Bodø sentrum – Årets Sentrum 2018!

"Årets sentrum i Norge" tildeles årlig til den byen i Norge som har utmerket seg mest, med sitt sentrumsarbeid og som har lykkes med å skape liv i sentrum.

19. september 2018

Bo

Norsk Sentrumsutvikling (NSU) er en årlig utmerkelse som har som mål å inspirere og stimulere til positiv sentrumsutvikling i norske byer. Alle de nominerte byer til «Årets sentrum» er byer som driver med strategisk sentrumsutvikling, heter det i pressemeldingen fra NSU.

I år var det tre byer som var nominert til utmerkelsen «Årets Sentrum 2018». Mariell K. Israelsen og co stakk av med seieren og fikk følgende tilbakemelding fra juryen:

«Byen er i vekst, de har tatt modige og tydelige grep i sin sentrumsutvikling. De har lykkes i å etablere et konstruktivt samarbeid mellom offentlige og private aktører der sentrumsorgansisasjonen har vært en viktig del av satsingen. samarbeidet har vært strategisk og langsiktig og har involvert mange aktører. God planlegging og offensiv satsing og samarbeid har vært suksessfaktorer. Målet om en vital og levende by har vært det førende målet for vinneren, selv når man stod overfor store arbeidsplassmessige utfordringer. Utviklingen har kommet som resultat av store offentlige satsinger i form av infrastruktur, estetiske byrom og spennende bygninger og omfattende investeringer fra private. Sentrumsprosjektet har medført at byen har gått fra å oppleves som dødt og uten aktivitet til situasjon med befolkningsvekst, fremtidstro og et vitalt sentrum»

Sjekk ut den flotte videoen Bodø Sentrum har laget for anledningen: