— Bryter ned store data til informasjon om mennesker, næringsliv og bærekraft

Lurer du på hvilke ringvirkninger olje- og gassaktiviteten i landsdelen gir? Hvordan Nordland leverer når det kommer til bærekraft? Eller hvor mange elever som gjennomfører videregående skole? Dette er bare noen av hundrevis av statistikker som bearbeides, analyseres og visualiseres av Kunnskapsparken Bodø hvert år.

25. mai 2020

Jobb

 

Analyseteamet hos Kunnskapsparken Bodø kan sine tall. De står bak informasjonen vi får om blant annet næringslivets utvikling og bærekraft i Nordland, og de rapporterer jevnlig til Norges Bank. Informasjonen brukes som en del av beslutningsgrunnlaget når styringsrenta skal fastsettes.

— Datasettene vi jobber med kan for mange være ufattelig store. Vi har bygd oss opp solid kompetanse og kunnskap på feltet over tid. Det er få som kjenner til at landsdelen har et slikt analysemiljø, og vi jobber i hovedsak med store anerkjente selskaper som Equinor og Norges Bank, sier teamleder for analyseteamet i Kunnskapsparken Bodø, Carl Erik Nyvold.

— Salten er i vekst

Tallenes tale er klar. Selv om Nordland har hatt nedgang i befolkningen i 2019, har landsdelen vår hatt økonomisk vekst, og den ser ut til å fortsette i 2020. Vi har også lav arbeidsledighet og kompetansen i regionen blir godt utnyttet.

— Vi har lav arbeidsledighet og et næringsliv i vekst. Salten-regionen har flere store og viktige næringer som sammen gjør at regionen leverer godt for AS Norge. Blant annet er havbruksnæringen og IT-næringen som vi jobber mye med, sentrale næringer som bidrar til høy verdiskaping i Salten, sier Tom Steffensen, som er seniorrådgiver hos Kunnskapsparken Bodø.

Næringslivet i Nordland gjør det bra, og det forventes videre vekst i årene som kommer. Så det gjelder å sko regionen for utviklingen som kommer, skal vi tro Kunnskapsparken Bodø.

Statistikk blir til mennesker og arbeidsplasser

Bærekraft handler om både klima og miljø, økonomi og folkene. Og for oss i Nordland peker pilene oppover.

— Nordlendinger scorer bedre enn resten av Norge på sosial bærekraft, folk har et godt og rettferdig grunnlag for gode liv. Vi skiller oss ut fra landet med at vi bor større og rimeligere, og vi har bedre og enklere tilgang til naturen, sier Steffensen, men påpeker at vi trenger en bevisstgjøring for å få folk til å bosette seg her.

VOKSER: Kunnskapsparken i Bodø er i en vekstfase, og kompetansespennet er stort.

Barometer for næring og samfunnsutvikling

Kunnskapsparken Bodø er sentral i utarbeidelsen av tre ulike konjunkturbarometer hvert år. Disse måler temperaturen og utviklingen innenfor næringsliv, befolkning og arbeidsmarked over tid, og en rekke andre utviklingstrekk. Skal man forstå utviklingen i landsdelen må man også forstå viktige forhold internasjonalt. Kunnskapsparken Bodø følger derfor nøye med på ha som skjer ute i verden, som handelskriger, Brexit, tysk bilproduksjon, og utviklingen i internasjonal kjøpekraft.

— Rapportene vi utarbeider er viktige beslutningsgrunnlag for blant annet politikere, næringsliv og offentlig sektor slik at de kan få satt inn tiltak der det er nødvendig. Men de skal også være tilgjengelige for folk flest. At våre sluttprodukter er interessante, lesbare og forståelige er utrolig viktig, sier Nyvold.

Behov for mer arbeidskraft

— Vi har nesten ikke arbeidsledighet, og det blir hardere og hardere kamp om kompetansen. Vi bør satse på utdanningsløpet og sette inn tiltak slik at færrest mulig dropper ut av videregående skole. Statistikken viser at de som tar høyere utdanning her, har mye større sjanse for å bli værende her, sier Nyvold.

Kunnskapsparken har selv et økende kompetansebehov. Og selv om flertallet er siviløkonomer, finner du en hel rekke fagfelt hos Kunnskapsparken Bodø.

— Vi trenger all mulig slags kompetanse. Kompetansespennet i selskapet er stort, og i dag har vi ansatte med utdanning innen farmasi, fiskeri, energi og statsvitenskap for å nevne noe. Vi er nok blant de bedriftene i landsdelen som har satset mest på ung arbeidskraft, og har blant annet hatt tolv traineer, hvorav flere er fast ansatt hos oss den dag i dag. Vi er i en vekstfase og øverst på ønskelisten nå står en samfunnsøkonom med noe erfaring. Så dersom noen kjenner en kandidat som kan tenke seg å flytte til Bodø er det bare å ta kontakt, sier Nyvold.

KUNNSKAPSPARKEN: Tom Steffensen og Carl Erik Nyvold er seniorrådgivere i Kunnskapsparken Bodø.

 

 

—- Saken er skrevet før koronapandemien —-