Nåværende direktør i Bodø Næringsforum, Marianne Meby.

Hvordan er arbeidsdagen til en direktør i Bodø Næringsforum?

Hva gjør egentlig en direktør i Bodø Næringsforum? Hvordan er en vanlig arbeidsdag og hvilke egenskaper bør du ha for å trives i jobben? Vi har spurt dagens direktør, Mariann Meby!

22. mars 2019

Jobb

Bodø Næringsforum (BNF) er en interesseorganisasjon for lokale bedrifter i Bodø og omegn. BNF skal bidra til at lokale bedrifters felles stemme når frem til politikere, kommune, fylkeskommune og storting/regjering. BNF er viktig for utvikling og vekst i Bodø, og vi i Bodø i Vinden samarbeider godt med BNF på flere områder.

Nå når direktøren skal slutte tenkte vi at det kunne være greit å få litt innsikt i hva en direktørjobb i BNF innebærer. Kanskje leser du dette og tenker at «jøss, dette er jo sannelig en jobb jeg må søke på». Da anbefaler vi at du gjør nettopp det. Sender en søknad.

Søk på stillingen som direktør i BNF her.
Søknadsfrist 31. mars

Beskriv en «vanlig» arbeidsdag i BNF?

He-he! Det finnes ikke en «vanlig» arbeidsdag. Dagene er totalt forskjellige.

I stort handler det om at jeg påvirker en positiv byutvikling, og i en slik retning at det gir vekst i befolkning og sysselsetting. Dette gir våre medlemmer grobunn for nye forretningsmuligheter og nye markeder. Jeg bidrar til kobling og nettverk, og til at det er god flyt mellom de rette aktørene. Jeg har også mye kontakt med andre offentlige virksomheter.

Hverdagen består av mye møter. Det kan være at jeg er på møter i styringsgrupper (prosjekt) som skal utvikle Bodø. Det kan være møter som omhandler en dedikert sektor, eller det kan omhandle utviklingen av byen og Salten. I tillegg arrangerer jeg mye møter selv med alt det medfører av planlegging, gjennomføring og etterarbeid.

Jeg «produserer» både store og små møter. De små møtene omhandler ofte næringspolitiske tema. Et typisk møte kan være at kommunen skal gjøre en stor endring i et gateløp. Da inviterer jeg inn til et dialogmøte med kommunen og medlemmer som har interesser i det gitte gateløpet får informasjon fra kommunen i møtet, og kommunen får tilbakemelding fra de som kjenner området best om hva kommunen må ta hensyn til.

Det største møtet jeg arrangerer er årets viktigste møteplass for næringslivet i Salten, nemlig OPPLYST. En inspirasjonsdag med prisutdelinger og masse flotte deltakere og foredragsholdere. Her har jeg prosjektledelsen for hele arrangementet. Så må jeg nevne at jeg samarbeider med verdens herligste gjeng om OPPLYST. Vi har det utrolig artig på møtene, hvor vi går gjennom programmet, juryarbeidet og alt som er relevant for å gjennomføre den beste dagen i året.

I tillegg er BNF et talerør. Det er mitt ansvar å være meningsbærer på hva næringslivet mener er viktig. Så jeg skriver en del kronikker og jobber opp mot media. Jeg skriver også mange høringsuttalelser. BNF har faktisk over 350 saker vi har gitt høring på siden 1986. I januar i år skrev jeg for eksempel en 8 siders uttalelse om arealene til NYBY.

Hva er du mest stolt av å ha fått utrettet i din periode som leder?

Oi! Det er vanskelig å peke ut en ting, så jeg lurer inn et par-tre-fire stykker.

Det ene er å få bidra til Nyby-Nyflyplass. 16 dager før jeg startet i jobben besluttet Stortinget å legge ned Bodø Hovedflystasjon. I slutten av juni 2012 arrangerte BNF en konferanse («Bodø etter F-16»), hvor vi bidro til å peke ut den positiviteten vi har hatt rundt prosjektet. Der og da bestemte vi oss for at dette var en mulighet. Dette ville frigjøre de næringsarealene vi har behov for om byen skulle vokse. Å få være med på det store teamet som har bidratt til riktig vedtak i Nasjonal Transportplan, er jeg utrolig stolt av.

Det andre jeg er stolt av, er at jeg har lykkes øke antall medlemmer i BNF. Det har vært enormt artig å få bli kjent med så mange flotte folk. BNF har hatt nærmere 40 prosent vekst i medlemsmassen, noe som er svært viktig for en interesseorganisasjon. Jo flere medlemmer vi har, jo større blir ørene på politikerne. Den såkalte kjøttvekta er viktig i min bransje.

Det tredje er at vi fikk på plass en sentrumsleder for bykjernen. Dette skjedde i 2017. Men hele fem år før det startet jeg jobben i kulissene. Først med å etablere Bodø Gårdeierforening. Denne foreningen var sentral høsten 2013 med etableringen av vinterlys og julelys. Her må nevnes av Bodø kommune v/byteknikk gjorde en formidabel jobb med å henge opp alt. Dernest bidro jeg til at bystyret 2014 vedtok å etablere Sentrumsutviklingsprosjektet. I dette prosjektet lå det midler til flere tiltak, blandt annet en sentrumsleder.

Så den store omveien til poenget her; jobben min er ikke et soloarbeid. Det jeg gjør (direkte og/eller indirekte), bidrar i sum til den store byutviklingen vi nå står i. Og det er mange aktører som spiller på lag for å få dette til.

Ellers er jeg også veldig stolt av møteplassene OPPLYST, INNSIKT og Byggebørsen. Samt alle fagrådene vi har etablert i BNF.

Hvilke egenskaper bør man ha for å trives i denne jobben?

Man bør helst være utadvendt og åpen. Og ikke minst like å være i lag med folk.

Nysgjerrighet og oppriktig interesse for det som skjer i samfunnet er også viktig. Også må man være litt disiplinert – det er mange detaljer som skal huskes. Folk som skal ringes og følges opp. Det er mye som skjer samtidig, så evne til å prioritere er også viktig. Ellers har jeg personlig alltid hatt fokus på å være et godt vertskap på våre møter. Det å ønske folk velkommen med en klem når de kommer på møtene har vært svært viktig for meg, personlig.

Det er også en fordel å ha litt politisk teft. Det er mange prosesser i den politiske verden, og den må man sørge for å være en stor del av. Det samme gjelder forvaltningen og prosessene de har. Forvaltningen er en viktig del av min hverdag. Det er som sagt mye jobb i kulissene. Det vil si at mye av det jeg gjør ikke er så synlig, men dog viktig.

Hvorfor slutter du?

Når jeg så stillingsannonsen hvor Bodø Energi søkte etter forretningsutvikler,  så hoppet jeg nesten i stolen! Det ble umulig å ikke vise min interesse. Dette er en nyopprettet stilling, og personlig har jeg sterke preferanser mot utvikling, innovasjon og nyskaping. Nå får jeg lov til å bidra til utvikling sammen med et sterkt selskap som ønsker å ta del i utviklingen av NYBY. Det er rett og slett et privilegium for meg personlig – jeg gleder meg enormt til å starte i jobben over sommeren.

Når det er sagt, så var jeg i modus for å strekke litt på halsen. Jeg har gjort alt jeg i 2012 lovet å gjøre – og mere til. Så det var en god kombinasjon av å føle at jeg kunne tørre å forlate en solid BNF-skute, og så gå over til en svært spennende og utviklende stilling.