Øystein Wasmuth i Nobl.

Få foten innenfor boligmarkedet i Bodø

Helt siden etterkrigstida har Nobl sørget for tak over hodet til Bodøs befolkning. Nå tar de i bruk et helt nytt konsept som gjør det enklere for unge og få foten innenfor boligmarkedet.

1. januar 2021

Bo

Den medlemseide boligaktøren Nobl har som hovedmål å skaffe sine 17.000 medlemmer bolig. Nå presenterer de spennende nyheter for den yngre delen av medlemmene, som drømmer om å én dag kunne eie sin egen bolig.

«Leie før eie»

Det er som kjent ingen snarveier inn på boligmarkedet. Med mindre man har kapitalen på plass, må man belage seg på sparing eller gode hjelpere som kan stille sidesikkerhet. Men Thomas Normann og Øystein Wasmuth i markedsavdelingen i Nobl, har et ess i ermet.

— Vi vet at det kan være vanskelig å komme inn på boligmarkedet om du mangler egenkapital. Derfor har vi tatt i bruk en modell som går ut på at du kan leie boligen før du eier den. Du betaler markedsleie frem til du eventuelt kjøper den, og bygger deg opp egenkapital i leieperioden. Om du velger å kjøpe, får du verdistigningen fra leieperioden som egenkapital, forklarer Thomas Normann som er markedssjef i Nobl. Og ønsker man ikke å kjøpe, får noen andre muligheten.

En annen gunstig mulighet er ungdomsboligprosjektene til Nobl. Her får man en gylden mulighet til å komme seg inn på markedet, med en lav inngangsbillett.

— I disse prosjektene er det indeksregulert verdistigning, og alle kjøpere må være under 34 år. Dette gir en lav pris, noe som gjør dette til veldig populære leiligheter for det yngre sjiktet i markedet, sier Øystein Wasmuth, rådgiver på marked.

Du kan leie før du eier i Ramsalt.

Sikrer en attraktiv by

Fordelen med å skaffe seg bolig gjennom Nobl er mange. Vi kan nevne forkjøpsrett, lang markedserfaring og økt trygghet for medlemmene. Nobl har lang historie som boligutvikler, spesielt i Bodø. Helt siden etterkrigstiden da byen skulle gjenreises og boligbehovet var ekstra stort, har Nobl vært en av de viktigste bidragsyterne. I dag forvalter Nobl mer enn 7000 boliger og verdier for 23 milliarder kroner.

— Vi henter ikke ut overskudd, men pløyer alt tilbake i nye boligprosjekter. Vi jobber med langsiktige mål, og har hele tiden fokus på å gi noe ekstra tilbake til medlemmene. Vi har over 75 års erfaring med rådgivning til borettslag, det gir økt trygghet for de som bor der, sier Wasmuth.

Nobl jobber etter mottoet «Gode hjem hele livet».

— I det legger vi at alle skal kunne ha et trygt og godt sted og bo, i enhver fase av livet. Det gjør vi ved å bygge gode prosjekter, og ha god forvaltning som sikrer verdier og bomiljø, legger Normann til.

Thomas Normann, markedssjef i Nobl.

Stabilt Bodømarked

— Ser vi bort fra den siste tiden med Korona, er boligmarkedet i Bodø bedre enn i resten av landet. Omsetningshastigheten er lavere og prisstigningen er høyere en resten av landet. Det vitner om et sunt marked for kjøp og salg av bolig, mener Normann.

Om framtida spår han en utflating av boligprisene, og økt fokus på bærekraft i bransjen.

— På lang sikt er det alltid en smertegrense for hvor mye vi kan låne og er villig til å betale for en bolig. Her vil nok boligmarkedet flate noe ut prismessig. Vi blir også flere, og behovet for nye boliger øker. Det har og vil være større fokus på å bygge bærekraftige boliger. Vi vil nok også se at myndighetene kommer på banen med enklere prosesser og byggtekniske krav, for å holde prisene nede, tror Normann.

Han mener den generelle tendensen er at vi må klare oss på færre kvadratmeter i framtiden.

— Kanskje kommunene også vil se på samarbeid med utbyggere for å få flere unge inn på boligmarkedet. Gjennom modeller med billige tomter eller tilskudd for eksempel. Den generelle tendensen er nok at vi blir flere, og må bo på færre kvadratmeter i fremtiden, sier Normann.