Null hull i nabolaget – lev uten utslipp!

14. august 2018

Nye Bodø

Å være pilot. Bare navnet i seg selv er så kult at man kan få lyst til å ta på seg hvit T-skjorte, skinnjakke og pilotbriller og leke Tom Cruise. Men dette er det ingen lek – dette er alvor. Og vi er stolt av det.

FME ZEN er et kraftsenter for forskning på miljøvennlig energi. Deres spesialitet er null utslipp i nabolaget. Ja – du hørte rett, null hull! Hva sier du til å leve i et nabolag fyra opp med fornybar energi? Lev med minimalt CO2-avtrykk, perfekt flyt av energi mellom byggene i nabolaget, og intelligente måter å skaffe energi?

Bodø kommune er altså partner og pilotområde med “Ny by – ny flyplass”.  Sammen med ZEN skal vi klare å skape en harmonisk bydel. Selskapet jobber for å pushe fram nullutslippssamfunnet. Bodø kommune deltar også aktivt i FME ZENs kommunikasjonsnettverk og innovasjonskomitee, samt at Kommunen har en representant i ZEN-styret.

Bodø kommunes ambisjon og formål med å være partner og pilotområde i FME ZEN, er at det første trinnet bygges som et nullutslipps nabolag. Det skal være en fremtidsrettet og energi- og klimavennlig ny bydel. Dette krever solid kompetanse om energi og klima, og ikke minst om samspillet mellom energisystem, bygninger og transportsektoren.

Gjennom senteret jobber vi sammen med andre kommuner, næringsliv, myndighetsorgan og forskere for å planlegge, utvikle og drifte områder uten klimagassutslipp. Mer effektiv energibruk, produksjon og bruk av (nye) fornybar energikilder er sentralt i dette arbeidet.

Det skal bidra til bedre miljø lokalt og til å nå nasjonale klimamål.

Nettsiden: http://fmezen.no/

Andre partnere i FME ZEN er Oslo, Bergen, Trondheim, Elverum, Steinkjer, Trøndelag fylkeskommune, Statsbygg, NVE (Norges vassdrag og energidirektorat), DiBK (Direktoratet for byggkvalitet), Husbanken, ByBo, Elverum Tomteselskap, Snøhetta, Asplan Viak, Multiconsult, SWECO, Civitas, Futurebuilt, Hunton, Moelven, Norcem, Skanska, GK, Nord-Trøndelag Energiverk, Smart Grid Services Cluster, Energi Norge, Norsk Fjernvarme, Statkraft Varme.