Barnehager
Barnehagebarn på akebrett. Foto: Bodø kommune

Til sammen finnes det ca. 70 private og kommunale barnehager i Bodø. Alle barnehagene er med på samordna opptak. Du kan derfor benytte felles søknadsskjema som du sender til barnehagekontoret for registrering. 

Her finner du en komplett oversikt over både kommunale og private barnehager, sortert etter bydeler 

Søknadsskjema og informasjon om søkeprosessen finner du her 


Skrevet med WIPS fra Seria.no