Halvard Wollvik Pettersen, Ida Westgaard Fanghol og Marthe Bertheussen i DIPS.

– Koden er vår største verdi

Kjapt og effektivt slo hodene i DIPS seg sammen og kodet en uvurderlig app, som gjorde kampen mot Covid-19 litt mer smidig for Helse-Norge.

25. august 2020

Jobb

For de ansatte i DIPS, eller DIPSere som de også kaller seg, har det blitt enda tydeligere at de har en arbeidsplass med et ekstra viktig samfunnsansvar. Mange har bakgrunn fra helsesektoren, og kan hente inn sine erfaringer fra klinisk pasientarbeid inn i utviklingen av programvare og app’er.

– Jeg vet at de som jobber på sykehusene har nytte av det vi utvikler, og at vi gjør jobben deres lettere og mer effektiv. Det er alltid rom for forbedring, og vi må derfor strekke oss for å gjøre morgendagen bedre enn i går, sier Halvard Wollvik Pettersen, som er systemutvikler.

Ida Westgaard Fanghol, som er produktansvarlig og tidligere klinisk helsearbeider, slutter seg til.

– DIPS er en stor bedrift, der de ansatte kan ha svært ulik bakgrunn. Jeg opplever i stor grad at vi har respekt for hverandres ståsted og en forståelse for at alle bidrar med ulike, men viktige byggeklosser når vi lager applikasjonen, sier hun.

Fanghol tror hun snakker for mange i DIPS når hun sier at det jobbes beinhardt for å gi helsepersonell i Norge et fagsystem som skal gjøre det enklere å gi god pasientbehandling.
– Flere tusen brukere har vårt system som sitt primære dataverktøy og det skal vi skal ha respekt for. Deres tid er verdifull, og da må vi sørge for å utvikle programvare av høy kvalitet, som støtter deres arbeidsprosesser, sier hun.

Helt spesielt arbeidsmiljø

Marthe Bertheussen er funksjonell systemkonsulent, og hun roser DIPS for arbeidsmiljøet og stå-på-viljen blant ansatte. Hun ser at hennes bakgrunn som helsesekretær er viktig i den nye jobben, og at hun ikke har IT-utdannelse, er ikke til hinder for oppgavene hun har.

– Det første jeg la merke til var at kollegaer framsnakker hverandre her. Det settes stor pris på hva hver enkelt kan og hvordan kunnskapen kan brukes best mulig. Korona har nok endret synet mitt på arbeidsplassen min. Det er fantastisk å være vitne til at utviklerne våre lager løsninger utrolig kjapt, som dessuten er med på å bidra til å redde liv, sier Bertheussen.

Kampen mot korona

Da koronaepidemien traff oss med et brak og snudde hverdagen på hodet, tok DIPS oppfordringen om dugnad på alvor og utviklet på rekordtid en viktig tilleggsprogramvare for smittesporing og pasientoppfølging. Noen av dem bidro sågar til dugnaden ved å kle seg i hvitt igjen.

– I DIPS legger vi til rette for at spesialisthelsetjenesten og helsetjenestene i kommunal sektor kan arbeide via våre digitale løsninger. Våre programvarer benyttes av over 150 000 bruker daglig i Norge, og er viktige for at helsevesenet skal fungere smidig. Dette kjenner vi på hver dag, og derfor omtaler vi det vi driver med som “kode med mening”, sier HR-sjef, Stian Sørensen. Koronapandemien var intet unntak for den tankegangen.

– Vi svarte på myndighetenes oppfordring til dugnad. Derfor utviklet vi og ga bort Covid-19-spesifikke løsninger til helsesektoren. Da det ble klart at viruset ville bli en stor trussel, snudde vi oss rundt og lagde en programvare som automatisk registrerer en pasient som mistenkt smittet, om gitte kriterier er oppfylt. Programvaren ivaretar noen av behovene for smittesporing ved oppfølging av pasienter, forklarer Sørensen.

Hjemmekontor ga økt funksjonalitet

DIPS la også til rette for at medarbeidere med klinisk bakgrunn fikk permisjon for å bidra på sykehusene. Flere valgte å ta vakter som helsepersonell igjen.

I tillegg var DIPS et av de første selskapene i landet som sendte alle sine ansatte på hjemmekontor.

– Vi er utrustet til å jobbe mobilt, så det var en enkel beslutning å sende folk på hjemmekontor. Vi har fungert tilnærmet normalt som bedrift i disse månedene, men vi har naturligvis endret måten vi arbeider sammen på. Noen har hatt mer effektive dager ved å sitte hjemme, mens andre har savnet det kollegiale i et fysisk arbeidsmiljø. Vi ser også at på tross av at vi er en teknologibedrift, har fått et digitalt løft ved å ta i bruk mer funksjonalitet i våre arbeidsverktøy, forklarer Sørensen.