Partnere

Visste du at Bodø i Vinden er Bodøs lengstlevende samarbeidsprosjekt mellom Bodø kommune og næringslivet?

Det er offentlige og private virksomheter som sørger for at Bodø og regionen har mulighet til å jobbe så aktivt med å promotere Bodø og regionen som bo- og arbeidssted. Våre partnere legger ned betydelige ressurser og engasjement for at vi skal kunne utføre oppdraget vårt.

Her er partnerbedriftene:Bodø Kommunes bidrag i Bodø i Vinden er å dedikere en heltidsstilling til prosjektet. Bodø Kommune vokser, og er i en rivende utvikling, og støtter derfor naturlig opp om å jobbe med omdømme og rekruttering. I tillegg frontes prosjektet Ny by- ny flyplass, som vil generere fantastiske muligheter for etableringer og utbygging.

 

Avisa Nordland er Bodøområdets lokale mediehus. Gjennom avtalen med Avisa Nordland får vi markedsført Bodø i Vinden lokalt. Som avis skal AN fremme samfunnsengasjement og påvirke samfunnsdebatten, samtidig som de ivareta rollen som en kritisk overvåker av samfunnsutviklingen. Avisa Nordland er en positiv kraft i regionen og fylket.

 

Nord universitet er en viktig strategisk partner for Bodø i Vinden. Vi har mange felles oppgaver med å fronte Bodø og samarbeider i utvikling av Bodøs attraksjonskraft. Universitetet er også en representant i styret i Bodø i Vinden. I Bodø har universitetet drøyt 6000 studenter og ca 600 ansatte. Universitetet har 5 fakulteter med ansvaret for forskning og studieprogram på bachelornivå,  masternivå og 4 doktorgradsutdanninger. Universitetets faglige profil er Blå og grønn vekst, Innovasjon og entreprenørskap samt Helse, velferd og oppvekst.

Kunnskapsparken Bodø etablert i 2002 i samarbeid mellom næringslivet, Nordland Fylkeskommune og SIVA. Kunnskapsparken arbeider for nyskaping og vekst i næringslivet. Dette gjør de gjennom å hjelpe etablerere med oppstart av bedrift, samt bidra til utvikling av eksisterende virksomheter. Kunnskapsparken bidrar med en ressurs i styret, samt engasjement for retningen Bodø i Vinden tar.

 

Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteytingen. Regionrådet bidrar med regionalt fokus på Bodø i Vinden-prosjektet gjennom sitt engasjement i styret.

Elektro ble etablert i 1946, og fremstår i dag som en av landets største privateide tekniske entreprenører med 530 medarbeidere innen alle fagområder i elektro- og VVS-faget. En stor og viktig aktør som bokstavelig talt er med å bygge Bodø og regionen for fremtiden.

Avinor – Bodø Lufthavn er en viktig pådriver for utviklingen av Bodø og regionen. Prosjektet Ny by- Ny flyplass er det største utviklingsprosjektet noensinne, og gjør fremtiden for Avinor i Bodø svært spennende. Avinor gir oss mulighet til å profilere Bodø på flyplassen.

 

Bodø Energi er deltaker, sponsor og partner i en rekke prosjekter for å bidra til utvikling av Bodø og omegn. Selskapets visjon er: Bodø Energi – med kraft til utvikling. Det er alltid godt å ha en god porsjon «bodøenergi» med i prosjekter, og vi er stolte av å ha dem i ryggen i Bodø i Vinden.

 

Nordlandssykehuset er Nord-Norges nest største helseforetak. Nordlandssykehuset jobber aktivt med rekruttering, også av utenlandsk arbeidskraft. Nordlandssykehuset er tett på Bodø i Vinden og bidrar med tung kompetanse på kommunikasjon.

DIPS er er den ledende leverandøren av e-helse systemer til norske sykehus. To av tre norske legekontorer bruker samhandlingsløsninger fra DIPS. DIPS er i stadig utvikling og på jakt etter mennesker til å ta selskapet videre. DIPS er en engasjert og dedikert partnerbedrift til Bodø i Vinden.

