Norges mest attraktive by! Jøran Johnsen

Bodø er Norges mest attraktive by!

1. juni 2016

Bodø er kåret til Norges mest attraktive by i 2016!

Prisen, som har fått navnet «Attraktiv by», er Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling. Prisen har bare blitt delt ut en gang tidligere i da var det Trondheim som gikk av med seieren for å ha lagt St.Olavs hospital midt i byen!

Bodø ble nominert sammen med Asker og Hammerfest, men gikk altså seirende ut av konkurransen.

Det er to momenter som gjør at Bodø får prisen:

Evnen og viljen til å satse på sentrumsutvikling som et virkemiddel for å øke byens attraktivitet, langsiktige konkurranseevne og innbyggernes livskvalitet.

Det andre momentet er prosjektet ”Ny by – ny flyplass.”

– Her viser byens administrasjon og politikere at de makter å snu det som i utgangspunktet er et problem, nemlig nedleggelsen av den militære delen av flyplassen, til en ressurs for byen, skriver juryen i sin begrunnelse, gjengitt i en pressemelding onsdag morgen.

Flybyen Bodø! Foto: Ernst Furuhatt
Flybyen Bodø! Ernst Furuhatt

«Attraktiv by»-prisen retter seg mot både små, mellomstore og store byer. Kriteriet er ikke at stedet skal ha bystatus, men at man kan vise til resultater i form av bymessige kvaliteter. Kåringen skal bidra til å løfte frem gode og inspirerende forbilder, og det er byer som har vist evne og vilje til å skape et levende og attraktivt sted å bo, arbeide, drive næring og besøke som skal framheves.

Her kan du lese juryens egen beskrivelse av Bodø

Bodø er blant landets raskest voksende byer og har utviklet seg til et regionalt sentrum av stor betydning for hele Nord-Norge. Forbilledlig bruk av arkitektkonkurranser med internasjonal deltagelse sikrer kvalitet i en rekke av de nye byggeprosjektene. De store offentlige investeringer i kulturhus og folkebibliotek har bidratt til at sentrums kommersielle, kulturelle og sosiale liv er blitt styrket. Byens vekst synliggjøres ikke minst gjennom urban boligbygging. Det legges ned et betydelig arbeid i å skape en større og mer bærekraftig by gjennom et omfattende planarbeid for hvordan man kan omdanne det som i dag er flyplass til en ny bydel.

 

Juryen vil i begynnelsen av mai besøke alle de tre finalistene før vinneren av årets «Attraktive by» kåres i begynnelsen av juni.

 

Norges mest attraktive by! Foto: Jøran Johnsen
Norges mest attraktive by? Jøran Johnsen