Slik skal nabolaget ditt gi deg bedre helse

9. september 2016

Bo

Velfungerende og inkluderende nabolag skal få oss til å senke skuldrene, og samtidig bedre helsa vår.

God nabokontakt gir mer trivsel og øker sannsynligheten for et godt nabomiljø. Og et velfungerende nabolag er med på å forbedre menneskers helse og hverdagsliv.

-Et godt nabolag er en plass man føler seg trygg, hvor det er åpenhet og mulighet for å være sosial. Det handler om å inkludere alle som bor der, om de har en funksjonsnedsettelse, kommer fra et annet land, er mann eller kvinne, gammel eller ung, sier folkehelsekoordinator Gøran Raade-Andersen i Bodø kommune.

Under folkehelseuka 2016 skal deler av Storgata i Bodø sentrum gjøres om til et nabolag, en slags pilot for hva som kan gjøres i nærmiljøet der du bor for å fremme trivsel.

-I et trygt nabolag senker folk skuldrene, og i et folkehelseperspektiv har trivsel stor sammenheng med psykisk helse. I et godt fungerende og sosialt nabolag vil det bli mindre mobbing og utfrysning. I et bomiljø hvor folk er åpne, rause og sosiale, vil menneskene som bor der ha det bedre, sier Raade-Andersen.

– Vi trenger gode nabolag

Utearealet i et nabolag påvirker menneskers liv på en konkret måte. Tilrettelegging av parker, grøntarealer og områder for sosiale treffpunkt vil ha noe å si for nabolagets bruk av uteområdene. I tillegg kan disse legge til rette for at folk blir kjent med hverandre.

-Vi trenger gode nabolag i dagens samfunn. Vi har et hyppigere flyttemønster, folk er mer engstelig, skuler oftere på hverandre og vi er alle mer mistenksom. Men et godt nabolag, med fine fysiske møteplasser, kan sosial trygget bli rådene, større trivsel fremmet og vi får som resultat bedre folkehelse. Og i forhold til nabolag i byen, har vi et stort forbedringspotensial, sier Raade-Andersen.

goran-2
Folkehelsekoordinator Gøran Raade-Andersen mener folkehelse er så mye mer enn trening og riktig kosthold. Derfor satser han på «gode nabolag» under årets folkehelseuke i Bodø.

Kun fantasien som setter stopper

Han mener det må tilrettelegges med mer bredde, slik at alle blir inkludert der det lages møteplasser i et nabolag.

-I dag er det lekeplasser fra 0-7 år. Hva med resten av nabolaget? Hvordan kan folk tilrettelegge og være med i prosessen om å planlegge bredde, et møtested for alle? Vi ønsker at nabolag skal gå sammen og medvirke til innholdet i nærmiljøet. At folkene som bor der skal være delaktige for å lage disse trivelige møteplassene, sier folkehelsekoordinatoren.

Han mener møtestedene i nabolaget kan være hva som helst, og at det kun er fantasien som setter en stopper for de trivelige og sosiale møteplassene.

-Det kan være hva som helst, men med et sosialt aspekt, men så klart mer enn bare en benk, smiler Raade-Andersen.

Nettverk gir trygghet

At gode nærmiljø og inkluderende nabolag vil kunne gi gode sosiale nettverk, og at slike nettverk igjen kan være trygghetsfaktorer, er ikke Raade-Andersen i tvil om. Derfor er etablering av nabolagssamarbeid viktig og hovedfokus under folkehelseuka i Bodø.

-Vi skal bruke deler av Storgata som eksempel på hvordan man kan legge til rette i et nabolag. Vi ønsker å skape engasjement. Folkehelse har blitt synonymt med trening og kosthold, men det er så utrolig mye mer, sier han.

Han mener nabolagssamarbeid er et ansvar, og ønsker at folk skal reflektere over dette.

Konkurranse

-Hvilken retning ønsker vi å gå? Vil vi ha et mer lukket samfunn, eller ønsker vi raushet, vennskap og åpenhet, spør Raade-Andersen, som i anledning temaet under folkehelseuka inviterer nabolag rundt om i Bodø kommune om å bli med i en facebook- og instagramkonkurranse.

-Vi inviterer nabolag til å sende inn filmsnutter hvor de viser eksempler på hva som skaper et godt nabolag, med hasjtagg #happycitybodø og #folkehelseuka. Og vinneren av konkurransen vil få fine premier, sier han.

For det er menneskene som gjør byen glad.

-Vi har ingen ting å tape, men alt å vinne på å gjøre en innsats, avslutter Raade-Andersen.

goran-3
Folkehelsekoordinator Gøran Raade-Andersen har gjennom Ungt Entrepenørskap Nordland engasjert videregående skoler i Bodø som sammen med barnehager skal dekorere Storgata og forvandle den til «Et godt nabolag».