10 ledige stillinger i juli

Drømmer du om ny jobb i sommerferien? Akkurat nå er det mange spennende ledige stillinger.

10. juli 2019

Ledige jobber

Salten Distriktspsykiatriske Senter søker spesialister og overleger

Salten DPS er lokalsykehus for Saltenregionen med ca 83 000 innbyggere. De gir tilbud om utredning og behandling til personer med et bredt spekter av psykiske lidelser. Nå har de ledige stillinger som psykologspesialist og overlege innen psykiatri.

Les mer om stillingen her. 

 

Nord universitet søker kommunikasjonsrådgiver

Ved fakultet for sykepleie og helsevitenskap er det en ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver. Fakultetet utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning.  Den som ansettes i stillingen har hovedansvar for intern og ekstern kommunikasjon og formidling ved fakultetet, samt å fungere som rådgiver for fakultetets
ledelse.

Søknadsfrist 28.07

Les mer om stillingen her. 

 

HT Safe søker daglig leder

HT Safe er i dag en av de største private aktørene i landet på mottak av trygghetsalarmer. I tillegg betjener deres helsepersonell legevaktsentral og ulike sikkerhetsalarmer, ikke bare innenfor helse og omsorg, men også til produksjonsanlegg og lignende. Nå søker de en daglig leder som ser muligheter for tjenesteinnovasjon innen digitalisering og teknologi.

Søknadsfrist 15.07

Les mer om stillingen her. 

 

Gunvald Johansen søker prosjektledere

Bedriften Gunvald Johansen ble etablert i 1963, og er i dag en av landsdelens største entreprenører. Nå søker de prosjektledere som skal ha det overordnede ansvaret for teknisk og økonomisk gjennomføring, fremdriftsplanlegging og kvalitetssikring.

Søknadsfrist 05.08

Les mer om stillingen her. 

 

Havbruksloggen søker utvikler

Havbruksloggen AS leverer kontroll- og vedlikeholdsystem til havbruksnæringen. Nå opplever de stor vekst og ser behov for å utvide teamet. Som utvikler i Havbruksloggen er du med på å utvikle nye og innovative løsninger for å effektivisere havbrukbruksnæringen og forenkle hverdagen til aktørene i inn og utland. Samtidig bidrar du til sikkerhet og kontroll, både av verdier og miljøet.

Søknadsfrist «snarest».

Les mer om stillingen her. 

 

Labora søker avdelingsleder for mikrobiologisk avdeling

Som avdelingsleder vil du få ansvar for mikrobiologisk avdeling. Dette innebærer både drift, faglig ansvar og personalansvar for 8-10 ansatte. Som en del av ledergruppen i Labora vil du være med i utarbeidelsen med budsjetter, strategier og utvikling.

Søknadsfrist 10.08

Les mer om stillingen her

 

NORCE søker forskere innen droner, IoT, Big Data, visualisering og kybernetikk

NORCE er et nytt og fremtidsrettet forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. De leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Nå søker de tre forskere til sitt kontor i Bodø, tilhørende forskningsgruppen Dronen og Autonome systemer.

Søknadsfrist 01.09

Les mer om stillingen her. 

 

DIPS søker systemutviklere

DIPS AS utviker og leverer programvaren DIPS som er i bruk ved norske sykehus. Hver dag benytter ca 100 000 helsefaglige ansatte programvaren for å ivareta pasienter. Som utvikler er du med på å skape funksjonalitet til helsepersonell som har behov for effektive og informative programvareløsninger. I DIPS vil du jobbe i team sammen med andre dyktige utviklere og testere.

Søknadsfrist 15.08

Les mer om stillingen her. 

 

Nordland fylkeskommune søker kommunikasjonssjef

Som kommunikasjonssjef i Nordland Fylkeskommune får du jobbe med strategisk kommunikasjon og omdømmebygging av fylket. Du skal lede kommunikasjonsenheten og sørge for at fylkeskommunen har gode kommunikasjonsløsninger hvor man når både innbyggere og egne ansatte på ulike plattformer. I tillegg skal du være rådgiver for ledere, medarbeidere og politikere.

Søknadsfrist 14.08 

Les mer om stillingen her.

 

Bodø kommune søker rådgiver for teknisk infrastruktur i Ny by – ny flyplass

Som rådgiver i kommunen vil du jobbe direkte inn i det tverrfaglige teamet for Ny by – ny flyplass. Du skal blant annet utarbeide overordnede planer for kommunal infrastruktur innen vei, vann og avløp i ny bydel og bidra inn i arbeid med konseptvalgutredning for fremtidens transport, mobilitetsløsninger og blågrønne strukturer.

Søknadsfrist 11.08

Les mer om stillingen her.

BONUS: Polar kraft søker kunderådgiver

Polar kraft har blitt sertifisert som «A great place to work» og nå har de en ledig stilling. Som kunderådgiver har du ansvar for salg og kunderådgivning, teknisk support og innsalg av selvbetjente løsninger og å behandle kundehenvendelser via telefon, e-post eller chat.

Søknadsfrist 14.08

Les mer om stillingen her.