Har du en forretningsidé i magen? Kom til Bodø med den!

17. november 2016

Gründer

Det syder av skaperkraft og gründing av nye arbeidsplasser i Bodø og Salten. Og det er bra! Bodø trenger flere private arbeidsplasser og flere som tør å satse på egne ideer. Har du en forretningsidé i magen? Kom til Bodø med den!

Miljøet rundt og i mellom gründere i Bodøområdet koker. Stadig flere gründere møtes og støtter hverandre i sin utvikling, og det finnes stadig flere tilbud til deg som ønsker å starte egen bedrift. Bodø Kommune jobber også systematisk med å få større etableringer og flere arbeidsplasser til byen.

Lurer du på å starte egen bedrift? Se nederst i saken.

 

Gründeruka GNIST

For å bygge videre på denne gründerkulturen arrangeres nå for første gang en gründeruke i Bodø. En uke som vil legge grunnlaget for ennå mer spenstige aktiviteter og møteplasser i årene fremover.

Gnist Gründeruke har en rekke arrangementer for deg som har en forretningsidè i magen, deg som er i etableringsfasen og deg som har startet sin virksomhet de siste årene.

Denne uka vil hele Bodø og Salten være med på å heie opp og frem alle de som tar steget og skaper arbeidsplasser. Det blir workshops og foredrag, sosiale sammenkomster og masse inspirasjon!

Her kan du lese hele programmet og melde deg på de ulike aktivitetene.

gnist-fb_topp_arrangement_1000Klikk på bildet og sjekk ut Facebooksiden til GNIST Gründeruke

Disse får det til å GNISTRE neste uke

partnerbilde

 

Men hva skal vi gründe og leve av i fremtiden?

Ifølge næringssjef Heidi Thommesen er Bodø en tradisjonell handelsby med forskjellig næringsvirksomheter, hovedsakelig bestående av mange små og mellomstore bedrifter. Faktisk har om lag 90 prosent av bedriftene færre enn ti ansatte.

Og tjenester som leveres lokalt finner sin form digitalt. Thommesen nevner programvareleverandører fra Bodø som har et stort potensiale for vekst utover landets grenser.

Les også: DnB skal hjelpe gründerhelter i Salten

– Vi har mange produkter som har klart å etablere seg godt både lokalt og nasjonalt med Beiarprodukter, Han Sylte, Arktisk Salt, Bådin og ikke minst Kjerring Gård med oster som har høstet nasjonale og internasjonale utmerkelser. For ikke å snakke om oppdrettsnæringen som jo også startet i det små her i Nordland og Salten. Alle disse små og store med internasjonalt potensiale må vi se til og lære av.

Saltmaker Tore Hongset! Her i kjent stil der han henter vann til saltproduksjonen. Foto: Arctic Salt
Saltmaker Tore Hongset! Her i kjent stil der han henter vann til saltproduksjonen. Foto: Arctic Salt

Din personlige saltboks. Foto: Arctic Salt

Kompetansearbeidsplasser

Et annet område hun spår vekst er innenfor kompetansearbeidsplasser. Dette i en kombinasjon med de mange naturbaserte ressursene vi har i hele Salten, hvor Thommesen tror spesielt tre næringer skiller seg ut:

  • Havbruk
  • Mineraler
  • Reiseliv

– Dette er områder med mye vekst de neste årene. Vi har allerede sett økning innenfor havbruk og reiseliv og den tror jeg kommer til fortsatt å øke. Det er også viktig å påpeke at kompetanse for å utvikle disse næringene finner vi blant annet ved Nord Universitet, sier Thommesen og trekker spesielt frem studier innenfor bioøkonomi/ havbruk og innovasjon/entreprenørskap som viktige i fremtiden.

Smart Bodø

Et annet område næringssjefen er sikker på kommer til å oppleve vekst i fremtiden er innenfor ulike teknologiske løsninger. Alt fra robotisering, programvare både innenfor velferdsapparatet og i det daglige liv ellers, effektivisering av arbeidsprosesser, spillutvikling og underholdning. Kulturnæringene vil også utvikle seg videre. Her er så mange muligheter og vi vil se at her vil unge gründere levere spennende arbeidsplasser, sier Thommesen.

– Utviklingen av Bodø som smart by vil nødvendigvis tvinge mange til å tenke nytt og bærekraftig. Her er det viktig at gründerne tenker nye og moderne løsninger som er miljøvennlige, men også lager oss forbrukere nye behov vi ikke har i dag, påpeker og tilføyer;

 – Innovasjon og nytenkning handler ofte om å avdekke behov vi ikke har tenkt over. Tenk på hvor mange produkter vi omgir oss med som vi tidligere klarte oss uten, men som i dag er like utenkelig å være foruten! Eksemplene er mange: Nettbrett, mobiltelefon, kabel-tv, men kanskje også kuriositeter som selfiestang?

