Mona -Leder i Konfliktrådet for Salten og Helgeland

Mona -Leder i Konfliktrådet for Salten og Helgeland

– Ting er aldri som det står på papiret!

16. oktober 2016

Workers of Bodø

«Ja, jeg husker fortsatt min første mekling. En ung gutt hadde stjålet fra en butikk, og møtte butikksjefen i meglingsmøte. Jeg begynte å gråte, og syntes det var så ekkelt at jeg skulle gjøre det. Men han var så flink, den unge gutten. Og jeg var så lettet. Jeg visste at dette kom til å gå bra.

Mange år senere får jeg fortsatt møte mennesker i meklingsmøter. Og etter hvert har jeg skjønt at ting aldri er som det står på papiret. Det som berører meg mest, er familiesaker. Det kan være arveoppgjør, eller uenighet om en gravstøtte. Nabokonflikter er også vanlige. Oftere og oftere er det ungdom som tar kontakt, og ber om at foreldrene skal snakke fint om hverandre. Kanskje har de støtte av en helsesøster eller en psykolog i prosessen. Det er sterkt når ungdom er så flinke til å sette ord på det som er vanskelig, og det gjør meg glad at noen tør å si noe de har båret på så lenge.

Noen ganger tar det flere måneder fra vi begynner å forberede partene på en megling, til det siste meklingsmøtet er over. Vi kaller det en «gjenopprettende prosess». Vi støtter og gjør dem trygge. Men svarene kommer de selv fram til.»

Mona, 50
Leder i Konfliktrådet for Salten og Helgeland