Karoline O.A Pettersen

─ Denne bygda har gitt meg en følelse av fellesskap!

2. juni 2016

Leines i Steigen stod i fare for å bli avfolket. Så tok bygdefolket tak. Det har resultert i at 14 nye familier, i alt 47 personer, så langt har flyttet til bygda.

To familier har kommet fra utlandet, en familie fra Vestfold, to familier fra Akershus, en familie fra Finnmark, tre familier fra Bodø, tre familier innad i Steigen, og to flyktningfamilier.

Bolystprosjektet Lev på Leines handler om en gruppe mennesker som virkelig så potensialet i bygda si, og bestemte seg for å ta et tak. Men det handler også om en erkjennelse av at ingenting kommer av seg selv. Med strategisk blikk og innsikt i dagens måte å nå ut til folk på, kan Lev på Leines nå glede seg over at trenden med befolkningsnedgang så langt er snudd.

For Maia Brøndmo og Vidar Johansen startet eventyret allerede sommeren 2010, før prosjektet så dagens lys. Hun fra Bergen, han fra Bodø. De bodde da på Vestlandet, og i nyinnkjøpt seilbåt så de Brennviksanden fra sjøsiden. Ikke et hus eller menneske var å se, og sånt kan det bli flytting av. Året etter var familien på fem på plass i bygda, og både Maia og Vidar har engasjert seg sterkt i bolystprosjektet.

Maja og Vidar fra Steigen
Vi kom hit fordi det var så utrolig vakkert her. Men grunnen til at vi fortsatt er her, er folkene. Karoline O.A Pettersen

─ Min enkle filosofi er at en god vare selger seg selv bare folk får vite om den, sier Vidar. Fra første stund har de sett potensialet i det lille bygdesamfunnet med utsikt mot Lofotveggen. Begge forelsket seg totalt i magiske netter der midnattssola skinner rett inn i stua. Havet rett nedenfor stuevinduet, muligheten til å dyrke grønnsaker i egen hage. Hønsene går så tett utenfor kjøkkenveggen at Maia fleiper med at det hadde vært praktisk å bygge verpekassene slik at eggene kunne hentes ut på kjøkkenet.

Begge er privilegerte i forhold til å ha jobben med på flyttelasset. Maia som danselærer og koreograf, i tillegg til alternativ utdannelse inne grønt landbruk. Hun var knapt blitt huseier i Steigen før hun fikk forespørsel om å være koreograf for Sagaspillene.

─ Da vi innstuderte spillet den sommeren, ble jeg introdusert fra scenen som nytilflyttet Steigenværing. Jeg tror det gjorde noe med meg, ikke å være definert som innflytter, men å få være en del av bygda fra første stund, sier Maia, som også etablerte eget dansestudio. På skolen fant Vidar perfekte lokaler for sitt designfirma, V design. Herfra leveres sprek design til store kunder landet rundt.

─ Med ny teknologi trenger ikke lenger produksjonsmidler eller en fysisk arbeidsplass å være begrensingen.

─ Denne bygda har gitt meg en følelse av fellesskap. Dersom det skal være arrangementer, blir vi invitert til å være med og bidra. Aldri har vi bodd på et sted med så lavt innbyggertall, men aldri har vi hatt så stor sosial omgangskrets. Vi har heller aldri vært med på så mange kulturelle tilstelninger. Det er et paradoks, sier Maia.

I lengden ville det ikke vært så morsomt å sitte alene og se på en strand. For ett år siden flyttet Kristin Toldnæs fra Vestfold til Leines, sammen med mannen Stig og barna Lucas, Sarah og Alexander.

Familien Toldnæs
Familien Toldnæs. Karoline O.A Pettersen

─ Jeg har familietilknytning til Steigen, og vi har jevnlig besøkt hytta jeg arvet etter min oldemor i Brennsund, forteller Kristin. Da den første tanken var tenkt, begynte de å undersøke litt, og bolystprosjektet dukket opp som en positiv faktor.

Å flytte var likevel et stort skritt, men da eldstemann var positiv, begynte ballen å rulle.

─ Det hjalp nok på at vi var her den sommeren da været var så strålende, smiler Kristin. Den største utfordringen var å finne et sted å bo.

─ Det er synd at så mange velger å la boligene stå tomme for å bruke dem til ferieboliger, sier Kristin.

Da saken løste seg etter åtte måneders intens boligjakt, var det bare å pakke flyttelasset. ─ I første omgang sa vi at det var for ett år, men nå er mannen min sørpå og henter resten av flyttelasset, så vi får se hva det blir til, sier hun.

Kristin er delvis hjemmeværende med barn. Stig jobber som IT-konsulent i oppdrettsbransjen. Hun er blitt slått av hvor mange jobbmuligheter det er på et lite sted. Fra sin tidligere jobb i Den norske kirke har hun blant annet med kompetanse innenfor babysang, det har resultert i at en gruppe mødre møtes på Steigentunet i kommunesentrum annenhver torsdag for å synge for og med barna sine. Noe som har blitt tatt godt imot. Hun engasjerer seg også for kommunens nyankomne flyktninger.

─ I en større sammenheng drukner du litt. Her kommer f.eks. spørsmål som «Kan du jobbe på kulturskolen?» Du får rett og slett prøvd deg på mye mer, brukt mye mer av hele din kompetanse, samt lært deg litt nytt på veien også.

Kristin har opplevd steigensamfunnet som åpent og inkluderende.

─ Å flytte har gitt oss en roligere hverdag. Vi er blitt tettere som familie, og det skal sies: Den fantastiske beliggenheten gjør noe med oss!

Det er spesielt to faktorer som er viktige for familien: Nærhet til Bodø, med daglige hurtigbåtavganger, og lokal skole. Uten dette tror ikke Kristin at Leines ville vært et aktuelt bosted for småbarnsfamilien.

Lev på Leines vil leve videre i form at et utvidet prosjekt, Lev i Steigen. Her kommer Kristin til å engasjere seg som ny innvalgt i styret til Leines grendelag, og ønsker gjerne flere familier hjertelig velkommen.

─ Nå vet jeg jo hva som er utfordrende med å flytte.


Om Lev på Leines:

  • Fikk i 2013 engangsbevilgning fra Staten for.
  • Steigen kommune støttet opp om prosjektet med årlig bevilgning
  • Nordland Fylkeskommune innvilget et engangstilskudd til prosjektet
  • Prosjektet er i tillegg finansiert med en stor andel egeninnsats fra frivillige
  • Markedsføring via egen YouTube-kanal, Facebook, www.levpaaleines.no og Instagram #levpaaleines
  • Bevissthet rundt stedsuavhengige arbeidsplasser førte til nyttkontorfellesskap på ”Nybrygga”
  • Formelt avsluttet i januar 2016
  • Lever likevel videre i form av nytt prosjekt: «Lev i Steigen»