Daniel Mathisen og Andreas Melby jobber med framtidens løsninger i Elektrogruppen.

– Alle de små skrittene vi tar vil samlet utgjøre store løft

Elektrogruppen er i full gang med å elektrifisere Bodø gjennom ulike signalprosjekter, som skal løfte byen og regionen opp og inn i fremtiden.

5. januar 2022

Jobb

– Med vår kompetanse har vi et ansvar for å bevisstgjøre våre kunder slik at det langsiktige valget blir det selvfølgelige valget.

Det sier direktør for strategi og forretningsutvikling i Elektrogruppen, Andreas Melby. Det er lett å forbinde Elektro med en elektrobutikken i Jernbaneveien, eller de som kommer hjem til deg når du skal montere en ny stikkontakt i stua. Det er riktig det, men det kanskje ikke alle vet, er alle de små og store løsningene Elektro leverer for at vi skal kunne leve godt, enkelt og klimavennlig her i nord.

– Samfunnet er i omstilling, og vi i Elektro ønsker å møte utfordringene med kompetanse og løsninger for å redusere den klimabelastningen bygg og anleggsnæringen samlet sett står for i dag, sier Andreas Melby.

Små justeringer kan gi store gevinster

Elektrogruppen jobber innenfor alle tekniske fagområder i et bygg. De står for alt av teknisk infrastruktur som rør, vann, ventilasjon, elkraft og automasjon. Mye av dette har de fleste av oss ikke har noe forhold til, men er grunnleggende elementer som er viktig for å øke befolkningens levestandard og bedrifters verdiskaping.

Små justeringer kan være med på å redusere kostnader og unødvendig utslipp, og dermed bidra positivt for både lommebok og miljø.

Solcellepaneler er et viktig ledd i Elektros arbeid for en mer bærekraftig framtid.

Vi kan ikke sitte å vente på at de grønne oppdragene skal komme til oss.

Et velfungerende bygg utgjør en forskjell, og derfor er Elektros selskaper opptatt av løsninger som ivaretar helheten i bygget – også i tiden etter ferdigstillelse av prosjektet.

– Det vil si at vi er med helt fra idéstadiet, gjennom planlegging og installasjon, til smart drift av bygget i etterkant, forteller Andreas Melby. En rolle de selv kaller for en teknisk systemintegrator.

– Vi kan ikke sitte å vente på at de grønne oppdragene skal komme til oss, men vi må bruke vår mulighet til å påvirke eiendomsutviklere og byggherrer til å ta de rette valgene.

Effekten av arbeidet som legges ned nå, vil kunne ses over tid gjennom økt bygging med et nøytralt eller netto positivt karbonavtrykk, økt levestandard og livskvalitet hos brukere av byggene.

Vil spille kunden god

Med utfordringer kommer også muligheter. Elektro bruker å si at det ligger konkurransekraft i det å tenke bærekraft. Andreas og de andre i Elektro bruker mye tid på å integrere dette i deres virksomhetsstrategi, og er bevisst samfunnsansvaret de har med å skape verdier for både eiere, medarbeidere, kunder og samfunnet rundt

Elektro har som mål å bli ledende installatør av solceller i nord. Her ved prosjektleder Daniel Mathisen.

En konkret satsing de har gjort, er å installere Nordlands største solcelleanlegg på taket av Energihuset i Bodø, og i etterkant slå sin gamle rekord med å sette opp et enda større anlegg på Mørkvedbukta skole. Nå har de som mål å bli ledende installatør av solceller i nord.

– Vi mobiliserte tidlig for å ta en posisjon, og kan vise til flere prosjekter for både næring og i privat sektor. Vi skal fortsatt være fremme i skoene, og fortsette å bygge kompetanse på tvers av selskapene i konsernet, forklarer Melby.

– Et skikkelig stilig prosjekt

Etterspørselen for utbygging av solenergi har vokst de siste årene. Spesielt Bodø kommune har vært frempå med å hente inn tilbud på solcelleanlegg om de skal gjøre noe med tak eller fasade. Elektro Bodø AS har nettopp landet en avtale som går ut på å installere solcellepaneler som er integrerte i selve fasaden som nå skal skiftes på rehabiliteringssenteret. Såkalte bygningsintegrerte solceller.

–  Det blir et skikkelig stilig prosjekt. Vi har tidligere vist at vi kan montere solceller på tak – nå får vi vist det på fasade også. Det er noe helt nytt, sier prosjektleder Daniel Mathisen.

