10 ledige jobber i Bodø i november

10 ledige stillinger i november

Bodø glimt, Nord universitet og Nordlandssykehuset er noen av bedriftene med ledige stillinger i november

5. november 2019

Jobb

Nord Universitet søker fem førsteamanuensiser i sosialt arbeid

Vil du være med på å videreutvikle et sterkt, relevant og produktivt sosialfaglig forsknings- og utdanningsmiljø ved Nord Universitet? Fakultet for samfunnsvidenskap ønsker søkere som har bred og omfattende forskningsproduksjon, gjerne med vekt på anvendt eller praksisnær forskning.

Les mer om stillingen her. 

Søknadsfrist: 24. november

Bodø/Glimt leter etter salgs- og markedskoordinator

I lys av sportslig suksess og klubbens strategiske valg, søker nå Glimt etter en salgs- og markedskoordinator i 100% stilling. Stillingen inneholder blant annet, salg av arrangements- og markedsflater, gjennomføring av leveranser til eksisterende partnere, oppgaver i tilknytning til hjemmekamper og enda mer.

Les mer om stillingen her 

Søknadsfrist: 15. november

Fotball-supportere for Bodø Glimt.

Elektro trenger flere servicemontører

Elektro Bodø AS får stadig flere oppdrag og trenger enda flere dyktige fagarbeidere til sin service-avdeling. De leter etter personer som er arbeidsomme, pålitelige, samarbeidsvilige og trives både med å jobbe alene og sammen med andre.

Les mer om stillingen her 

Søknadsfrist: Snarest.

Nordlandssykehuset trenger fem nye helsesekretærer

Nordlandssykehuset og senter for klinisk støtte og dokumentasjon har som mål å bli Norges beste senter for klinisk støtte. Nå trenger de rett bemanning som kan bli med på denne jobben. De trenger fem nye helsesekretærer. Stillingene er spredt ut på forskjellige avdelinger.

Les mer om stillingen her.

Søknadsfrist: 29. november

DIPS søker seniorkonsulent IT

Vil du være med å drifte og utvikle IT-infrastruktur og skyløsninger hos Norges største leverandør av e-helse? DIPS ønsker en person som kan hjelpe til med blant annet rådgivning og drift av interne og eksterne løsninger, overvåke og sikre stabil leveranse av It-tjenester, drifte og vedlikeholde servertjenester i både sky og på lokalt tilhørende infrastruktur og enda mye mer.

Les mer om stillingen her

Søknadsfrist: 14. november

Luftfartstilsynet leter etter rådgiver / seniorrådgiver HR

Som rådgiver på HR-avdelingen i Luftfartstilsynet vil du primært jobbe med saksbehandling og rådgivning innen rekruttering, veiledning av ledere og medarbeidere innen HR-relaterte problemstillinger, lov- og avtaleverk og utredningsoppgaver innen HR-området.

Les mer om stillingen her. 

Søknadsfrist: 17. november

Bodø Kommune deler ut stipend til syke- og vernepleierstudenter

Har du gjennomført minimum halve studiet som syke-/vernepleier? Ønsker du å forplikte deg til å jobbe to år i Bodø Kommune etter endt utdanning? Da kan du allerede nå søke på et stipend pålydende 75.000,- kroner.

Les mer om ordningen her.

Søknadsfrist: 31. desember

Nordland politidistrikt søker politioverbetjent

Nordland politidistrikt leter etter en utviklende, innovativ, metodisk, faglig sterk, utadvendt og fremtidsrettet person. Som leder av seksjon for felles enhet for ettteretning, forebygging og etterforskning har du det overordnet fag – og koordineringsansvar for kriminalitetsforebygging i Nordland politidistrikt. Seksjonen skal sørge for tett og koordinert samarbeid med de øvrige etatene i distriktet, andre etater og samarbeidsaktører.

Les mer om stillingen her. 

Søknadsfrist: 15 november

Skatteetaten søker underdirektører

Skatteetaten ser etter ledere for to av gruppene i avdeling brukerkontakt i Bodø. Avdelingen har til oppgave å ha kontakt med alle etatens brukere i alle kanaler som skranke, telefon, e-post, chat, Facebook og enda mer.

Les mer om stillingen her. 

Søknadsfrist: 17. november

Trainee Salten tar i mot søknader

Trainee Salten består av 37 medlemsbedrifter og kommuner i Bodø og Salten. Nå tar de i mot søknader fra nyutdannede med mastergrad. Siviløkonomer er særlig populære blant medlemsbedriftene, men alle nyutdannede med mastergrad oppfordres til å søke.

Les mer her. 

Søknadsfrist: 2. februar