Nordlands­sykehuset satser på heltids­kultur

Nordlandssykehuset etablerer nå sitt eget bemanningssenter, og vil gjerne ha kontakt med sykepleiere som ønsker full stilling!

22. oktober 2018

Jobb

Midt i Bodø by finner du Nordlandssykehuset, Nord-Norges nest største sykehus. Totalt jobber det 4.400 ansatte i Nordlandssykehuset. 1500 av disse er sykepleiere og godt over halvparten er spesialsykepleiere. Nå iverksettes et nytt tiltak for å tilby alle sykepleiere som jobber ufrivillig deltid, full stilling.

«Først og fremst skal bemanningssenteret bidra til å oppnå en heltidskultur der vi tilbyr flere 100 prosent stilling. Vi tror dette både er rekrutteringsfremmende, men også et bidrag til å beholde det helsepersonellet vi har i Nordlandssykehuset», sier Irene Flatvoll Pedersen, som er seksjonsleder for bemanningssenteret. Vi starter med den somatiske delen i Bodø, og vil på sikt tilby dette i flere avdelinger.

Først og fremst skal bemanningssenteret bidra til å oppnå en heltidskultur der vi tilbyr flere 100 prosent stilling.

I bemanningssenteret blir det fokus på kursing og god opplæring, slik at sykepleierne blir trygge på de fagområdene de skal jobbe innenfor. På den måten blir de den viktige ressursen enhetene trenger.

Så er du en sykepleier som i dag jobber deltid, men ønsker deg en full stilling, ta kontakt med Irene på bemanningssenteret. Irene treffer du på mail: irene.flatvoll-Pedersen@nordlandssykehuset.no eller på telefon: 415 83 184

Aktuelle stillinger som er ledig nå:

Sykepleier Ortopedisk og Øre-Nese-Hals enhet A9 
Sykepleier – Hode- og bevegelsesklinikken Felles sengepost R2
SYKEPLEIER R4 – Medisinsk klinikk sengepost 1 -R4