Med solcellepanel og egenproduksjon av strøm avlaster man kraftnettet og frigjør kapasitet til andre sektorer. Med det tror Elektro sol vil spille en stadig større rolle i fremtidens energisystem, og mener solenergi har potensiale til å bli en stadig viktigere fornybar energikilde også her i nord, på tross av snø, kulde og mørke.

Solceller blir stadig mer aktuelt. Hos Elektro kan du også få solceller integrert i fasaden på bygninger.

I likhet med solceller er ladeinfrastruktur helt nødvendig for å imøtekomme nullutslippsambisjonene, mener Andreas.

– Vi skal være med å tilrettelegge for elektrifisering av både bil, båt, buss og andre klimavennlige fremkomstmidler for fremtiden. Vi var blant annet med på laget når ladingen til de første elektriske bussene i drift nord for polarsirkelen skulle på plass i Bodø, sier han.

Vi skal fortsatt være fremme i skoene, og bygge kompetanse på tvers av selskapene i konsernet.

I sommer ble busstilbudet i Bodø helelektrisk. Det er mange fordeler med elbusser, men den aller største er kanskje miljøgevinsten. Elektro Bodø AS bidro med installasjon av sju pantografer i Bodø og omegn (du vet, den armen som går ned og huker tak i bussen for å gi strøm), for å kunne bidra til et bedre busstilbud.

Prosjektleder Sten-Lasse Halvorsen synes prosjektet har vært morsomt og lærerikt, og skryter av bedriften sin som har tatt utfordringen på strak arm og vist at de har nødvendig kompetanse for å levere tjenester som dette.

Testprosjekt med Equinor

Et av de mest spennende prosjektene i Elektrogruppen akkurat nå er Solflyt-prosjektet, hvor datterselskapet Elektro Team samarbeider med ingen ringere enn Equinor. Prosjektet har allerede fått internasjonal omtale, og er et testprosjekt hvor solceller er montert på en egen konstruksjon like utenfor Frøya. Anlegget er ca 80×80 meter og består av 35 flytere med solcellepaneler, som skal produsere energi ute i tøff sjø.

Målet med prosjektet er å teste hvordan værforholdene påvirker ett slikt anlegg, og samtidig å se på nye områder for produksjon av elektrisk energi.

– Klarer vi det her, utenfor Frøya, klarer vi det de fleste steder. Slik kan solceller til sjøs bli en alternativ energikilde til de andre fornybarkildene som vind, vann og solcelleanlegg på land, forteller Arnt Inge Strøm i Elektro Team.

Her er et illustrasjonsbilde som viser hvordan Solflyt-prosjektet i samarbeid med Equinor fungerer. Elektro Team

Etter installasjonsarbeidet på alle flytere, skal Elektro Team AS stå for drift og vedlikehold av anlegget, og bidra med sin spesialkompetanse på el-anlegg til sjøs.

Holder seg oppdatert

I tillegg til større oppdrag for fylkeskommunen og større bedrifter, tar også Elektro på seg mindre oppdrag fra privatkunder. Ingen prosjekter er for store eller for små for selskapet.

Noe av det som er mest i vinden for tiden er installering av elbilladere, og prosjektleder Johan Pettersen sier de ser et økende behov for dette, både i det offentlige og private markedet. Logisk nok, da de fleste biler som blir solgt i dag nettopp er el- eller hybridbiler.

– Elbilene er kommet for å bli. Vi holder oss hele tiden oppdatert på ny teknologi og aktuelle krav, slik at vi kan tilby den nyeste og beste løsningen til våre kunder, sier Johan.

Siden vi også ferdes mye til sjøs i denne landsdelen, har Elektro selvsagt vært på ballen når det kommer til sjøfart også. Blant annet har de nå lagt landstrøm til skip ved Bodø Havn. Det er en strømforsyning på kaianlegget, slik at båtene kan få strøm når de ligger til kai. I grunn ligger et forurensningsproblem, da båtene ellers bruker olje eller diesel til egen strømforsyning.

Pantografene til de nye elbussene i Bodø er montert av Elektro.

Med sine prosjekter bidrar Elektro til lavere ressursbruk hos kunder og sluttbrukere, men heldigvis må man ikke bla opp med en flunkende ny solcellepark for å være en del av løsningen. Elektro kan også hjelpe med å gjøre små, effektive grep som vil gi både økonomisk og miljøvennlig gevinst hjemme hos deg selv.

– Alle de små skrittene vi tar vil samlet utgjøre store løft for en enda lysere framtid Ta gjerne kontakt med oss om du er nysgjerrig på hva akkurat du kan gjøre, oppfordrer Andreas Melby.