Robert Tarasz og Fredrik Korpe

Fagsjef Robert Tarasz og daglig leder Fredrik Korpe i Mivanor har store planer for selskapet.

Bodøbedriften kom opp med en unik løsning. Nå vil de satse internasjonalt

2. mai 2017

Jobb

Mivanor regner med å doble antall ansatte i løpet av de neste tre årene. – Er det noen kjemiingeniører der ute på jakt etter jobb, er det bare å ta kontakt, sier daglig leder Fredrik Korpe.

Eventyret startet høsten 2010 da tyske Robert Tarasz kom til Iris fra Trainee Salten for å jobbe med et sigevannsprosjekt på Vikan. Han utviklet etter hvert en egen løsning for rensing av sigevann. En løsning som til nå har resultert i levering av flere renseanlegg.

– Det er ingen andre som bruker de metodene vi har utviklet, og det gjør oss unike i europeisk sammenheng. Denne løsningen har absolutt et internasjonalt marked, men vi har valgt å begynne lokalt. Og til våren leverer vi vårt første anlegg utenfor Nordland, til Esval miljøpark i Nes nord for Oslo. Men det er ingen tvil om at vi sikter internasjonalt innen ganske kort tid, sier daglig leder Fredrik Korpe.

Trenger flere ansatte

Da Mivanor ble stiftet i slutten av 2014, hadde selskapet to ansatte. I dag er de fire, og regner med å vokse kraftig i årene som kommer.

– Vi har et mål om så mange som ti ansatte i 2020. Det er et realistisk mål for oss. Vi hadde et nullresultat første driftsår i 2015, og et plussresultat på én million kroner i 2016. Nå begynner vi å levere anlegg også utenfor Nordland, og har planer om å gjøre det samme internasjonalt. For å lykkes med dette, trenger vi naturlig nok flere ansatte. Er det noen kjemiingeniører der ute på jakt etter jobb, er det bare å ta kontakt, sier Korpe.

Rensemetoden til Mivanor tar ut 80 % av alt fosfor. Selskapet kan også vise til svært gode resultater for fjerning av tungmetaller som bly, kobber, arsen, sink kadmium og andre stoffer fra vannet.

I et lite laboratorium på Vikan, tester Mivanor seg fra til stadig bedre løsninger.
I et lite laboratorium på Vikan, tester Mivanor seg fra til stadig bedre løsninger.

– Anleggene våre fungerer svært godt, og kundetilfredsheten er god. Dette gir oss veldig gode referanser inn mot andre kunder. Det å ivareta de eksisterende kundene våre på best mulig måte, er noe vi er veldig bevisst på. Vi bruker mye ressurser på oppfølging og etterdrift av eksisterende anlegg. Fornøyde kunder skaper nye kunder, sier Tarasz.

Et lite eventyr

Mivanor ble stiftet i slutten av 2014, og kan allerede vise til gode resultater.

– Utviklingen har vært veldig positiv, og vi regner med at veksten bare vil fortsette. Det er et lite eventyr, sier Korpe.

Mivanors rensemetode er ikke bare egnet for rensing av sigevann fra avfallsdeponier, men også til all industriell rensing. Mivanor har også levert renseanlegg til oppdrettsnæringen og notbøteri.

– Vi har utviklet en veldig god løsning, som vi stadig jobber mot å utvikle videre. Anleggene vi har levert fungerer bra, og kundene er fornøyde. Nå er vi klare for å ta nye steg, sier Tarasz.

  • Mivanor er en totalleverandør av renseløsninger for industrielt avløpsvann.
  • Leverer kjemisk/mekanisk vannbehandling med MivaMag™ som er en kombinasjon av kjemisk felling, flokkulering og avvanning med Magnetisk Partikkel Separasjon.
  • Leverer biologisk vannbehandling med MivaBio™ som skreddersys etter kundens behov utifra plasstilgang og rensekrav.
  • Leverer også konsulenttjenester innenfor Industriell vannrensing for å vurdere alternative løsninger utfra krav og behov.