Viktig samhold: Sunniva Greger mener noe av det beste med programmet har samholdet traineene har opparbeidet seg imellom.

Viktig samhold: Sunniva Greger mener noe av det beste med programmet er samholdet traineene har opparbeidet seg imellom.

Sunniva (25) skal utforske arbeidslivet i regionen etter endt trainee-program

25. januar 2017

Navn: Sunniva A. Greger
Kommer fra: Røst
Alder: 25
Utdanning: Siviløkonom/ Master of Science in Business, Finansiering og investering.
Har jobbet i: Stiftelsen RIBO og Kunnskapsparken Bodø

Hva har vært det beste med å være deltaker i Trainee Salten-programmet?

– For meg har det viktigste vært å få prøve meg på ulike typer bedrifter og arbeidsoppgaver, samtidig som vi har blitt utfordret gjennom utviklingsprogrammet i regi av Nordnorsk lederutvikling.

– Det beste med programmet er det samholdet man får traineene seg imellom. Vi har dannet en plattform der vi ofte tar opp vanskelige situasjoner og diskusjoner, men også møtes på fritiden og gjør mye sosialt.

Hva har du lært om deg selv i løpet av denne perioden?

–  Utviklingsprogrammet gjennom NNL har vært en av de viktigste læreplattformene gjennom perioden, vi har deltatt på til sammen åtte fagsamlinger med ulike temaer og relevante problemstillinger man kan møte på som arbeidstaker.

– Personlig utvikling er hovedtemaet og vi har blitt utfordret til å takle nye og krevende situasjoner. Jeg har lært hva jeg ønsker å gjøre fremover, hvordan jeg ønsker å opptre og bruke egen kunnskap og personlighet, og jeg mener jeg er bedre rustet til å tåle motgang. I tillegg har utviklingsprogrammet bidratt til en bedre forståelse for både egne og andres syn på ting.

Viktig samhold: Sunniva Greger mener noe av det beste med programmet er samholdet traineene har opparbeidet seg imellom.
Viktig samhold: Sunniva Greger mener noe av det beste med programmet er samholdet traineene har opparbeidet seg imellom. Rune Nilsen, Bodø Nu Respons

Hva er drømmejobben din?

– Min drømmejobb er en jobb der jeg får utnyttet min kompetanse optimalt, men i tillegg utfordrer meg selv stadig. Jeg ønsker meg varierte og krevende arbeidsoppgaver, og en frihet og ansvar til å utføre disse oppgavene på egen måte.

– For meg er arbeidsmiljøet veldig viktig, og derfor er drømmejobben et sted der det er en kultur for samarbeid og å bli hørt. Dessuten har jeg en drøm om en gang å kunne videreføre familiebedriften der jeg selv vokste opp.

Hva skal du gjøre nå?

– Først skal jeg avslutte min periode hos Kunnskapsparken, og da er et toårig traineeprogram over. Det synes jeg er litt vemodig, men videre vil jeg utforske arbeidsmarkedet, hovedsakelig i regionen.

–  En av grunnene til at jeg søkte på traineestillingen var at jeg ønsket å være igjen i regionen, og det står sterkt enda. Fremover vil det derfor være fult fokus på å søke jobber i en region og en by i stadig vekst og utvikling.

Hvorfor vil du anbefale andre å søke på en plass hos Trainee Salten?

– Jeg vil anbefale andre å søke på programmet fordi det er en unik start på karrieren. Programmet gir deg mulighet til å prøve ulike felt og fagområder i noen av Trainee Saltens over 25 dyktige og aktuelle medlemsbedrifter. Det gjør at man får arbeidet med varierte arbeidsoppgaver og man skaffer seg verdifull erfaring som ny i arbeidslivet.

–  I tillegg er utviklingsprogrammet i regi av NNL utrolig spennende og lærerikt å være en del av. Som trainee danner man seg dessuten et bredt nettverk, både gjennom de andre traineene, men også gjennom medlemsbedriftene.

Ditt beste minne fra perioden hos Trainee Salten?

– Det er vanskelig å velge, men fagsamlingene med alle de andre traineene har vært fantastisk. Alle de varierte og spennende arbeidsoppgavene jeg har fått vært med på har gjort denne perioden utrolig lærerik og gøy! Jeg er heldig som har fått muligheten til å være en del av Trainee Salten gjennom Stiftelsen RIBO og Kunnskapsparken Bodø.