En helt ny skyline: Ramsalt kommer til å forvandle Bodøs skyline og skape ytterligere liv i sentrum. Vil du være med å utvikle denne?

10 spennende ledige jobber i september

Her kommer vår populære liste over spennende ledige jobber i Bodøregionen. Denne måneden kan du blant annet velge mellom kommunikasjonsdirektør, rektor, multimediejournalist og førstsekrigsadvokat for å nevne noen. Sjekk ut listen og se om du finner din drømmejobb.

4. september 2017

Ledige jobber

1. Nobl søker Eiendomsmegler, prosjektleder og kommunikasjonsmedarbeider

BBL (Bodø Boligbyggerlag) har byttet navn til Nobl (Nordland Boligbyggerlag). Det satses og bygges i hele fylket, og de søker derfor en rekke nye medarbeidere. Her er det masse spennende muligheter for de rette kandidatene.

Les mer om de ulike stillingene i Nobl. Søknadsfrist 22. september

Les mer om Nobls store satsning

En helt ny skyline: Ramsalt kommer til å forvandle Bodøs skyline og skape ytterligere liv i sentrum.

2. Byggmaker Gunvald Johansen søker Ansvarlig Digitale Medier

Er du god å kommunisere og brenner for digital kommunikasjon, da må du ta en titt på denne jobben. Her får du ansvar for Facebook og andre digitale kanaler for en stor og spennende bedrift. Les mer om hva som stillingen som Ansvarlig Digitale Medier innebærer her. Søknadsfrist 24. september

Byggmakker Gunvald Johansen søker Ansvarlig Digitale Medier.

 

3. Nordland Betong søker produksjonssjef

Ønsker du en sentral lederposisjon i en offensiv industribedrift? Da kan dette være noe for deg. Nordland Betong er en av Nord-Norges største produsenter av ferdigbetong og betongprodukter. Økonomien i selskapet er solid, og det satses tungt for å styrke posisjonen i markedet. Stillingen som Produksjonssjef innebærer ansvaret for all produksjon av ferdigbetong ved betongstasjoner i Bodø, Fauske og Meløy, samt betongprodukter som produseres i en svært moderne fabrikk på Langstranda i Bodø.

Les mer om stillingen som produksjonssjef her. Søknadsfrist 24. september

Nordland betong søker produksjonssjef. Du får en sentral lederposisjon i offensiv industribedrift.

4. NRK Nordland søker multimediejournalist

Er du multimediajournalist og drømmer om en jobb i NRK? Da kan dette være jobben for deg. NRK Nordland søker en multimediell journalist som skal levere lyd og video til mobil, nett og sosiale medier, TV og radio, med leveranser til NRK Direkte og regionalt/lokalt. Les mer om jobben som multimediejournalist her. Søknadsfrist 14. september.

5. Helse Nord RHF søker Kommunikasjonsdirektør

Vil du arbeide med en velferdssektor som angår alle og som alle har meninger om? Vil du jobbe med hele Nord-Norge og Svalbard som arbeidsfelt? Helse Nord RHF søker kommunikasjonsdirektør til Nord-Norges mest spennende kommunikasjonsjobb. Kommunikasjonsdirektøren er del av Helse Nord RHFs ledergruppe og leder en stab med tre medarbeidere. Her kan du lese mer om jobben som Kommunikasjonsdirektør. Søknadsfrist 25. september.

PS: Helse Nord har også også ledig jobb som Rådgiver HR. Les mer om den her. 

6. Nordlandssykehuset søker Avdelingsleder Laboratoriemedisinsk avdeling, Diagnostisk Klinikk

Laboratoriemedisinsk avdeling har laboratorier ved Nordlandssykehuset i Bodø, Lofoten (Gravdal) og Vesterålen (Stokmarknes). Det er totalt ca. 150 ansatte på avdelingen, fordelt på leger, bioingeniører, sykepleiere, ingeniører, molekylærbiologer, helsesekretærer, fagarbeidere, sekretærer og assistenter. Nå er det ledig fast jobb som avdelingsleder for denne avdelingen. Avdelingsleder har klinikksjef som nærmeste leder, og inngår i klinikkens ledergruppe. Les mer om stillingen her. Søknadsfrist 17. september

Nordlandssykehuset har også ledig jobb som Personvernombud, Rådgiver/Seniorrådgiver, avdeling for kvalitet og e-helse. Les mer om den her. Søknadsfrist 10. september

Nordlandssykehuset er en stor og attraktiv arbeidsgiver i Bodø.

7. Bodø Kommune søker rektor for Bankgata ungdomsskole

Bankgata ungdomsskole en er 4-paralellers ungdomsskole i Bodø sentrum. Skolen har i underkant av 300 elever fordelt på 12 klasser. Skolens lederteam består av to undervisningsinspektører i tillegg til rektor. Fra 1. januar 2018 er det ledig jobb som rektor her. Les mer om stillingen. Søknadsfrist 1. oktober.

Bodø Kommune søker Rektor til Bankgata Ungdomsskole.

8. Eplehuset Bodø søker butikksjef

Har du et hjerte som brenner for Appleprodukter. Da er dette jobben for deg. Eplehuset søker offensiv og målbevisst butikksjef til deres butikk på City Nord i Bodø! Som butikksjef vil du ha personalansvar, resultatansvar og ansvaret for administrative oppgaver og vareflyt i butikken. Les mer om jobben som butikksjef her. Søknadsfrist 15. september.

9. Fylkesmannen i Nordland søker Assisterende Fylkeslege

Vil du bruke din legekompetanse på en ny måte? Fylkesmannen i Nordland søker etter en engasjert lege som vil bruke sin faglige kompetanse på en ny måte og bidra til trygge og gode helsetjenester for Nordlands befolkning. Arbeidet er utadrettet og variert, og utøves i et knutepunkt mellom sentrale helsemyndigheter og aktørene i helse- og omsorgstjenesten; kommuner, helseforetak og private utøvere. Les mer om jobben som assisterende fylkeslege her. Søknadsfrist 30. september.

10. Generaladvokatembetet søker Førstekrigsadvokat og krigsadvokat for Nord-Norge

Generaladvokaten og krigsadvokatene utgjør Den militære påtalemyndighet og er administrativt underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Embetet utfører oppgaver tillagt påtalemyndigheten i straffesaker som angår brudd på militær straffelov, rådgir sjefer i disiplinærsaker og deltar aktivt i internasjonalt samarbeid om aktuelle folkerettslige og miltærjuridiske problemstillinger. Til kontoret i Bodø er det nå ledig to stillinger. Les mer om stillingene her. Søknadsfrist 29. september.