Borte bra, men hjemme er best!

24. november 2015

Drømmer du om å studere medisin, men ønsker å bo i Bodø? Per-Cato Stenhammer tok siste del av medisinstudiet ved Nordlandssykehuset og kunne ikke fått et bedre utdanningstilbud.

– Jeg var aldri i tvil om at jeg skulle flytte hjem etter endte studie. At jeg fikk mulighet til å ta de to siste årene av medisinstudiet i Bodø var en svært god bonus, sier turnuslege Per-Cato Stenhammer (36).

Han er én av over 100 medisinstudenter som hittil har tatt deler av studiet ved Nordlandssykehuset i Bodø. Det takket være et samarbeid mellom Universitetet i Tromsø og Nordlandssykehuset som trådte i kraft i 2009.  Ordningen innebærer at de fire første årene er obligatorisk for alle ved medisinstudiet i Tromsø. Deretter får en fjerdedel av studentene tilbud om å studere de to siste årene i Bodø, i tett samarbeid med Nordlandssykehuset.

Familien er viktig

Per-Cato Stenhammer er født og oppvokst på Fauske og omtaler seg selv om en stor Salten-patriot. Selv om han har bodd både i inn- og utland, så har han vært fast bestemt på at han skulle flytte hjem en dag. Familien og landsdelen er og har alltid vært veldig viktig for han.

– Fauske og Salten har gitt meg så mye og jeg har alltid vært glad i menneskene og den mangfoldige naturen vi har her, forteller han og blir nostalgisk i blikket.

– Det er her jeg vil gi noe tilbake for alt det jeg har fått.

Under studiene i Tromsø traff han samboeren sin, Tonje Cecilie. Hun gikk lærerskolen og han medisin. Underveis i studiene ble familien på to til tre og etter hvert fire.

Med barna Elias og Emilie ble det enda mer viktig for Per-Cato å komme seg nærmere sin egen og samboerens familie på Fauske og i Bodø.  Da han første gang hørte om muligheten for å kunne ta de to siste årene av medisinstudiet i Bodø, var planen lagt. Den lille familien skulle flytte hjem.

– Samboeren min er fra Trondheim og selvfølgelig kunne det blitt kamp om hvor vi skulle etablere oss, men heldigvis er hennes pappa fra Bodø og hun så begeistret for Nord-Norge, at det ikke var noe problem å få henne til å flytte hit.

Bodølege. Selv om Per-Cato Stenhammer trivdes veldig godt i Tromsø, er han glad han fikk muligheten til å flyttes over til Nordlandssykehuset.
Bodølege. Selv om Per-Cato Stenhammer trivdes veldig godt i Tromsø, er han glad han fikk muligheten til å flyttes over til Nordlandssykehuset.

Viktig rekruttering

Det er flere motiver bak det nye studietilbudet, men viktigst av alt er muligheten for å rekruttere flere leger til Nordland fylke. For mangelen er stor, både ved sykehusene og ute i distriktene.

En annen viktig årsak til at Nordlandssykehuset er blitt en betydelig del av utdanningsløpet, er for å gi studentene en bedre og tettere oppfølging gjennom mindre grupper og mer fagfolk til rådighet.

– Det blir for mange medisinstudenter i Tromsø til at alle får den gode oppfølgingen på Universitetssykehuset. I stedet for å være 100 i et kull som vi er de fire første årene, blir vi redusert til bare 20-25 i Bodø, forklarer Stenhammer.

Stortrives i Bodø. Per-Cato Stenhammer, her sammen med Eva Passas (28) fra Aurskog–Høland, studerte sammen i Tromsø og valgte «Bodømodellen» for de to siste årene på medisin. Det angrer de ikke på. – Et veldig bra opplegg, skryter de to turnuslegene.
Stortrives i Bodø. Per-Cato Stenhammer, her sammen med Eva Passas (28) fra Aurskog–Høland, studerte sammen i Tromsø og valgte «Bodømodellen» for de to siste årene på medisin. Det angrer de ikke på. – Et veldig bra opplegg, skryter de to turnuslegene.

Eget studenthus

Han kan ikke få fullrost tilbudet han har fått være en del av gjennom sitt utdanningsløp i Bodø.

– Vi er blitt tatt utrolig godt i mot. Alle profesjonene her på sykehuset er veldig engasjerte og deler raust av sin hardt opparbeidede kompetanse og erfaring med oss.  De skjønner at vi er skårunger og viser oss vei. Ved mindre grupper blir heller ikke trengselen så stor og vi får et bedre læringsmiljø. Vi blir rett og slett sett og hørt her på en helt annen måte enn om vi hadde vært 100 studenter. Samtidig opplever jeg at fagmiljøene på sykehuset er glade for å ha oss som en ressurs. De stiller krav til oss, men på en god og trygg måte, sier 36-åringen.

Men det er ikke bare faglig at Nordlandssykehuset scorer høyt hos den ferske turnuslegen som tok sin siste eksamen våren 2015 – på Nordlandssykehuset.

Den fysiske og praktiske tilretteleggingen er ifølge Stenhammer et stort pluss.

– Vi har blant annet vårt eget studenthus med både treningsrom, lesesal, grupperom og undervisningsrom, sosialsone og et eget legekontor som vi kan øve oss på, forteller han.

Undervisningen får de av leger og professorer ved Nordlandssykehuset i tillegg til allmennleger i Salten. Dersom sykehuset mangler kompetanse på et fagområde, så hentes det inn eksterne forelesere.

