Mona, Norconsult

Mona liker at moderne arkitektur fornyer byen!

5. oktober 2016

Workers of Bodø

«I 30 år har jeg fått være med og påvirket byen min i retning av en mer moderne og attraktiv by. Mitt aller første prosjekt var en boligblokk i Lurtindveien. Nå ser vi at hele kvartaler bygges ut, og at flere bosetter seg i sentrum. Da jeg jobbet med mitt første prosjekt i havneområdet, Molorota, var dette fortsatt et rusket område med søppelfyllinger nær Indre Havn. Nå framstår havneområdet med ny promenade og Stormen med gode kvaliteter som innbyr til besøk. Jeg liker at moderne arkitektur fornyer sentrum. Akkurat nå er vi opptatt av innfartsåren Riksvei 80 fra Hundstadmoen til Thalleveien. Her jobber vi blant annet med utforming og design av de nye rundkjøringene. Riksvei 80 er den største oppgaven vi har hatt. Skulle noe toppe den, måtte det være ny flyplass… Et fremtidsrettet og nyskapende prosjekt som skaper entusiasme og vil by på mange spennende arbeidsoppgaver for planleggere, arkitekter og ingeniører.»

Mona, 52
Bygningsingeniør og daglig leder,
Norconsult