Dan Mariner

Her er høydepunktene fra søknaden

Har du lyst til å finne ut av hva det står i søknaden om Europeisk Kulturhovedstad, men synes det er stress å lese hundre sider med byråkratisk engelsk? We feel you. Derfor har vi lest søknaden for deg og dratt ut de viktigste høydepunktene.

26. september 2019

Hva kommer til å skje i 2024?  

Mange lurer på hva de kan forvente seg av arrangementer i årene som kommer. Blir det noe for vanlige folk eller kommer det kun til å satses på høykultur? Og skal alt skje i Bodø? Svaret er at det definitivt skal være noe for alle, og at hele Nordland skal bli inkludert. Programmet er (heldigvis) ikke lagt enda, men i søknaden står det at vi skal bruke årstidene som ramme for hvilke arrangementer som skal foregå.

Here comes the sun (13. januar til 20. mars): Det er når sola kommer 13. Januar at alt starter. I denne tiden skal det være åpningsarrangementer i hele Nordland.

Spring optimism (20.mars til 22. mai): Denne perioden skal arrangementene blant annet handle om bærekraft og optimisme for framtida.

Midsummer madness (22. mai til 22. juli): Sommertid er det kulturelle høydepunktet i nord. I søknaden lover de at festivalene skal få blomstre, at vi skal få lov til å være våken hele natta, drikke utepils og spise ferske reker. Sommeren er egentlig ganske topp i nord!

Autumn storms (22. September til 29. November): Høststormene og det kommende mørket skal gi inspirasjon til å ta opp de konfliktene og debattene som foregår i Europa.

Arctic lights (29.november – 31. Desember):  I denne perioden skal det hentes inspirasjon fra lyset i mørket. Det skal handle om farger og nyanser og at nye perspektiver kommer fram når lysene dempes.

Vi vet at dette fremdeles høres litt svevende ut, men detaljene skal legges i tiden framover. Først skal det ansettes folk i noe som kalles et “interkommunalt selskap”. Det er disse folkene som skal legge planen for årene som kommer.

 

Hva koster det, og hvor skal vi hente pengene?

Til sammen er det budsjettert med 300 millioner kroner for å finansiere Europeisk Kulturhovedstad. Nordland Fylkeskommune og Bodø kommune stiller med 50 millioner hver. De neste 100 millionene skal komme fra staten, hvis kulturministeren sier ja til det. De siste 100 millionene skal komme fra sponsorer i lokalt næringsliv. Sparebank1 har allerede gitt 50 millioner kroner og Bodø Energi gir 24 millioner. I tillegg har Nordvik, NOBL, Løvold Solution, Hundholmen Byutvikling, Gunvald Johansen, Corponor, Elektro og Scandic inngått intensjonsavtaler. Det er presisert i kontraktene at støtte til Europeisk Kulturhovedstad ikke skal gå på bekostning av andre sponsorater.
Midlene skal ikke blåses på ett år, men er tenkt fordelt fra 2020 til 2025.

Hele Nordland skal være med når vi utvikler Europeisk Kulturhovedstad. Dan Mariner

Hvorfor er det bra for Nordland at Bodø blir Europeisk Kulturhovedstad?

Nordlandskommunene kommer til å bli sterkt involvert i den videre utviklingen. Ett av målene i søknaden er at de 10 største byene i Nordland skal være kjent i Europa som kulturelle “hotspots.” For å sørge for at dette blir ivaretatt skal det blant annet settes ned et regionalt rådgivningsutvalg som skal jobbe tett med det nye interkommunale selskapet.

Hva får vi igjen for det?

Europeisk Kulturhovedstad er ikke et prosjekt som handler om å lage ett år med mange arrangementer. Det er et samfunnsutviklingsprosjekt som i årene fram mot 2024, skal løfte kulturlivet i hele Nordland. I følge søknaden forventes det at arbeidet blant annet kommer til å føre til:

– En bedre kulturutdannelse i skolene
– At 50% flere av de som reiser ut for å studere, kommer tilbake.
– At publikumstallet øker med 30% på kulturelle arrangementer.
– At det blir 20% flere arbeidsplasser innen kulturnæring
– En 20% økning i nye arbeidstakere som kommer til Nordland.
– En 100% ønking i kreative næringer.
– En 30% økning i hotellovernattinger fram mot 2024 og etter 2024.