BLÅ FREMTID: Ivar Andreassen er en stolt skipper på Nordfisk IV, en fiskebåt som sørger for lokal verdiskaping. FOTO: Rune Nilsen, Bodø Nu Respons

BLÅ FREMTID: Ivar Andreassen er en stolt skipper på Nordfisk IV, en fiskebåt som sørger for lokal verdiskaping. FOTO: Rune Nilsen, Bodø Nu Respons

– Ærlig arbeid går aldri av moten!

13. mars 2017

I en verden hvor stadig flere jakter på studiepoeng og mastergrader, er Ivar Andreassen stolt over å kunne tilby en arbeidsplass hvor det er plass til alle.

– Bodøs fremtid er blå, sier fiskebåtrederen som både har akademisk kompetanse og et tonn av ekte erfaring.

Og med blå mener han at den marine næringen har et stort og uforløst potensial. Når alt kommer til alt, så handler det i følge Andreassen om følgende:

– En miljøvennlig og lønnsom fiskeflåte som leverer sunn mat fra bærekraftige bestander i verdens reneste havområder.

ÅRVÅKENT BLIKK: Chief Einar Engen loser trossa trygt inn på trommelen. FOTO: Rune Nilsen, Bodø Nu Respons
ÅRVÅKENT BLIKK: Chief Einar Engen loser trossa trygt inn på trommelen.
Rune Nilsen, Bodø Nu Respons

Hevdvunne tradisjoner

Andreassen Rederi ANS har aner helt tilbake til 1948. Bedriften har vokst opp sammen med utviklingen av den nordnorske kystkulturen. I dag er Andreassen skipper på Nordfisk IV, sammen med et mannskap på åtte.

– Når du skal sette sammen et team, en gruppe, et mannskap, så må du tenkte helhet, på samme måte som når du skal skape et bærekraftig samfunn, sier Andreassen.

Det er her han synes dagens Norge har kommet faretruende ut av kurs på sin vei gjennom skipsleia:

– Det er helt greit med akademisk utdanning og studiepoeng, men vi har et akutt behov for det andre også.

Han sammenligner mannskapet sitt – på en positiv måte – med et verktøyskrin:

– Hvis jeg bare har pinsetter og små skruer, så kan jeg ikke løse oppgavene. Jeg trenger også et spett, ei slegge og en solid hammer. Det er da du virkelig får gjort jobben.

ANKERET GÅR: Sesongen er over og ankeret løper ut. Styrmann Bernhard Harry Kristensen holder kontakt med resten av mannskapet når Nordfisk IV skal legges til kai. I bakgrunnen styrmann Jimmy Benjaminsen. FOTO: Rune Nilsen, Bodø Nu Respons

ANKERET GÅR: Sesongen er over og ankeret løper ut. Styrmann Bernhard Harry Kristensen holder kontakt med resten av mannskapet når Nordfisk IV skal legges til kai. I bakgrunnen styrmann Jimmy Benjaminsen.
FOTO: Rune Nilsen, Bodø Nu Respons

Arvelig motivasjon

Andreassen er født inn i en fiskerfamilie. Allerede som 15-åring var han på loddefiske i Barentshavet. Han lærte fort at det kun er én ting som gjelder:

Hardt arbeid!

– Sommerferiene våre besto av å dra til Rognan med båten og jobbe med fjerning av rust og nødvendig vedlikehold.

Andreassen Rederi ANS er en lokal Bodø-bedrift og det er Ivar Andreassen stolt over:

– Hvis du ser hva som har skjedd i Danmark og på Island, så er det store konsern som sitter med kvotene og båtene. Vi rekrutterer lokalt og betaler vår skatt lokalt. Det er faktisk en ekstra motivasjon når vi seiler ut på jakt etter sild, lodde og makrell.

RUTINERT GJENG: Styrmann Bernhard Harry Kristensen svinger hammeren med kyndig hånd når en sjakkel skal løsnes. FOTO: Rune Nilsen, Bodø Nu Respons
RUTINERT GJENG: Styrmann Bernhard Harry Kristensen svinger hammeren med kyndig hånd når en sjakkel skal løsnes.
Rune Nilsen, Bodø Nu Respons

Engasjert by

Den garvede skipperen er utrolig stolt over å være bodøværing og det som har skjedd de siste årene får ham til å hente frem honnør-ordene:

– Vi har fått en utrolig sterkt engasjement i byen vår. Det er en optimisme som er smittende og en tverrpolitisk vilje til å bryte nybrottsland, å skape verdier.

Det er også derfor at Ivar Andreassen bestemte seg for å gå inn som en av samarbeidspartnerne til Bodø i Vinden.

– Jeg har rett og slett lyst til å være med på den nye bølgen. Bare det at man klarte å snu nedleggelsen av kampflybasen til et fremtidsrettet prosjekt om Ny by – Ny flyplass, vitner om en glød og et engasjement som jeg støtter av hele mitt hjerte.

SIKKER STYRING: Styrmennene Jimmy Johansen og Bernhard Harry Kristensen jobber i tett kontakt når trossene skal sikres. FOTO: Rune Nilsen, Bodø Nu Respons
SIKKER STYRING: Styrmennene Jimmy Johansen og Bernhard Harry Kristensen jobber i tett kontakt når trossene skal sikres.
Rune Nilsen, Bodø Nu Respons

En liten revolusjon

For når Ivar Andreassen skal oppsummere hva som er viktig for byens fremtid, er han krystallklar:

– Infrastruktur.

Med det mener han en tung satsing på flyplassen, jernbanen og havna.

– Det er kanskje ikke så mange som har fått det med seg, men Ny by – Ny flyplass innebærer også en liten revolusjon når det gjelder byenes maritime tilbud. Hvilket er særdeles viktig både med tanke på samferdsel, offshore og fiskeri.

Uansett hvordan fremtiden vil bli, er Ivar Andreassen overbevist om at en av vinnerne er de som sørger for at næringskjeden holdes vedlike.

­– Det er her vi kommer inn, vi som jobber langs kysten.  Ingenting kan slå sunn mat fra bærekraftige bestander i verdens reneste havområder.

GAMMELT HÅNDVERK: Uansett hvor digital utviklingen blir, så vil fiskerinæringen alltid være avhengig av vante hender. FOTO: Rune Nilsen, Bodø Nu Respons
GAMMELT HÅNDVERK: Uansett hvor digital utviklingen blir, så vil fiskerinæringen alltid være avhengig av vante hender.
Rune Nilsen, Bodø Nu Respons