Har lært mye: Stine Lilleborge føler hun har lært veldig mye under sitt opphold hos DIPS og håper at hun kan få fortsette å jobbe der. Foto: Privat

Har lært mye: Stine Lilleborge føler hun har lært veldig mye under sitt opphold hos DIPS og håper at hun kan få fortsette å jobbe der. Privat

Stine (26) flyttet fra Fredrikstad for å bli trainee i Salten

24. januar 2017

Navn: Stine Lilleborge
Kommer fra: Fredrikstad
Alder: 26 år
Utdanning: Master i teknisk kybernetikk
Har jobbet i: DIPS

Hva har vært det beste med å være deltaker i Trainee Salten-programmet?

– For meg har det vært veldig spennende og artig å få bli kjent med Bodø og Salten. Gjennom utviklingsprogrammet med NNL deltar vi på traineesamlinger rundt omkring i Salten-området, et område som var helt nytt for meg da jeg flyttet nordover.

–  Den nordnorske naturen er virkelig noe helt annet enn hva en finner på Østlandet. Det høyeste punktet i Fredrikstad ligger på beskjedne 118 m, så fjellturalternativene vil vel kunne sies å være nogenlunde begrenset. Naturopplevelsene vi får via samlingene, har for meg vært «det lille ekstra» med traineestillingen, og er noe jeg setter veldig stor pris på.

Hva har du lært om deg selv i løpet av denne perioden?

– Jeg har alltid trodd at jeg trives best med å jobbe selvstendig, og at direkte samarbeid ikke er den mest optimale arbeidsmetoden for meg. Selv om jeg har visst at det å samarbeide i teorien skal ha fordeler i en idemyldrings- og utviklingsfase, har jeg ikke hatt særlig mye praktisk erfaring med dette fra skolegang og studier. Da har jeg heller oppfattet gruppearbeid som ineffektivt, og ikke noe som passer for meg.

– Gjennom arbeid med temaer på samlinger og relle arbeidssituasjoner i bedriften, har jeg endelig fått den positive praktiske erfaringen med samarbeid og gruppearbeid som gir raskere fremgang og resultater. Dermed vet jeg nå at jeg kan jobbe godt både for meg selv, og sammen med andre.

Hva er drømmejobben din?

– Drømmejobben min er en jobb som er litt variert med tanke på arbeidsoppgaver og -form. Jeg liker å jobbe med ting jeg behersker og være selvdreven, men jeg ønsker også å utvikle meg og lære nye ting, gjerne gjennom å samarbeide med andre.

– For min del er ikke drømmejobben kun bygd opp av arbeidsoppgaver, men også av kollegaene rundt. I drømmejobben er jeg omgitt av engasjerte, kreative og positive kollegaer som jeg kan lære av, og som kanskje også kan lære noe av meg.

Har lært mye: Stine Lilleborge føler hun har lært veldig mye under sitt opphold hos DIPS og håper at hun kan få fortsette å jobbe der. Foto: Privat
Har lært mye: Stine Lilleborge føler hun har lært veldig mye under sitt opphold hos DIPS og håper at hun kan få fortsette å jobbe der.
Privat

Hva skal du gjøre nå?

– Nå skal jeg fullføre traineeperioden, og forhåpentligvis fortsette i DIPS etter det. Jeg trives i alle fall veldig godt!

Hvorfor vil du anbefale andre å søke på en plass hos Trainee Salten?

– Trainee Salten er en kjempeflott mulighet til å bli godt kjent med både de lokale bedriftene i regionen, og naturen og de ulike områdene rundt i Salten. Man har muligheten til å prøve seg i ulike bedrifter, samt at man har traineegruppa å dele erfaringer med. Dersom du ønsker å flytte til en ny plass og oppleve noe nytt, vil jeg så absolutt anbefale Bodø!

Ditt beste minne fra perioden hos Trainee Salten?

– Det er vanskelig å skulle velge ut et spesifikt minne som det aller beste, det er mye fint å se tilbake på. Generelt sett, vil nok mitt beste minne være alle menneskene og personlighetene jeg har møtt.

– Likheter og ulikheter hos folk har skapt en unik dynamikken i traineegruppa, som har vært med på å skape fine og morsomme situasjoner og minner som vil dukke opp når jeg tenker tilbake på traineetiden.