Nord universitet jobber strategisk med å få flere sykepleiere i Nordland gjennom prosjektet Sykepleier i Nord. Foto Karoline O. Pettersen

Ny satsing for flere sykepleiere i Nord

Det er stor mangel på sykepleiere i Nordland, og behovet for helsetjenester øker raskere enn det vi klarer å utdanne av nye krefter. Dette ønsker Nord universitet å gjøre noe med.

14. desember 2020

Jobb

Gjennom en ny samarbeidsatsing ved navn Sykepleier i Nord, jobber Nord universitet med flere løsninger og strategiske tiltak som skal få flere til å utdanne seg og bli i stillinger innen helsesektoren her i Nordland.

– Sykepleiere er en samfunnsviktig yrkesgruppe som vi er helt avhengig av for at du og jeg skal få den hjelpen vi trenger når vi blir syke. Dette er noe hele Norge ble virkelig klar over når koronapandemien traff landet vårt i mars.

Det forteller Trine Holmvåg, som er prosjektleder for Sykepleier i Nord ved Nord universitet.

Sykepleiermangelen er ikke bare en lokal utfordring, men også en nasjonal og global utfordring. Det er årsaken til at sykepleiermangelen stod på agendaen i et felles møte mellom Nord universitet og representanter fra arbeidslivet høsten 2018. Resultatet ble dette fellesprosjektet, hvor aktørene skal jobbe i fellesskap med problemstillingene.

– Det som er ekstra spennende med dette prosjektet er at Nord universitet har nedslagsfelt i to fylker. Det betyr at vi jobber på kryss av fylkesgrensen mellom Nordland og Trøndelag, og kan lære av hverandre. Vi har laget en prosjektorganisasjon som består av en styringsgruppe, prosjektgruppe og en referansegruppe på kryss av organisasjonene og fylkesgrensene, forteller Holmvåg.

Gruppene er satt sammen av personer Nord universitet, Helse Nord, Helse Midt, Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset, Helse Nord Trøndelag HF, Fylkeskommunene, fylkesmennene, NSF, KS og kommunene Bodø, Hadsel og Overhalla.

– Her har vi samlet alle gode krefter rundt samme bord, og det er spennende!

På tide å tenke nytt

Mange tenker nok at løsningen med sykepleiermangelen er å fylle på med flere sykepleiestudenter. Dessverre er det ikke fullt så enkelt. En av grunnene til dette er at halvparten av sykepleiestudiet i dag består av praksis, hvor studentene er i sykehus eller kommunehelsetjeneste. Men det er ikke nok praksisplasser til alle disse studentene. En viktig problemsstilling for prosjektet er derfor å utvikle nye modeller for hvordan praksisperioden kan organiseres.

– Det er på tide å tenke nytt og smartere rundt praksis! Et av delprosjektene er å utvikle to nye modeller for organisering av praksisstudier i kommunene. Målet er å øke antall praksisplasser med 75 til 100 prosent, og de er allerede i gang med planleggingsarbeidet. Vi er veldig glad for Bodø, Hadsel, Vefsn, Namsos og Verdal kommune har tatt denne utfordringen sammen med oss, sier Holmvåg.

Det er også en utfordring at mange sykepleiere slutter i løpet av de ti første årene etter endt utdanning. En rapport sier at det er så mange som 20 prosent.

– Vi trenger alle de sykepleierne vi har, så dette er en problemsstilling vi må ta på alvor.

Her er prosjektgruppen bak Sykepleier i Nord samlet. Fra venstre: Anne R. Pedersen, fakultetsdirektør ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Elsa F. Kommedahl, leder for kvalitet og utviklingskontoret Bodø kommune, Haakon Eichler rådgiver/kontroller eieravdelingen Helse Nord, Thina M. B. Mohus rådgiver Nordland fylkeskommune, Astrid D. Jakobsen seksjonsleder Nordlandssykehuset, Trine Holmvåg prosjektleder Fakultet for sykepleie og helsevitenskap og Lisa Friborg rådgiver KS.

Ekstra mattehjelp

For å komme inn på bachelor i sykepleie må man minimum karakteren 3 i matematikk og norsk fra videregående skole. Dette har vært en hindring for flere som ønsker å søke seg inn på sykepleierstudiet.

