Selskapet vokste seg ut av lokalene. Nå rigger de for framtiden og bygger nytt

Daglig leder Karianne Jakobsen og trainee Kristina Robinson ser fram til å kunne flytte inn i splitter nye lokaler. Jan Eskil Severinsen

Selskapet vokste seg ut av lokalene. Nå rigger de for framtiden og bygger nytt

Etter 20 år i de samme lokalene, flytter Nord-Norges største laboratorium inn i nye lokaler med ambisjoner om videre vekst.

8. mai 2017

Jobb

Da antallet ansatte vokste fra 15 til 22 i løpet av tre år, hadde Labora i realiteten ikke lenger noe valg. De var nødt til å tenke nytt. Løsningen ble splitter nye lokaler og laboratorium på Rønvikleira.

– Vi håper å kunne flytte inn allerede i juni, sier daglig leder Karianne Jakobsen der hun står midt i byggearbeidet i det som snart blir et topp moderne laboratorium og lokale for et stadig voksende selskap.

Størst i Nord-Norge

Nord-Norges største laboratorium ble etablert høsten 2003, og er en videreføring av deler av den virksomheten som tidligere ble ivaretatt av Næringsmiddeltilsynet i Salten; fiskehelsetjenesten og analyselaboratoriet. Labora overvåker og avdekker virus, bakterier, parasitter og forurensning i vann, dusjanlegg, avløp, næringsmidler, miljø, fiskefor, hygiene og i fisk.

 

Arbeidet er i full gang med det som skal bli et topp moderne laboratorium.
Arbeidet er i full gang med det som skal bli et topp moderne laboratorium.

De siste årene har de sett en stor ekspansjon i både marked og omfang. I 2014 omsatte Labora for 18 millioner kroner. I 2016 var omsetningen 27 millioner.

– Vi er allerede størst i Nord-Norge, og ser for oss muligheten til å ta nye markedsandeler i årene som kommer. Vi har et mål om å være 30 ansatte i 2018, og planlegger to nyansettelser allerede i løpet av året, sier Jakobsen.

Demokratisk prosess

Den endelige beslutningen om å bygge splitter nye lokaler, var en beslutning samtlige ansatte var involvert i.

– Det var en veldig demokratisk prosess. Det å flytte en bedrift som vår krever store ekstraressurser. Vi vil være suspendert fra akkreditering i flytteperioden, og alle analysene våre må valideres på nytt i det nye laboratoriet. Derfor vil vi gjerne gjøre denne perioden så kort som mulig, noe som vil kreve ganske mye av alle ansatte. Derfor hadde vi en avstemning på om vi skulle flytte eller ikke. Alternativet var å bygge ut der vi var, men flertallet ville at vi skulle gå for noe helt nytt, sier Jakobsen.

I stadig utvikling

Helt siden byveterinær Svein Hole banet vei da han startet pionerarbeidet med næringsmiddelkontroll i Bodø i 1957, har behovet for laboratorietjenester økt i omfang.

– I 60 år har vi fulgt markedets problemstillinger i Nord-Norge, utviklet nye analysemetoder og tilegnet oss kunnskap for å være tett på våre kunder. Vi har god kjennskap til utfordringene og de lokale forholdene i nord. Med en næring i vekst er det stadig behov for våre tjenester, og det nye laboratoriet vil gi oss mer kapasitet for framtiden, med å løse nye behov og utvikle nye markedsområder, sier daglig leder Karianne Jakobsen.

Mye naturlig lys er en viktig faktor i utformingen av de nye lokalene.
Mye naturlig lys er en viktig faktor i utformingen av de nye lokalene.

– Det gir oss en god følelse å kunne bidra til å holde folk og næring i nord trygg og frisk gjennom arbeidet vi gjør på laboratoriet, fortsetter Jakobsen. Det at overskuddet fra Labora går inn i IRIS fondet og tilbake til gode formål som Trainee Salten, First Lego League og andre lokale tiltak gjør oss også til en viktig bidragsyter i lokalsamfunnet.

Ny look

Også i markedsarbeidet er Labora i ferd med å sko seg godt for framtiden. Trainee Kristina Robinson er ansatt for å jobbe med markedsføring og sosiale medier.

– Jeg merker helt klart en effekt allerede. Folk legger merke til at det skjer ting hos oss. Vi har fått ny logo og visuell identitet, og er nå i en prosess hvor vi skal få oss nye nettsider, og sørge for at kundene våre blir møtt med et helt nytt uttrykk. Det skjer veldig mye spennende i Labora, og det ønsker vi å synliggjøre bedre enn tidligere, sier Robinson.

Labora AS

  • Privat aksjeselskap, som eies av Iris Salten IKS og Universitetet i Nordland.
  • Akkreditert laboratorium som tilby et bredt analysespekter innen kjemiske, mikrobiologiske og molekylærbiologiske analyser av næringsmidler, vann, avløp, fôrvarer, miljø- og hygieneprøver m.m.
  • Tilbyr også veiledning ved prøveuttak, rådgiving knyttet til prøvetakingsplaner, uttak og forsendelse av prøver,og bruk og oppfølging av analyseresultater.
  • Etablert i oktober 2003