Studenter på sykehuset. Alle medisinstudentene i Bodø har ukentlig undervisning på Nordlandssykehuset og eksamen avlegger de i Bodø. Her er det sisteårsstudentene som har forelesning i ett av sykehusets forelesningssaler.
Studenter på sykehuset. Alle medisinstudentene i Bodø har ukentlig undervisning på Nordlandssykehuset og eksamen avlegger de i Bodø. Her er det sisteårsstudentene som har forelesning i ett av sykehusets forelesningssaler.

Stort behov for arbeidskraft

Nordlandssykehuset er den desidert største arbeidsplassen i Bodø med over 3000 ansatte. Sykehuset har de siste årene vært under stor ombygging og utbygging. Behovet for arbeidskraft er konstant, spesielt når det gjelder sykepleiere, bioingeniører og ikke minst leger.

Siden 2009 har i snitt 17-18 studenter kommet fra Tromsø til Bodø for å ta de to siste årene av studiet ved Nordlandssykehuset.

– Vi får veldig gode tilbakemeldinger og eksamensresultatene henger på ingen måte etter i forhold til Tromsø, sier overlege og professor ved Nordlandssykehuset, Knut Tore Lappegård.

Han er én av om lag 25 leger som foreleser Bodø-studentene og har fulgt studietilbudet tett fra starten.

Ifølge Lappegård ser det ut til at Bodø-modellen allerede kan høste frukter i form av flere leger i fylket.

– Vi ser at en stor andel fra Bodø og Nordland velger å flytte «hjem» etter fire år i Tromsø og tilbakemeldinger fra både primærhelsetjenesten ute i distriktene og fra Nordlandssykehuset at det kan se ut til å være en viss økning i antall lokale søkere, påpeker han.

Modellen har vært så vellykket at Universitetet i Tromsø nå jobber med å lage et lignende tilbud i Finnmark.

– All ære til Universitetet i Tromsø som har gitt oss tilliten. Det at våre studenter får ta eksamen i Bodø er slett ingen selvfølge, men vi har hatt et veldig godt samarbeid med Universitetet i Nord-Norge, sier Lappegård.

Gode resultater. Overlege og professor ved Nordlandssykehuset, Knut Tore Lappegård, er veldig godt fornøyd med «Bodøpakken», som gir medisinstudentene mulighet til å ta de to siste årene i Bodø.
Gode resultater. Overlege og professor ved Nordlandssykehuset, Knut Tore Lappegård, er veldig godt fornøyd med «Bodøpakken», som gir medisinstudentene mulighet til å ta de to siste årene i Bodø.

Pendler

Etter å ha bodd i Bodø i nesten tre år flyttet Per-Cato, samboeren og de to barna på tre og fem år til Fauske, hvor 36-åringen overtok sitt første barndomshjem og ble pendler.

– Det ser jeg over hodet ikke mørkt på. Vi har fått veldige gode pendlerruter med Agenda-toget og avstanden mellom Bodø og Fauske er slett ikke lang. Bodø har en fantastisk natur og er blitt en veldig bra arena for kulturliv og sport. Vi er ivrige brukere av naturen og kulturtilbudet både i Bodø og ellers i Salten. Dersom jeg og familien ønsker å få med oss noe dit toget ikke går, så er det ingen problemer å sette seg i bilen og kjøre.

I jobb. Per-Cato Stenhammer begynte i høst som turnuslege ved Nordlandssykehuset. Her er han i jobb på hjerteovervåkningen på medisinsk avdeling.
I jobb. Per-Cato Stenhammer begynte i høst som turnuslege ved Nordlandssykehuset. Her er han i jobb på hjerteovervåkningen på medisinsk avdeling.

I høst begynte Per-Cato som turnuslege ved Nordlandssykehuset. Dette kommende året skal han jobbe ved medisinsk avdeling, kirurgisk avdeling og psykiatrisk avdeling. Turnustjenesten avsluttes med et halvår i allmennpraksis på Fauske. Hvilken spesialisering han skal velge når turnustjenesten er ferdig, vet han ennå ikke, mulighetene er mange.

Men en ting er han fast bestemt på: Han blir værende.

Se film om Nordlandssykehuset her (ekstern lenke til YouTube)

Nordlandssykehuset

  • Ved Nordlandssykehuset i Bodø er det i dag om lag 2.300 årsverk fordelt på om lag 2.900 ansatte.
  • I 2014 var det totalt 25.295 heldøgnpasienter ved sykehuset i Bodø
  • 144.536 pasienter var inne til dagbehandling/polikliniske konsultasjoner
  • Pasientgrunnlaget for Nordlandssykehuset i Bodø er 81.419 personer
  • Tar man med hele Nordland fylke som også omfatter sykehusene i Vesterålen og Lofoten, er pasientgrunnlaget på 134.620 personer
  • I 2015 har Nordlandssykehuset i Bodø et samlet driftsbudsjett på 3,6 milliarder kroner

 

Nytt sykehus

  • I 2005 starter arbeidet med å bygge ut Nordlandssykehuset i Bodø. Byggeprosessen har vært delt inn i to trinn. Første sto ferdig i 2007. Andre trinn skal etter planen stå ferdig i 2018.
  • Totalt vil det nye Nordlandssykehuset bygges ut med 21.000 nye kvadratmeter og får et samlet areal på 71.000 kvadratmeter.
  • Byggetrinn 1 og 2 er kostnadsberegnet til fire milliarder kroner.