– I samarbeid med Nettskolen i Nordland har vi etablert et nettbasert matematikk-kurs for personer som har for lav karakter i matematikk fra videregående til å kunne komme inn på sykepleierstudiet. Her får de individuell oppfølging av en mattelærer. Etter kurset kan de ta en ny eksamen som privatist, og forhåpentligvis forbedre eksisterende standpunktkarakter. Dette har blitt tatt godt imot og mange har søkt om plass på dette studiet, forteller Trine Holmvåg.

Et annet spennende prosjekt er det nye tilbudet om nett- og samlingsbasert sykepleierutdanning, som blir tilgjengelig fra høsten 2021. Denne satsningen har mål om å etablere et tilbud for personer som bor i distriktene og som ikke kan reise bort fra jobb og familie i flere år for å ta utdanning.

– Distriktskommunene har i dag store utfordringer med å rekruttere sykepleiere, og får med denne nye utdanningen en unik mulighet til å kunne utdanne egne innbyggere som allerede er etablert i kommunene. For første gang tar vi her i bruk opptakskrav som sier at studentene må ha registrert bostedsadresse i Nordland eller nordre Trøndelag. Dette gjør at alle studieplassene vil bli forbehold lokale søkere. Vi er veldig spent på søkningen og håper å se mange fremtidige sykepleiere på studiet til høsten.

Åpner mange dører

Så, lurer du på om sykepleieryrket kan være noe for deg? Prosjektlederen i Sykepleier i Nord har flere gode argumenter for hvorfor det er en spennende yrkesvei for framtiden.

– Sykepleieryrket er et trygt jobbvalg, noe jeg opplever at stadig flere har blitt oppmerksom på. Dette er et yrke som ikke kommer til å bli borte gjennom framtidens omstillinger. Det er også mulighetenes yrke, som åpner dørene til mange ulike veier og retninger. En sykepleierutdanning gir spennende jobbmuligheter lokalt, nasjonalt og ikke minst internasjonalt, mener Holmvåg.

Helsetjenestene er i stor endring, og stadig mer komplisert behandling gis til pasienter utenfor sykehusene, altså i kommunehelsetjenestene. I tillegg tas det i bruk mer og mer teknologi som støtte i helsetjenestene. Fremtidens sykepleier skal ikke bare ha helsefaglig kunnskap. Framtidige sykepleiere skal også ha kompetanse om velferdsteknologi.

– Nord universitet har et viktig samfunnsoppdrag som handler om å utdanne nødvendig arbeidskraft til regionene. Vi ønsker å ta vår del av samfunnsansvaret, blant annet gjennom prosjektet Sykepleier i Nord

Samtidig kan ikke sykepleiermangelen løses utelukkende ved å utdanne flere sykepleiere. Det krever også nye tanker rundt hvordan vi benytter den viktige kompetansen sykepleierene har.

– Vi får mindre ungdomskull i Nordland i tiden fremover, og alle kan jo ikke bli sykepleiere. Vi trenger også elektrikere, lærere og ingeniører. Nettopp derfor er det så viktig at Sykepleier i Nord er et fellesprosjekt hvor vi skal tenke løsninger sammen – vi som utdanningsinstitusjon og praksisfeltet som fremtidige arbeidsgivere.

Sykepleier i Nord er et nytt samarbeidsprosjekt for å få flere sykepleiere i Nordland og Trøndelag.

Året 2020 er virkelig året hvor sykepleierne har stått i fokus, nasjonalt og lokalt:

  • WHO har erklært 2020 til sykepleiernes- og jordmødrenes år hvor målet er å styrke sykepleiernes og jordmødrenes posisjon.
  • 2020 er året som koronaepidemien slo ned i verden og i Norge med all sin kraft. Sykepleierne har blitt hyllet med applaus for jobben de gjør i frontlinjen.
  • Men 2020 er også året hvor Sykepleieutdanningen ved Nord universitet i Bodø har 100- årsjubileum.
  • 2020 er også året hvor Sykepleier i Nord ble igangsatt.

Vil du lese mer om prosjektet, kan du sjekke ut nettsiden til Sykepleier i Nord her.