Som sykepleier bruker du hele deg, både hodet og kropp, og du vil aldri kjede deg, mener Sarah Warpe ved Nordlandssykehuset.

– Lærer nye ting hver dag

Sarah Warpe (35) ble bergtatt i sitt første møte med Bodø. Det beste med byen er likevel menneskene hun møter og arbeider med gjennom jobben som sykepleier på Nordlandssykehuset.

3. desember 2020

Jobb

– Jeg blir stadig slått i bakken av hvor mye kompetanse de jeg jobber med har, og hvor lett de deler den med andre.

Sarah Warpe forteller om den forholdsvis ferske jobben sin som sykepleier på Nordlandssykehuset. Etter å ha studert psykologi og tatt en master i kriminologi, fant hun ut at sykepleie var den rette veien å gå.

– Jeg begynte på sykepleien etter at jeg hadde opparbeidet meg en god del arbeidserfaring. En kan si at det både er alt jeg har opplevd, menneskene jeg har møtt, situasjoner jeg har vært i og personlige interesser som førte til et ønske om å endre yrke.

Sarah kommer opprinnelig fra Mandal og Flekkefjord på Sørlandet. Etter studiene i Bergen og Oslo jobbet hun ulike steder i Oslo, både i oppsøkende tjeneste i Oslos rusmiljø og på lavterskeltilbud for personer med rus- og prostitusjonserfaring. Hun har også erfaring som spesialkonsulent hvor jeg utførte kartlegginger, skrev rapporter og underviste om temaer knyttet til rus, prostitusjon og menneskehandel. Disse erfaringene fra arbeidslivet var med å forme valget om å bli sykepleier.

– Sykepleie er et veldig spennende yrke; en lærer nye ting hver dag, og utfordres både faglig og personlig. Gjennom tidligere arbeid så jeg også hvordan mange opplever at helsevesenet ikke er like tilgjengelig for dem som for mange andre, og det er noe jeg har lyst til å bidra til å gjøre bedre.

Lå i kortene å flytte nordover

Hvorfor valget falt på Bodø, handler både om kjærligheten og følelsen av å være lei av storbylivet i Oslo.

– Min samboer er nordlending og det lå i kortene at vi en gang skulle flytte nordover. Fra første besøk her i Bodø var jeg bergtatt og ikke vanskelig å overtale. Etter å ha bodd i Oslo i 13 år, var vi lei av byen og brukte den ikke på samme måte som før. Bodø har en perfekt størrelse, samtidig som byen også har en nærhet til hav, fjell og skog som jeg lenge har lengtet etter.

Vel plassert i sitt nye hjem i Bodø, falt valget om å arbeide på Nordlandssykehuset enkelt på bakgrunn av interesseområdene hennes innenfor sykepleie. I bemanningssenteret på sykehuset fikk hun fast jobb, og i samarbeid med dem fikk hun komme med ønsker om hvilke avdelinger hun kunne tenke seg å jobbe.

– Som nyutdannet er det ikke alltid like lett å vite hvor ens «hjem» er som sykepleier, så det er veldig spennende å få prøve litt forskjellig. Jeg har foreløpig jobbet på medisinsk avdeling for lunge, infeksjon og hematologi (blodsykdommer) hvor jeg virkelig har fått utfordret meg selv som ny i faget, forteller Sarah.

– Sykepleie er et krevende og vakkert yrke på samme ti, sier Sarah Warpe.

Et godt sted å være

Hun forteller om varierte arbeidsoppgaver, alt fra administrering av legemidler, oppfølging av foreskrevet behandling til samtaler med pasienter og pårørende. Hun gjør observasjoner, igangsetter tiltak, samarbeider med andre yrkesgrupper – alt med mål om å yte best mulig helsehjelp.

– Jeg er veldig fornøyd med NLSH som arbeidsplass. Det er passe stort, og ikke slik at jeg føler jeg drukner i mengden av andre ansatte. Det har også vært et godt sted å være nyutdannet, da jeg har blitt gitt tid til å bli trygg og vokse inn i mitt nye yrke. Det er også veldig stas å arbeide i helt nye lokaler.

Det beste med jobben er likevel menneskene hun møter og arbeider med gjennom varierte dager.

– Jeg møter mennesker i alle situasjoner og livsfaser; både dem som plutselig har blitt kritisk syke hvor livet er snudd helt opp ned fra en dag til en annen, andre som har vært i behandling i mange år og som er i bedring, og andre som er i livets siste fase. Det betyr mye for meg å få lov til å spille en rolle i andres liv, å utøve sykepleie, være med på å gi behandling, løfte frem håp eller gi omsorg i den siste fasen.

Koronastart

Sarah fikk en spesiell start på sin nye yrkeskarriere, siden hun ble ferdig utdannet i starten av utbruddet av koronapandemien, og startet i jobben som sykepleier midt i denne perioden. Hun har derfor ikke praktisert sykepleie uten korona som bakteppe. Selv om det legger mange føringer for arbeidet de utfører, er det mange nye, teknologiske hjelpemidler de benytter som forenkler arbeidshverdagen på sykehuset.

– Jeg blitt veldig glad i en ny app som vi har tatt i bruk på sykehuset hvor vi kan legge inn ulike pasientenes vitale mål, slik som blodtrykk, puls, saturasjon og så videre – noe som gir oss en NEWS-score. Denne scoren er en pekepinn på pasientens tilstand og eventuell forverring. Appen er forbundet med journalsystemet vår, slik at informasjonen blir tilgjengelig for alle i sanntid. Det er trygt både for oss og for pasientene.

I det store fagmiljøet på Nordlandssykehuset samarbeider hun med blant annet leger, fysio- og ergoterapeuter, ernæringsfysiologer og helsefagarbeidere. Som sykepleier er hun ofte med på legevisitter hvor de først går gjennom pasientene og snakker om hvordan det går, om de responderer på behandlingen, hvilke behov de har og hva som er planen videre gjennom oppholdet. Samarbeid på tvers er viktig fordi de ulike yrkesgruppene utfyller hverandre og arbeider sammen for pasientens beste.

Det er også stor fokus på fag og forsking ved Nordlandssykehuset, noe som Sarah setter stor pris på. Sykepleiere oppfordres til å forske, noe som viser at sykehuset verdsetter de ulike yrkesgruppenes kunnskap og erfaring. Sarah ser ikke bort ifra at hun vil bevege seg i retning forskning i framtiden, og de ulike mulighetene som finnes gjør at hun er sikkert på at hun har valgt riktig yrkesvei.

– Sykepleie er et krevende og vakkert yrke på samme tid. Som sykepleier bruker du hele deg, både hodet og kropp, og du vil aldri kjede deg. Du får være en del av menneskers liv i en tid hvor de kanskje er på sitt mest sårbare. Det gjør noe med deg som person og utfordrer deg hver eneste dag.