Bodø/Glimt byttet ut de grå bortedraktene med grønne. Målet? Å sette fokus på FNs bærekraftsmål. Kent Even Grundstad

Mer enn en fotballklubb

Hva var det som fikk FK Bodø/Glimt til å bytte ut den grå bortedrakten med en grønn? Og hva er egentlig greia med at en fotballklubb snakker om bærekraft?

8. mars 2021

Fritid

I bortekampen mot Odd i august 2019 entret Glimt banen med nye drakter. Den grå bortedrakten var byttet ut med grønt og partnerlogoene var byttet ut med bærekraftssymbol relevant for den enkelte partner. På ryggen lyste hovedbudskapet – Action Now. Målet? Å sette fokus på FNs bærekraftsmål.

–          Vi skal være mer enn en fotballklubb. Som klubb har vi et ekstra ansvar for, og stor påvirkningskraft på samfunnet rundt oss. Vi ønsker å være med på å påvirke samarbeidspartnere, supportere, befolkningen og resten av idrettsmiljøet til å ta de riktige valgene. Det viktigste budskapet vi kan ha akkurat nå er at vi må jobbe for å nå bærekraftsmålene, gjennom å ta mange små steg i riktig retning, sier Tom Steffensen, leder for marked og salg i FK Bodø/Glimt.

Det å snakke om bærekraftig utvikling er i vinden som aldri før, men det er ikke bestandig så lett å gripe tak i hva det dreier seg om. Mange forbinder bærekraft med klima, men det handler om mer enn det. FNs bærekraftsmål består av 17 mål som strekker seg fra det å stoppe klimaendringene til å oppnå likestilling mellom kjønnene. Målene er en del av verdens felles arbeidsplan som har til hensikt å blant annet utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

–          I Glimt fokuserer vi på mer enn klima. Bærekraftsmålene har gjort at vi har sett på hele vår virksomhet. Vi har blant annet opprettet vårt første jentelag. Akademilagene våre har jobbet for å redusere ensomhet gjennom å være besøksvenner på sykehjem, de har holdt gjenbruksmarked for brukt fotballutstyr og samlet inn penger til TV-aksjonen. Vi skal ikke bare utdanne gode fotballspillere, men også gode mennesker. I tillegg har vi store planer om å ta en enda større samfunnsrolle i og rundt Bodø, sier markeds- og salgskoordinator Benedicte Halvorsen.

Spillerne på Bodø/Glimt er gode ambassadører for bærekraft. På instagram-kontoen @actionnow_ deler spillerene tips om hvordan folk kan ta gode valg. Her er det fokus på mindre matsvinn. glimt.no

På Glimts kontorer på Aspmyra er det lett å se at bærekraftsarbeid er noe de gjør i det daglige, ikke bare noe de snakker om. De jobber med å bli miljøfyrtårn-sertifisert og har satt seg mål om å ha null restavfall på stadion. Draktene som er bestilt for 2021-sesongen er laget av 100% resirkulert materiale, og for hvert nye utviklingsgrep de gjør, tenker de på bærekraftsmålene.

–          Det har blitt en viktig del av vår tankegang, og vi utvikler oss stadig til det bedre, i egen regi og sammen med våre partnere. Vi ønsker å skape en grasrotbevegelse hvor andre klubber, byer og tettsteder blir med på den fantastiske reisen vi har i Bodø som by og hos oss som klubb. Allerede har tre andre norske toppklubber lansert sitt Action Now-program inspirert av det vi gjør, og vi har også blitt kontaktet av håndballklubber som ønsker å ta Action Now. Klubber i England, Italia, Sveits og Australia har kontaktet oss for å se om Action Now er en vei de kan gå. Vi åpner våre bøker og deler velvillig, da det viktigste bærekraftsmålet er nummer 17, samarbeid for å nå målene, sier Halvorsen.

Bærekraftsambassadører

Fotball skaper følelser og engasjement. Det har annonsører vært klar over i lang tid. Merkevarer som Audi, Carlsberg, Adidas og Emirates har brukt store deler av markedsbudsjettene sine på fotballag. Det idrettsstjernene fronter på drakten blir ansett som kult, viktig eller trendy. På Glimt sin drakt har flere bærekraftsambassadører gått sammen for å bytte ut en av de mest synlige områdene på drakten, ryggen, til budskapet “Action Now”. Bak budskapet er det flere partnere som gladelig har byttet ut sin logoplassering med bærekraftsbudskapet. En av dem er Iris Salten, renovasjonsselskapet i Bodø og Salten.

–          Iris er med sin bredde en viktig samfunnsaktør og har et tydelig ansvar for å gå foran når det kommer til bærekraft. Dette ansvaret skal vi både ta i egen drift og arbeidshverdag, men gjennom samarbeidet i Action Now, sammen med andre selskaper og organisasjoner, skape større ringvirkninger. Vi kan la oss inspirere av hverandre, vi kan gi hverandre skråblikk på hva som er kloke valg og vi kan sette klare krav til hva vi skal oppnå sammen, sier Pernille D. Kolsing som er markedsansvarlig i Iris Salten.

Iris Salten var en av samarbeidspartnerne som stiller seg bak budskapet «Action Now». Kent Even Grunstad

Iris Salten var en viktig samarbeidspartner da Aspmyra satte målet om null restavfall på hjemmekamper, et tiltak som var en direkte konsekvens av Action Now-programmet. Bærekraftsambassadør Bodø Energi bidro også til et slikt konkret tiltak da de la fjernvarme inn til tribunen på Aspmyra.

–          Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til bærekraftige energiløsninger og smarte samfunn. Bodø Energi har i mange år vært Miljøfyrtårn, og gjennom vårt virke leverer vi allerede på mange av bærekraftsmålene. Men FNs 17 bærekraftsmål hjelper oss å sette dette i et nytt system. Vi har valgt oss 5 konkrete bærekraftsmål å jobbe med, samt styrke vårt arbeid innen de tre pilarene bærekraftsmålene er fundamentert på; samfunn, økonomi og miljø. Gjennom Action Now håper vi å løfte både vår egen, men også andre inn i et bærekraftig samfunn, sier Mariann Meby som er forretningsutvikler i Bodø Energi.

 

Ringvirkninger

Det er liten tvil om at Action Now-programmet har gitt ringvirkninger i Bodøs næringsliv. Gjennom inspirasjonsarenaen VINN har Glimt oppfordret sine samarbeidspartnere til å begynne å tenke på hvilke bærekraftsmål som er viktigst for dem. På hjemmekampene løfter alle kamppartnere fram det bærekraftsmålet de ønsker å satse på eller allerede jobber med. NOBL brukte for eksempel sin kamp til å løfte fram bærekraftige byer og samfunn.

–          Det er når vi ser hvordan næringslivet griper fatt på bærekraftig bedriftsutvikling at vi føler at vi lykkes. Arbeidet vi gjør rundt bærekraft både på den miljømessige, sosiale og økonomiske dimensjonen gir oss en helt annen relevans der ute, og blir lagt merke til. Jeg sa det lenge før jeg startet å jobbe i klubben at Glimt fremstår som en veldig flott klubb, og jeg har ikke endret mening på noe vis i etterkant, avslutter Steffensen.