Saltstraumen

Saltstraumen fra sin beste vinkel.

Nå har verden fått øynene opp for Saltstraumen

25. mai 2016

Bo

Saltstraumen minutt for minutt ga en markedsføring som ikke lar seg måle i kroner og øre. Og gjorde samtidig lokalbefolkningen sprekkeferdige av stolthet.

Mer enn én million seere var innom NRKs tolv timer lange sending fra Saltstraumen 7. mai. Sendingen fikk også internasjonal oppmerksomhet, og effekten var umiddelbar.

Saltstraumen filmet av Tor Gøran Karlsen i Luftfoto Nord.

– På kort sikt ser vi at bestillingene hos Saltstraumen hotell og Tuvsjyen økte med rundt 30 % etter tv-sendingen, sier Raymond Limstrand Jakobsen i Visit Bodø.

Også på Visit Bodø sine egne nettsider er effekten merkbar.

– Vanligvis har vi rundt 10.000 treff daglig på nettsidene våre. Lørdag 7. mai, hadde vi 33.000. Og i dagene etter har vi hatt rundt 15.000 treff daglig. Så effekten er merkbar også hos oss, sier han.

Enorm markedsføringsverdi

En reklamespot på tv i beste sendetid på en lørdag er en kostbar øvelse. Det blir derfor nær umulig å regne seg fram til en markedsføringsverdi i rene kroner og øre for Saltstraumen-programmet.

Tweet

– Det har en helt enorm markedsføringsverdi. En reklamesnutt på et halvt minutt på tv koster rundt 50.000 kroner. I lys av dette, er det jo helt åpenbart at vi har fått gratisreklame for mange millioner kroner her, sier Limstrand Jakobsen.

Også resten av verden har fått øynene opp for Saltstraumen.

– I august kommer japansk tv for å lage reportasjer, og samme måned kommer tre britiske brødre for å svømme over Saltstraumen. Interessen fra internasjonale medier er merkbart større etter tv-sendingen, sier han.

– Utrolig stolthet

For lokalbefolkningen i Saltstraumen ligger den største gevinsten i noe mer enn bare markedsføring i millionklassen.

Tweet Jenny

– Vi kjenner først og fremst på en utrolig stolthet over å få presentert heimplassen vår på en så fantastisk fin måte. Selv for folk som har bodd her hele livet, var det en stor opplevelse å få se Saltstraumen i all sin prakt, og fra vinkler vi aldri hadde sett før,  sier Arne Johan Seivåg som er nestleder i kommunedelsutvalget i Saltstraumen.

Han merket raskt en effekt av tv-maratonet.

– Jeg var i et møte sist uke sammen med aktører fra flere forskjellige organisasjoner i Bodø, og opplevde å få veldig mange spørsmål rundt effektene av sendingen. Vi har også søkt om Stimuli-midler for å få merket stinettet på Straumøya, og har allerede fått beskjed om at vi selvfølgelig skal få det, sier Seivåg.

Saltstraumen har alltid vært en populær destinasjon for turister. Nrks maratonsending kommer ikke til å endre på dette.
Saltstraumen har alltid vært en populær destinasjon for turister. Nrks maratonsending kommer ikke til å endre på dette.

Inspirerende

At tv-sendingen gir reiselivsnæringen i Saltstraumen en solid opptur er hevet over en hver tvil. Men Seivåg tror andre også vil kunne nyte godt av dette.

– Dette vil nok gi mange en påminner om hva vi faktisk har her midt i nærmiljøet vårt. Det sitter sikkert flere, som ikke nødvendigvis jobber i reiselivsnæringen, med en gründer i magen, som fort får fart på sakene etter dette. Det tror jeg helt sikkert. Det er rett og slett inspirerende, og gir en skikkelig stolthetsfølelse, sier Seivåg.


Fakta

  • Saltstraumen er et sund og en tidevannstrøm elleve kilometer sørøst for Bodø. Sundet er om lag 2,2 kilometer langt, og er en av tre forbindelser mellom Saltfjorden og Skjerstadfjorden. Saltstraumen skiller Straumøya i vest og Knaplundsøya øst.
  • Tidevannsstrømmen i sundet regnes som en av verdens sterkeste, og dannes ved at tidevannet fyller Skjerstadfjorden gjennom to smale løp, som deles av Storholmen midt i sundet.
  • Vannmassene har normalt en fart på 10–12 knop. Strømmen er en av Nordlands mest besøkte turistattraksjoner, med anslagsvis 120 000–180 000 besøkende årlig.
  • Ved Saltstraumen er det funnet steinalderboplasser på begge sidene av straumen som er opptil 11.000 år gamle. Disse bosetningene er funnet ca 80 meter over havet og er blant de eldste bosetningene som er funnet i landet.
  • Det er også registrert 33 gravminner fra jernalderen. Raud den Rame bodde ifølge Snorre Sturlason ved Saltstraumen, og var høvding i området. Kampen mellom ham og Olav Tryggvason er omtalt i Snorres saga.