Helene er doktogradstipendiat ved Nord Universitet

Med lidenskap for rare fisker

1. mars 2016

Student i Bodø

Doktorgradsstipendiat Helene Rønquist Knutsen (25) har en forkjærlighet for rare fisker.  Nå skal hun bidra til at flere kan spise dem.

En av de fiskene Helene er veldig glad i, er flekksteinbit. På ei samling i regi av stipendiatpgrogram Nordland, omtalte hun flekksteinbiten som «adorable» (bedårende).

– Hele livet har jeg vært fascinert av rare fisker, som ål og steinbit.
– Jeg liker å studere dem, og når jeg i tillegg får bruke mesteparten av min tid på forskning på disse flotte fiskene, da er jeg veldig fornøyd, sier Helene.
Det handler om å gjøre flekksteinbit til en ny, kommersiell oppdrettsart i Norge.

helene%20portrett%20for%20web

Les også hvordan journaliststudent og søring Thomas beskriver sitt møte med Bodø

Så langt har det meste dreid seg om laks, men verden trenger mye mer mat så behovet er stort for å få til flere arter, sier Helene. Helene er ikke opptatt av det kommersielle, i og for seg, men biologien til fisken, foring og vekst.

Helene er stipendiat i akvatisk biovitenskap ved Fakultet for biovitenskap akvakultur ved Nord Universitet. Hennes doktorgradsprosjekt heter: Fôr og ernæring for flekksteinbit (Anarhichas minor) i oppdrett, og gjennomføres i samarbeid med bedriften Aminor.

Helenes isolerte, men veldig viktige rolle i det som kan gjøre flekksteinbit til en stor oppdrettsart i Norge, er å finne ut hvordan en best kan fore fisken på en bærekraftig måte. Det vil i hovedsak si med mikroalger og annet plantemateriale.

Deltakere Stipendiatprogram Nordland: Fra venstre: Tadeu Fernando Nogueira, Aleksander Pedersen,Esten Sødal Skullerud, Anne Tjønndal, Helene Rønquist Knutsen, Petter Gullmark, Maja Nilssen og Joakim Høgås

Forberedelsene er gjort, teoriene er studert og snart kommer det øyeblikket hun gleder seg mest til: Nemlig forsendelsen med små, steinbityngel som hun skal få gleden av å studere på nært hold fram til de blir store og friske fisker.

Helenes forskning går ut på å følge med på om  yngelen liker maten de får, se på veksten, sjekke om de overlever eller dør, og følge med på steinbitens biologi underveis.

Flekksteinbit: Foto: Wikimedia Commons.
Flekksteinbit: Wikimedia Commons.

For å vie mye av livet sitt til et doktorgradsstudium, må du i alle fall være dedikert, sier Helene.
– Så må du være sta
– Ja, du må være flink ( ha gode karakterer)
– Du må like å stå på, jobbe hardt
– Det hjelper å være positiv
– Du må være nysgjerrig så det holder.

– Det tar tre år på toppen av masterutdanninga å få en doktorgrad, forklar hvorfor du mener det er verdt det?

– Det er klart, det er mye jobb. Men når du får holde på med det som interesserer deg aller mest, hver eneste dag, og det er både jobben og fascinasjonen din, da er det ingen tvil, sier Helene.

Helene, som har tatt masterutdanninga i biologi ved NTNU i Trondheim, kom til Bodø i fjor høst, for å starte sin ph.d utdanning her. At valget falt på Nord universitet, skyldes først og fremst steinbitprosjektet i regi av Fakultet for biovitenskap og akvakultur, forteller Helene.

– Det passer meg som hånd i hanske, sier Helene.,
I to dager har i alt åtte doktorgradsstipendiater vært samlet til kursing i  innovasjon, som er et overordna tema i stipendiatprogram Nordland. Seks av dem tar doktorgraden ved Nord universitet, en er tilknyttet Nordlandsforskning og en Norges arktiske universitet, Narvik.

De er alle i gang med prosjekter som på ulike måter skal ha innovasjonstankegangen i bunnen.