 

Bodø Næringsforum er en pådriver for vekst og utvikling i Bodøregionen -på tvers av bransje og konkurranse. BNF er en medlemsorganisasjon med hovedfokus på næringslivets rammebetingelser, som bidrar til samhandling og utvikling, og er en pådriver for et konkurransedyktig næringsliv i Bodøregionen. En strategisk viktig partner for Bodø i Vinden, med sitt store nettverk og et positivt Bodøengasjement.

 

Nobl ble stiftet i 1946 og eies av medlemmene sine. Nobl skal være en ledende boligaktør i Nordland, til beste for våre nåværende og fremtidige medlemmer, gjennom å bygge, selge og forvalte boliger.  Nobl er en strategisk viktig partner, som bidrar aktivt med innhold om Bodø som bosted, og om byutvikling til Bodø i Vinden.

 

 

Luftfartstilsynets hovedoppgave er å bidra til økt sikkerhet i all norsk sivil luftfart. Hovedkontoret er i Bodø og har 190 ansatte med høy kompetanse på alle fagfelt innenfor luftfart. Luftfartstilsynet er en viktig samfunnsaktør som bidrar til å styrke Bodøs attraksjonskraft. De jobber også etter beste Bodø i Vinden ånd med aktivt å fronte Bodø som et attraktivt arbeids- og bosted overfor nye medarbeidere.

 

DNB er Norges største og et av Nordens største finanskonsern og vi er veldig stolte av å ha en så attraktiv samarbeidspartner i Bodø i Vinden. DNB er utrolig dyktige på synlighet i lokalsamfunnet. De ønsker genuint å være med å utvikle Bodø og regionen, blant annet gjennom sin satsing på gründere. Gjennom året inviterer DNB sine mange forbindelser inn i eget hus, og byr på arenaer for nettverksbygging og kompetansedeling.

Iris Salten er Saltens renovasjonsselskap, og jobber for et rent og grønt Salten.

– Vi syns Bodø i Vinden er i positiv driv, med fullt fokus på jobbmuligheter. Selv er våre selskaper stadig på jakt etter kompetanse, og vi ser partnerskapet i Bodø i Vinden som en gylden mulighet til å nå enda lengre ut med våre budskap, sier administrerende direktør Leif Magne Hjelseng.

T.Kolstad eiendom AS er en solid verdiskaper i Bodøsamfunnet, en aktør som virkelig er med å sette Bodø på kartet gjennom bl.a sine eiendomsprosjekter, og som bokstavelig talt er med å bygge Bodø!

Løvold Solution eier og driver flere selskaper innenfor eiendom og drift. Løvold AS er en ledende leverandør innen fiskeri, havbruk, industri og maritim sektor. Fortøyningssystemer i havet et selskapets spesialitet.

Polar Kraft AS er en lokal nordnorsk strømleverandør som driver omsetning av strøm og annen virksomhet som hører naturlig sammen med det. Polar kraft driver etter følgende visjon: Alt vi gjør i dag er med tanke på i morgen. Det sammenfaller fint med det vi jobber med i Bodø i Vinden.

PowerOffice AS ble etablert i 1998. Siden den gang har de levert brukervennlige økonomisystemer for små og mellomstore bedrifter. Selskapet holder til i Bodø, har 45 medarbeidere fordelt på fire avdelinger, og eies av ansatte.

 

Nordnorsk lederutvikling ble etablert 10. juni 1986, som en stiftelse – under navnet Stiftelsen Nordnorsk Lederutvikling. De arbeider med leder- og organisasjonsutvikling for alle typer virksomheter i hele Norge og er ett av Norges sterkeste fagmiljø innen ledelse.

 

 

JobbNorge kom inn i Vind-familien på slutten av 2019 og vi er stolte av å ha en stor rekrutteringsbedrift med på laget! Siden 1991 har JobbNorge prøvd og feilet, lært og lyktes. I dag er de en av Norges ledende leverandør av tjenester og løsninger knyttet til rekruttering. Målet er å forenkle rekrutteringshverdagen for alle som skal ansette, og å levere over kundens forventninger.

 

Hundholmen Byutvikling er ny partnerbedrift i 2020. Hundholmen Byutvikling utvikler det nye Bodø med attraktive byrom, næringsarealer og boliger.

 

PBL (Private Barnehagers Landsforbund) er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager.