Kontakt­informasjon

Enkel oversikt over aktuelle kontaktpersoner for dette prosjektet.

5. august 2018

Nye Bodø

Irene Skiri

Prosjektsjef Ny by Ny flyplass
Irene.skiri@bodo.kommune.no
995 11 789

Kristoffer Larsen Seivåg

Prosjektleder Kommunedelplan ny bydel
Kristoffer.Larsen.Seivag@bodo.kommune.no
924 16 461

Ingrid Nøren

Prosjektleder Områdeplan ny flyplass
Ingrid.Noren@bodo.kommune.no
994 99 890

Rakel Hunstad

Prosjektleder FoU og innovasjon Ny by Ny flyplass
Rakel.Hunstad@bodo.kommune.no
908 75 173

Marianne Bahr Simonsen

Prosjektleder Smart Bodø
mbs@bodo.kommune.no
934 50 021

Jan Wasmuth

Miljøvernsjef
Jan.Erling.Wasmuth@bodo.kommune.no
900 92 698