Carina og Erik vil skape folkeliv og stolthet for Bodø by. Iris Lyngmo

Her blir det liv! De skal skape liv i sentrum

21. februar 2016

Inspirert av blant annet trøndere skal Carina Dreyer Salater og Erik Tostrup skape liv og røre og fine nye byrom i Bodø sentrum.  

– Vi skal ta sentrum til nye høyder og skape et folkeliv og en stolthet for byen vår, sier Carina Dreyer Salater.

Hun er prosjektleder i det kommunalt opprettede «Sentrumsutviklingsprosjektet» – et treårig prosjekt med et klart mål om å ta tilbake Bodø sentrum som en naturlig samlingsplass både for handel og opplevelser.

– Det er veldig mye bra og positiv i sentrum, men vi har ikke tidligere hatt en konkret og felles plan. Nå skal vi lage et fellesskap hvor hele næringslivet i Bodø sentrum er med, sier Salater.

Sentrumsleder

Hun samarbeider tett med blant annet Gårdeierforeningen som ledes av Erik Tostrup. Ett av målene de to jobber for å få på plass i løpet av 2016 er å ansette en sentrumsleder, som skal initiere aktivitet og samkjøre butikk- og restauranttilbudet på en bedre måte.

– Vi må tenke og jobbe mer som om vi var et stort kjøpesenter. Vi må ha et større fellesskap rundt både markedsføring, aktiviteter og ikke minst åpningstider, sier Tostrup.

Sentrumsglede. Prosjektleder for sentrumsutviklingen, Carina Dreyer Salater og leder i Gårdeierforeningen, Erik Torstrup ser en solid utvikling i Bodø sentrum og har mange konkrete og spennende prosjekter på gang. Foto: Iris Lyngmo
Sentrumsglede. Prosjektleder for sentrumsutviklingen, Carina Dreyer Salater og leder i Gårdeierforeningen, Erik Torstrup ser en solid utvikling i Bodø sentrum og har mange konkrete og spennende prosjekter på gang.
Levende julemarked

At sentrum lider under etablering av store kjøpesentre utenfor bykjernen, er ifølge Tostrup ikke et bodøfenomen, men en utvikling vi ser i resten av landet og andre land.

– Samtidig ser vi at enkelte byer har klart å ta tak i problemet og utviklet gode og livlige bysentrum, sier Carina Dreyer Salater og trekker frem Trondheim som en av byene de ser til i arbeidet med å utvikle Bodø sentrum.

– I Trondheim har de en veldig godt etablert og organisert sentrumsforening hvor butikker og restauranter samarbeider med gårdeierne og kommunen. Som et resultat av dette samarbeidet har de blant annet fått til et veldig godt julemarked som vi vil kopiere deler av til Bodø, forteller Salater.

Et arbeid hun for øvrig er veldig godt i gang med.

– Det kommer til å bli et mye større markedsmiljø på torget med salgsboder og lavvoer i et levende sentrum. Vi ser også på muligheten for å få til en skøytebane på torget. Det skal syde av liv på torget, sier Carina Dreyer Salater.

Tenker positivt

Selv om Bodø sentrum har sine utfordringer knyttet til blant annet parkeringsmuligheter, velger Tostrup og Salater å stille fokuset inn på alt det positive som skjer i sentrum, med utviklingen av et byrom som etter hvert begynner å ta form til å bli noe veldig bra. Og ikke minst er det mange spennende prosjekt på gang som:

  • Utviklingen av nedre havn som skal ferdigstilles våren og sommeren 2016
  • Lekeplass på torget
  • Flere kunst- og kulturprosjekter i det offentlige rom
  • Utviklingen av nedre torg (ved Jakhelln brygge)
  • Rådhusplassen og Solparken
  • Utviklingen av gågata fra Glasshuset og opp mot Bankgata ved Bohus

– Jeg må rose Gårdeierforeningen for deres deltakelse i sentrum. De er veldig aktiv og en stor pådriver for å få ting gjort. De bidrar positivt med ideer, finansiering og utvikling. De, sammen med kommunen er en viktig medspiller for at vi skal få dette til, sier Carina Dreyer Salater.

Fakta om sentrumsutviklingsprosjektet:
  • Bodø kommune så behovet for en utvikling av bysentrum da City Nord fikk klarsignal for å bygge ut. Sentrumsutviklingsprosjektet ble vedtatt med mål om å skape utvikling og ikke minst liv og røre i Bodø sentrum.
  • Det treårige sentrumsprosjektet er støttet av DA-midler med fem millioner kroner og én million kroner fra Bodø kommune.
  • Det er også lagt inn forventninger om en egeninnsats fra partene, som er Bodø kommune, næringslivet og gårdeierforeningen, til en verdi av fire millioner kroner.