Illustrasjon Ny by - ny flyplass

Ny by - ny flyplass er et av norgeshistoriens største byutviklingsprosjekter.

Vil du lede et av norgeshistoriens mest spektakulære prosjekter?

Unikt, eventyrlig og uhyre sjeldent. Adjektivene sitter løst når stillingen som prosjektsjef for "Ny by - ny flyplass" skal beskrives.

9. februar 2018

Ledige jobber

Bodø skal bygge ny flyplass og en utvikle en splitter ny bydel, og søker prosjektsjef for «Ny by – ny flyplass», et av de største byutviklingsprosjektene Norge noen gang har sett.

– Dette er en helt unik stilling i et helt unikt prosjekt. Du får muligheten til å være med på et virkelig eventyr. Det er uhyre sjelden at denne type samfunnsutviklingsoppgaver dukker opp, og man må egentlig tilbake til Fornebu, og til en viss grad utviklingen av Bjørvika i Oslo, for å finne noe å sammenligne dette med. Men dette prosjektet er nok enda mer komplekst. Det skal bygges en ny lufthavn, og deretter en ny bydel med alt det innebærer av infrastruktur, sier leder i utvikling- og innovasjonsseksjonen i Bodø kommune, Stephan Skjelvan.

Sterkt team

Prosjektsjefen vil ha det overordnete ansvaret for prosjektet internt i kommunen. Rundt seg vil prosjektsjefen ha et sterkt team med fagpersoner.

– Prosjektet har 6 heltidsressurser, og i tillegg er det 21 personer som har deler av stillingene sine knyttet til Ny by – ny flyplass. Prosjektsjefen står ikke i det alene. Man er en del av et veldig sterkt team som er der både som samtalepartnere og som prosjekteiere, sier Skjelvan.

Stian Aase, Ingrid Nøren og Kristoffer Seivåg er samfunnsplanlegger, og er heltidsansatte i Ny by - ny flyplass-prosjektet.
Stian Aase, Ingrid Nøren og Kristoffer Seivåg er samfunnsplanlegger, og er heltidsansatte i Ny by – ny flyplass-prosjektet.

Arbeidsoppgavene til prosjektsjefen er først og fremst å sitte med den strategiske og operative ledelsen av prosjektet.

– Det vil være mange interne koordineringsmøter på tvers av de sju avdelingene i kommunen. Det sitter ressurser i alle avdelinger som er knyttet opp mot prosjektet. Det vil være en del telefonisk kontakt og møter med Avinor og Forsvarsbygg. Og det vil være en del produksjon, i form av saker til bystyret og den interne styringsgruppen. Dette er tre viktige oppgaver i jobben.

Han presiserer at dette ikke er åtte til halv fire-jobb, men understreker samtidig at den ikke krever lengre dager enn andre prosjektlederjobber av en viss størrelse.

– Prosjektsjefen vil selvfølgelig ha ferie, fri og avspasering som alle andre. I perioder vil det helt sikkert være veldig mye jobb og ganske hektisk, mens det i andre perioder vil være mye roligere. Det jevner seg ut, og det handler om å disponere tiden sin. Vi jakter ikke på noe supermenneske, men en prosjektleder med erfaring nok til å vite hva som kreves, sier han.

Relasjonsbygger

I tillegg til å ha erfaring med prosjektledelse, er det én egenskap som vil vektlegges spesielt.

– Den nye prosjektsjefen må ha god relasjonskompetanse. Det å kunne utvikle og opprettholde gode relasjoner, og ha en genuin interesse for, og evne til, å forstå andre mennesker. I erfaren ligger det at man må tåle et relativt heftig arbeidstrykk i perioder. Man må også tåle at det kan være litt støy, slik det gjerne kan bli i prosjekter som har veldig mange involverte, sier Skjelvan.

Men i det som beskrives som et 50 til 100-årsprosjekt for Bodø og regionen, skal det være støy i perioder.

– Det skal være sterke meninger rundt et så stort og viktig prosjekt som dette. Vi ønsker sterke og kritiske røster. Det bare kvalitetssikrer det vi gjør. Vi ønsker en åpen og offentlig prosess hele veien, hvor innbyggerne gir uttrykk for hva slags behov de har, sier han.

Sjelden mulighet

Bodø kommunen håper og tror på flere kvalifiserte søkere til en stilling det ikke finnes maken til noe sted i landet.

– V håper så mange som mulig benytter sjansen til å søke på dette som er en mulighet som svært sjelden dukker opp. Vi regner med å lande denne prosessen i løpet av mars.

Her kan du lese utlysningsteksten fra Bodø kommune.