Smart Bodø – mer enn teknologi og roboter

14. august 2018

Nye Bodø

Joda, digitale muligheter er viktig. Men fremtiden er ikke bare teknologiske scifi-scenarioer og roboter. Vi tenker litt mjukere enn som så.

Det blir andre boller i Bodø med ny by og ny flyplass. Det ga oss strekkmerker i hjernen da vi skjønte at det putselig skulle stå 3000 dekar med potensielt by-område ledig – men også kriblinger og ei åpenbaring om at her kan vi skape noe helt nytt.

Ny by, ny flyplass-kapittelet i Bodø-historien skal oss rett inn i framtida. Siden 2014 har det skjedd mye på området hvor Bodø har deltatt i en rekke svimlende prosjekter – både kortreiste og internasjonale – knyttet til smart-begrepet.

Hva er nå egentlig smart, og hva er egentlig det smarteste for Bodø?

Vi ønsker oss en litt mer nedpå og balansert tilnærming til dette nye og smarte. Vi mener det er smart å være mjuk. Hos oss er mennesket i sentrum. Å tenke på oss som skapninger av kjøtt og blod er ett av tre hovedmål i fremtidsplanene for Bodø.

Å planlegge for å bli en mer menneske- og miljøvennlig by. Det er det det handler om.

Det betyr at dersom vi ikke på forhånd er enig om at et prosjekt vil gavne oss som mennesker – ja, da kommer vi til å droppe det. En by som innbyggerne trives med å bo i, som lytter og involverer sine innbyggere, og som tar i bruk ny teknologi for å løse problemer blant annet innenfor klima og miljøspørsmål – det er en smart by.

Smarte prosjekter kan forsåvidt oppstå overalt, men ofte knyttes disse til 4 hovedområdene:

• Energi-effektivisering, overgangen til bruk av fornybar energi

Å komme seg fra A til Å, gjerne knyttet til selvkjørende droner: til lands, til vanns og i luften

• Klima og miljø, med fokus på  mindre forbruk, sirkulær økonomi og reduksjon av utslipp av klimagasser

• Innbyggerinvolvering

Bodø kommune er med på en rekke ganske heavy prosjekter på denne fronten. Vi snakker massive og prestisjetunge opplegg innenfor alle disse punktene:

• Gjennom E-lighthouse, samarbeider Bodø på vegne av Norge i et EU-finansiert prosjekt sammen med fem andre nord-europeiske land
Formålet er å skape et mer energieffektivt bysamfunn og øke andelen og bruken av fornybar energi.

• I Smartere transport arbeider Bodø kommune i partnerskap med Nordland Fylkeskommune, Avinor og Telenor om å gjøre folkets reisevaner sømløse

• Målet er også å redusere klimautslipp og legge til rette for lokal og regional idéklekking og innovasjon.

• ZEN = zero emmission neighbourhood, skal de neste åtte årene gjøre ny-byen til et nullutslippsnabolag.

• Bodø kommunes fremste satsing innenfor Samskapning og innbyggerinvolvering, heter Bylab Bodø. Bylaben ble åpnet i Stormen bibliotek i april 2018, og er en gedigen tenketank som inviterer folket til å tenke høyt og hive seg med på eventyret

Når vi snakker om nye smarte Bodø snakker vi om hele byen og her og nå, ikke bare knyttet til det et framtidsscenario.  Visjonen er: Sammen skaper vi nye, smarte Bodø – en grønn framtidsby i verdensklasse.

Det er kanskje veldig u-nordnorsk. Ambisjonene er lagt høyt, selv i verdenssammenheng. Alle må bidra, og vi må ha hjelp utenfra om vi realisere målene våre.

Bodø har muligheten til å spille en rolle på nasjonalt og internasjonalt nivå i forbindelse med operasjonaliseringen av det grønne skiftet. Vi er lengst fremme i verden med hensyn til elektrifisering, andel fornybar energi og hvordan vi i dag bruker vår smarttelefon. Det er bare naturlig at det vi utvikler for framtiden av nye tjenester, produkter og løsninger skal holde verdensklasse.

Bli med når vi skriver fremtidshistorien!