Rustet for vær og vind

6. januar 2016

På menyen kan du finne museøresaft og løvetannomelett.

Det er full fart i Maskinisten Friluftsbarnehage. Som de gjør hver eneste dag, gjør små og store seg klar for tur. Noen dager lengre «ekspedisjoner», andre dager bare korte turer i nærområdet. Turen starter med aktiv deltagelse i påkledning. Hva er lurt å ha innerst? Ytterst? Når bruker en bomull, og når er det smartest med ull?

De 24 barna i alderen 1 – 6 år får tidlig opplevelsen av å mestre. Pedagogisk leder Hanne Mette Vindvik har tro på at dette har overføringsverdi til livsmestring – på alle fronter.

Akkurat denne dagen er det en død mus som er den store snakkisen. ─ Og da er det bare å henge på og se hva vi kan få ut av dette temaet, sier Hanne Mette. For akkurat det synes hun er viktig: Å ta ungene på alvor når det er noe de er opptatt av, reflektere sammen med dem, og på den måten skape praktisk læring. For hvem kan vel planlegge en død mus?

IMG_5534 IMG_6478

På samme måte utnyttes de mulighetene som ligger i værets luner.

─ Er det mye regn, bygger vi kanskje demning. Da benytter vi sjansen til å trekke inn refleksjon rundt andre tema og fagområder, og øver opp evnen til å se sammenhenger. Og på våren og sommeren hører det med å lage museøresaft av små bjørkeblader, og løvetannomelett. Lokal mat på sitt beste – og kjempespennende!

IMG_6599

─ Ungene blir robuste av å være mye ute. Er vi ute, klatrer de i trær. Men de gjør det når de selv er klare for det. Vi løfter ikke ungene, vi løfter selvbildet. Og vi tror på at det har overføringsverdi til deres fysiske og psykiske helse, og alt det de skal takle senere i livet, om det er karakterskuffelser på skolen eller kjærlighetssorg, sier Hanne Mette.

 

IMG_3419 IMG_7270

Hun ønsker å gi ungene den samme opplevelsen av fri bruk av naturen som hun selv opplevde som barn.

─ Og ikke minst skal det være en del av friluftsopplevelsen at det skal være deilig å komme inn, avslutter Hanne Mette Vindvik.

Miljø på dagsplanen

Knerten Miljøbarnehage er en av to barnehager i Bodø som har miljøperspektivet innarbeidet i sine rutiner. ─ Barnehagen er bygget med ny kunnskap om miljø og energisparing som basis for materialvalg, oppvarming, ventilasjon og akustikkregulering. Dette gjør alt i alt barnehagen til et behagelig sted å være, sier styrer Siv Olsen Hagen.

Barna i miljøbarnehagen er mye ute, og ser du en glad gjeng som passer på å plukke opp det du kanskje mistet ut av lommen, skal du ikke se bort fra at det er «miljødetektivene» fra Knerten. ─ Og selvsagt er ungene med på søppelsortering. Gjenbruk er også et ja-ord hos oss. Det å bruke ting på nytt er godt innarbeidet, sier Siv Olsen Hagen.

IMG_3400 IMG_3407 IMG_3214IMG_3339 20151221_111728

Vidt spekter i Bodø

I Bodø kommune mange ulike barnehager, og du finner dem spredt over hele kommunen. Vi har 100% barnehagedekning, og praktiserer moderasjon i betaling for familien med lav bruttoinntekt. Her finner du all informasjon du trenger dersom du ønsker å vite mer om barnehagetilbudet til dine barn i kommunen vår:

http://bodo.kommune.no/barnehage/category179.html