Jobber med å sikre barn en trygg oppvekst

PBL satser stort på prosjektet Barnas Verneombud, som allerede har gitt store resultater i arbeidet med å fange opp sårbare barn i barnehagen.

5. juli 2021

Jobb

– De første årene i et menneskets liv er de viktigste, de legger grunnmuren for det vi skal bli. Det sier Kari Vold Jensen, utviklingsleder i Private Barnehagers Landsforbund (PBL).

Hun har jobbet i konsernet i over 15 år, og jobber nå med deres nye storsatsing Barnas verneombud. I samarbeid med Stine Sofies Stiftelse har PBL kommet i gang med et stort prosjekt som har som mål å hjelpe barnehageansatte med å se de sårbare barna og gi dem den hjelpen de trenger.

– Barnehageansatte er det viktigste verktøyet man har for å sikre barn en trygg og god oppvekst mener Kari.

PBLs historie går helt tilbake til 1993, og fortsatt er målet deres det samme: Å øke kvaliteten og verdiskapningen i medlemsbarnehagene til det beste for både barn, foreldre, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig.

Det som startet med 72 private barnehager som trengte et felles talerør, har vokst seg til å bli en av landets største arbeidsgiverorganisasjoner bestående av om lag 2130 medlemsbarnehager fordelt på 217 kommuner. Den landsdekkende organisasjonen har hovedkontor i Bodø og distriktskontor i Oslo, Bergen og Stavanger.

– Viktig å satse på barna

Barnas verneombud startet med to kvinner i PBL som begge så et behov for økt kompetanse om sårbare barn i barnehagen. Kari og Iris Lyngmo hadde på hver sin kant tilegnet seg mye kunnskap og tanker om hvordan dette kunne gjøres. Da de snakket sammen fant de ut at de delte de samme tankene. Da tidligere barnelege og barneombud Anne Lindboe ble ansatt som administrerende direktør i PBL etter Arild Olsen i 2018, ble ideen om Barnas verneombud lansert. Hun tente umiddelbart på satsingen på sårbare barn og ble en viktig døråpner i det videre arbeidet.

– Rapporter og undersøkelser viser at mange barn utsettes for vold og seksuelle overgrep. Flere av disse overgrepene starter i barnehagealder. Tidlig innsats er derfor viktig for å få stanset overgrepene så tidlig som mulig. Stine Sofie Stiftelse har utviklet Stine Sofies Barnehagepakke, som skal gjøre barnehageansatte bedre rustet til å avdekke vold og overgrep mot barn så tidlig som mulig. Det er dette programmet vi nå vil at alle barnehager i hele landet skal få ta del i, sier Kari.

Hun har selv sett hvordan miljø og omgivelser kan påvirke et lite barn. Mye galt kan skje i løpet av et barns første leveår, og tar man ikke tak i det raskt kan det prege barnet resten av livet.

– Den forebyggingen som kan starte i barnehagen og dras videre inn i skolen er alfa og omega. Også samfunnsøkonomisk er det gull å satse på barna, for det er jo de som er fremtiden. Gjennomsnittlig tar det 17 år før et barn som utsettes for overgrep betror seg til noen eller snakker høyt om traumatiske opplevelser i barndommen. Dette tallet må bli mye lavere, for jo raskere man får hjelp, jo bedre er utsiktene for et godt liv videre.

Anne Lindboe og Kari Vold Jensen i PBL markerte samarbeidet med Stine Sofies Stiftelse ved å delta på Ro for en barndom uten vold, fra Grimstad til Oslo. Iris Lyngmo

Oppløftende resultater

Opplæringsprogrammet til Barnas verneombud er delt inn i tre kompetanseområder: vold og overgrep mot barn, barnehagemiljø, mobbing og krenkelser, og barn med behov for spesiell tilrettelegging. I 2020 ble det utført en test av piloten Stine Sofie Barnehagepakke, som er første del av satsingen. I løpet av året skulle flere barnehager være med å teste opplæringsprogrammet som skal gi styrket handlingskompetanse for ansatte i barnehagen om vold og overgrep mot barn.

I Bodø deltok alle private og kommunale barnehager i piloten, og resultatene var oppløftende. Barnevernet i kommunen mottok en tredobling i antall reelle bekymringsmeldinger fra barnehagene i 2020 sammenlignet med 2019. 75 prosent av meldingene gjaldt vold og overgrep mot barn. I tillegg så man en helt annen profesjonalitet i hvordan meldingene ble sendt inn.

Både Kari og Iris uttrykker stolthet over prosjektet de har vært med å skape.

– Å få jobbe med noe så viktig betyr mye for oss begge. Vi er heldige som har en arbeidsgiver som gir oss denne tilliten og det er enormt inspirerende å samarbeide med Stine Sofies Stiftelse. Og for ikke å glemme alle de gode tilbakemeldingene vi får fra barnehagene som har deltatt i satsingen, sier de to.

Også i etterkant av piloten melder Bodø kommune om en økning i antall bekymringsmeldinger. Til høsten starter PBL og Stine Sofies Stiftelse opp med de første samlingene for barnehager i tre utvalgte kommuner.

Prosjektet har et perspektiv på ti år og målet er at opplæringen skal bli obligatorisk i fremtiden.

Bilder som dette skal gjøre det enklere for barnehageansatte å snakke om vold og overgrep med barna i barnehagen.

Kanskje Bodøs mest spennende arbeidsplass?

Noe av det som gjør PBL så spennende er alle mulighetene innad i konsernet. Så og si ingen tjenester kjøpes utenfra, all kompetansen som trengs finnes på huset. Konsernet inkluderer blant annet PBL Regnskap AS og PBL Mentor AS, som er en egen bedriftshelsetjeneste for barnehager. PBL Mentor HMS er deres egenutviklede digitale HMS-verktøy, og PBL Mentor Kidplan er en app som er utviklet for kommunikasjon mellom foreldre og barnehagen.

Kari startet i kommunikasjonsavdelingen til PBL, men fikk etterhvert øynene opp for større prosjektarbeid og fikk muligheten til å jobbe med det. Nå stortrives hun i rollen som prosjektleder for Barnas verneombud og har tidligere jobbet med Naturpilotene, et prosjekt for å gjøre utelivet i barnehagene bedre.

– Det fine med PBL er at man mer eller mindre kan skape sin egen arbeidsplass, sier Kari.

PBL er en stor kompetansebedrift som i tillegg til de ulike selskapene også har ansatte med ulike fagområder som advokater og rådgivere knyttet til arbeidsgiverspørsmål, forsikring, kommunikasjon og samfunnsøkonomisk avdeling. PBL har i dag 150 ansatte og flesteparten er tilknyttet hovedkontoret i Bodø.

Les mer om PBL og det de jobber med her.