Gode nettverk viktig

Næringssjefen er opptatt av å skape et godt miljø for gründere i Salten, blant annet ved å legge til rette for å kunne ha møteplasser hvor ideer kan utveksles og utvikles og hvor gründerne kan «heie på hverandre».

– Det er veldig viktig å etablere gode nettverk. En gründer lykkes sjelden om den står alene. Det offentlige er opptatt av å lage møteplasser for gründerne. Gjennom blant annet inkubator Salten hos Kunnskapsparken i Bodø og Start opp Salten kan gründere treffe andre i samme situasjon og få opplæring i hvordan du lykkes som gründer, sier Heidi Thommessen. I tillegg er det flere aktører som skaper møteplasser og deler kunnskap for gründere.

Start Opp Salten har bidratt i etableringen av bedriften "På rett kjøl". Foto: Start Opp Salten
Start Opp Salten har bl.a bidratt i etableringen av bedriften «På rett kjøl». Foto: Start Opp Salten
Tøff start

Å starte for seg selv er både tøft og utfordrende, selv med et godt nettverk i ryggen. Det er krevende både økonomisk og jobbmessig. Dessverre vil det alltid være en del virksomheter som ikke overlever. Den kritiske fasen er de fem første årene. Overlever du disse, så er sjansen for å lykkes betraktelig bedre. Av disse igjen, er det noen som gjør det veldig bra.

– Det vi ser er at det ofte er utholdende gründere som lykkes. De som ikke gir opp om de mislykkes i første forsøk, men prøver igjen og igjen. Til slutt slår de til med en idé som vokser ut i full blomst og blir en suksess.

Slik starter du opp din egen bedrift

Det er mange med gode ideer som ikke tør realisere gründerdrømmen av frykt for å mislykkes. Her er gode tips på veien for å gå fra idé til business.

Uansett hvilken idé du bærer på og har lyst å løfte frem, er en god forretningsplan alfa og omega for å lykkes. Jobb strukturert, målbevisst og hold på din gründerenergi. Her er gode tips på veien for en vellykket forretningsplan:

  • Forretningsidé Hva konkret er ideen, hvilke produkter og/eller tjenester skal du tilby. Det kan være lurt å sjekke markedet for mulig konkurrenter før du iverksetter ideen.
  • Marked Det er viktig å ha gode analyser av markedet, for å synliggjøre behovet for ditt produkt. Hvem henvender du deg til med ditt produkt? Er det interesse for produktet? Hvilken verdi har ditt produkt i markedet? For å få svar på dine markedsspørsmål, kan det være en god idé å gjøre en liten markedsundersøkelse. En måte å teste markedet på er å ta din tjeneste/produkt-idè ut til potensielle kunder for presentasjon eller test. Dette bør gjøres svært tidlig slik at du kan tilpasse produktet etter tilbakemeldingene.
  • Nettverk Det er viktig å skaffe seg et godt nettverk når du skal sette en forretningsidé ut i live. Selg gjerne inn ideen til andre, både for å lufte om ideen er salgbar og samtidig få noen andre med på laget. Finn dine lokale møteplasser for å treffe andre gründere, samt få tips og hjelp på veien videre. Kanskje møteplasser for eksisterende næringsliv, kulturliv eller andre miljøer også vil gi deg inspirasjon og innspill i din prosess.
  • Finansiering og økonomi De aller fleste som bærer på en forretningsidé har ikke en solid kapital i bunnen, men er avhengig av oppsparte midler eller lån for å sette ideen ut i live. Det er viktig at du setter opp et budsjett og passer på at du setter av nok tid til å få realisert ideen. Det tar som regel lenger tid enn du tror. Hvor mye av finansieringen er egenkapital og hvor mye må du låne? Du kan søke om oppstartmidler fra ulike tilskuddsordninger.
  • Markedsplan Det er viktig å ha en detaljert tidsplan fra start til mål. Vær så konkret som du kan og forsøk å følge planen slavisk. Det gir deg også en bedre økonomisk oversikt ettersom du vet når du kan forvente oppstart og inntjening. Dette er noe banken også setter pris på om du søker etableringslån.
  • Samarbeidspartnere
  • Er du avhengig av samarbeidspartnere for å få finansieringen på plass? Vær kritisk i jakten på investorer. Finn gjerne noen innenfor samme forretningsområde eller som har interesse for ditt felt. Ikke nødvendigvis velg den med mest kapital for lettjente penger, men den som like ideen din og har tro på den på sikt.

 

 

Vurderer du å flytte til Bodøområdet og har en gründer i magen? Ta kontakt med næringssjef i Bodø Kommune Heidi Thommesen. Heidi.thommesen@bodo.kommune.no

Næringssjef Bodø Kommune, Heidi Thommesen. Foto: Iris LyngmoNæringssjef Bodø Kommune, Heidi Thommesen. Foto: Iris Lyngmo