FOTO: Riktig Spor

10 spennende ledige jobber i juli

Har du tatt ferie eller? Ja, nei? Uansett, det er enda tid til å finne seg nye utfordringer i Bodø til høsten. Her er 10 spennende, ledige jobber akkurat nå.

5. juli 2018

Ledige jobber

BRUS AS søker Administrerende direktør

Nå kan du få mulighet til å påvirke fremtiden i bodøregionen ved bl.a. å bidra til å skape nye forretningsmuligheter og arbeidsplasser i regionen. Bodøregionens Utviklingsselskap AS (BRUS) er en viktig aktør i forhold til å bidra til vekst og utvikling i Bodø-regionen. Som administrerende direktør skal du videreutvikle BRUS AS som strategisk samarbeidspartner for næringsutvikling.  BRUS AS skal være et sterkt bindeledd mellom utviklingsaktører, politiske miljøer, FoU-miljøer og næringsliv via nettverksbygging, kompetanse og samarbeid. Søknadsfrist: 19. august

Les mer om denne spennende stillingen her

Justis- og beredskapsdepartementet søker etter jurist eller statsviter til Domstolskommisjonen

Sekretariatet består i dag av sekretariatsleder og to utvalgssekretærer. Det er behov for å styrke kapasiteten med ytterligere en utvalgssekretær. Sekretariatet bistår utvalget med juridiske og samfunnsøkonomiske utredninger av høy kvalitet, blant annet ved å innhente informasjon, utarbeide diskusjonsnotater og skrive og ferdigstille utvalgets rapport, herunder utforme forslag til lovtekster. Søknadsfrist: 10. august

Les mer om stillingen som førstekonsulent/rådgiver her

DIPS søker systemutviklere

DIPS er Norges ledende leverandør av e-helse, i form av elektroniske pasientjournaler til norske sykehus. De har store leveranser foran seg, og søker nå etter flere systemutviklere. Søknadsfrist: 02. august

Les mer om jobben som systemutvikler i DIPS her

DIPS søker også etter en Interaksjonsdesigner

RAPP Bomek søker prosjektleder

Rapp Bomek AS er en markedsleder innen design, utvikling og produksjon av avanserte sikkerhetsløsninger for dør-, vindu- og veggsystemer til energi-, sivil- og forsvarsmarkedet verden over. På grunn av stor økning i oppdragsmengde er selskapet i sterk vekst og har nå behov for en ny prosjektleder. Søknadsfrist: snarest

Les mer om stillingen som prosjektleder i Rapp Bomek her

Elektro søker Montasjeleder/Basmontør og Montør/Servicemontør ventilasjon

Nå har du muligheten til å jobbe i et spennende og innovativt miljø. Elektro er en av landets største privateide tekniske entreprenører med ca. 640 medarbeidere innen alle fagområder i elektro- og VVS-faget. Nå har de behov for å utvide staben på ventilasjonsavdelingen og søker etter montasjeleder/basmontør og montør/servicemontør.

Les mer om stillingen som montasjeleder/basmontør her

Les mer om stillingen som montør/servicemontør her

Ønsker du å motta spennende jobbtilbud rett i mailboksen din?

Meld deg på nyhetsbrevet her! Ved å melde deg på godtar du at vi sender deg nyhetsbrev. Les mer her.

Marine Harvest søker HR-manager

Marine Harvest er Norges største matprodusent og verdens største produsent av oppdrettslaks. Nå søker de etter en ny HR-manager for Region Nord. Her vil du blant annet få ansvar for å være en aktiv bidragsyter og rådgiver til ledere innen HR-feltet. Ansvar for koordinering, oppfølging og utvikling av selskapets HR prosedyrer og prosesser, personalansvar og generell personaladministrasjon. Søknadsfrist: 01. august

Les mer om lederjobben i Marine Harvest her

Marine Harvest søker også etter en Regions Controller

Avdelingsleder i NAV Fauske

NAV Fauske har ledig stilling som avdelingsleder ved sykepengeavdelingen på Fauske. Her vil du inngå i enhetens ledergruppe med resultat- og personalansvar. Som avdelingsleder vil du sørge for at avdelingens saksproduksjon skjer etter målkrav og kvalitetsstandarder. Du vil også ha ansvar for produksjonsstyring og rapportering innenfor avdelingens fagområde. Søknadsfrist: 15. juli

Les mer om stillingen som avdelingsleder her

Luftfartstilsynet søker Securityinspektør

Luftfartstilsynet har ledig stilling som securityinspektør i Security seksjonen. Her vil du få muligheten til å jobbe med nasjonal sikkerhet på øverste nivå og å samarbeide med dyktige medarbeidere med høy fagkompetanse innen luftfartssikkerhet. Formålet med securityarbeidet er å beskytte den sivile luftfarten mot terror og andre ulovlige handlinger. Luftfartstilsynet har ansvaret for å forvalte securityregelverket og føre tilsyn med det forebyggende securityarbeidet i norsk luftfart.

Les mer om den spennende stillingen her

Luftfartstilsynet har også ledig stilling som førstekonsulent/rådgiver i seksjon for flysikkerhetsstyring i Luftfartstilsynets strategiavdeling.

Les mer om stillingen som førstekonsulent/rådgiver her

IRIS søker etter IT-sjef

Iris Salten søker en leder som gjennom målbare resultater vil oppnå, blant annet, effektiviserte arbeidsprosesser, redusert kompleksitet, og gi bedre digitale tjenester til innbyggere og næringslivet med fokus på det grønne skifte. IT-sjefen vil ha det overordnede ansvaret for Iris Salten sin satsning på digitalisering, og skal bidra til å understøtte konsernets videre utvikling ved hjelp av teknologi. Søknadsfrist: 08. august

Les mer om stillingen som IT-sjef i Iris her

Stormen konserthus søker Økonomi- og administrasjonsrådgiver

Stormen konserthus er byens store møteplass og smeltedigel for kunst og kultur. Stillingen som Økonomi- og administrasjonsrådgiver innebærer et overordnet ansvar for konserthusets økonomi- og administrative funksjoner, med leder- og personalansvar for ansatte i stab, samt billett- og informasjonsskranke. Søknadsfrist: 19. august

Les mer om den spennende stillingen her

Ønsker du å motta spennende jobbtilbud rett i mailboksen din?

Meld deg på nyhetsbrevet her! Ved å melde deg på godtar du at vi sender deg nyhetsbrev. Les mer her.