Partnere

Visste du at Bodø i Vinden er Bodøs lengstlevende samarbeidsprosjekt mellom Bodø kommune og næringslivet?

Det er offentlige og private virksomheter som sørger for at Bodø og regionen har mulighet til å jobbe så aktivt med å promotere Bodø og regionen som bo- og arbeidssted. Våre partnere legger ned betydelige ressurser og engasjement for at vi skal kunne utføre oppdraget vårt.

Her er partnerbedriftene:

Bodø Kommunes bidrag i Bodø i Vinden er å dedikere en heltidsstilling til prosjektet. Bodø Kommune har satt seg som mål å bli 70.000 innbyggere innen 2030 og støtter derfor naturlig opp om å jobbe med omdømme og rekruttering. I tillegg frontes prosjektet Ny by- ny flyplass, som vil generere fantastiske muligheter for etableringer og utbygging.

 

AN

Avisa Nordland er Bodøområdets lokale mediehus. Gjennom avtalen med Avisa Nordland får vi markedsført Bodø i Vinden lokalt. Som avis skal AN fremme samfunnsengasjement og påvirke samfunnsdebatten, samtidig som de ivareta rollen som en kritisk overvåker av samfunnsutviklingen. Avisa Nordland er en positiv kraft i regionen og fylket.

 

iTet er en av Bodøs store IT-aktører. iTet AS tilbyr IT fremtidsrettede teknologiske løsninger til private og offentlige virksomheter. Styreleder i Bodø i Vinden, Hans Nilsen, er også administrerende direktør i iTet.

 

Nord universitet er en viktig strategisk partner for Bodø i Vinden. Vi har mange felles oppgaver med å fronte Bodø og samarbeider i utvikling av Bodøs attraksjonskraft. Universitetet er også en representant i styret i Bodø i Vinden. I Bodø har universitetet drøyt 6000 studenter og ca 600 ansatte. Universitetet har 5 fakulteter med ansvaret for forskning og studieprogram på bachelornivå,  masternivå og 4 doktorgradsutdanninger. Universitetets faglige profil er Blå og grønn vekst, Innovasjon og entreprenørskap samt Helse, velferd og oppvekst.

 

Kunnskapsparken Bodø etablert i 2002 i samarbeid mellom næringslivet, Nordland Fylkeskommune og SIVA. Kunnskapsparken arbeider for nyskaping og vekst i næringslivet. Dette gjør de gjennom å hjelpe etablerere med oppstart av bedrift, samt bidra til utvikling av eksisterende virksomheter. Kunnskapsparken bidrar med en ressurs i styret, samt engasjement for retningen Bodø i Vinden tar.

 

Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteytingen. Regionrådet bidrar med regionalt fokus på Bodø i Vinden-prosjektet gjennom sitt engasjement i styret.

 

Signal er Nord-Norges største fiberleverandør, og eventyret startet på Fauske i 2002. Signal bygger og drifter fibernett, og leverer bredbåndstjenester i Nordland, Troms og Finnmark. Signal er en del av Altibox-partnerskapet. Signal bidrar med ung og frisk markedskompetanse til Bodø i Vinden gjennom engasjement i styret.

 

Elektro ble etablert i 1946, og fremstår i dag som en av landets største privateide tekniske entreprenører med 530 medarbeidere innen alle fagområder i elektro- og VVS-faget. En stor og viktig aktør som bokstavelig talt er med å bygge Bodø og regionen for fremtiden.

 

Avinor – Bodø Lufthavn er en viktig pådriver for utviklingen av Bodø og regionen. Prosjektet Ny by- Ny flyplass er det største utviklingsprosjektet noensinne, og gjør fremtiden for Avinor i Bodø svært spennende. Avinor gir oss mulighet til å profilere Bodø på flyplassen, slik vi gjorde i 2011.

 

BE-logo-farge-300x182

Bodø Energi er deltaker, sponsor og partner i en rekke prosjekter for å bidra til utvikling av Bodø og omegn. Selskapets visjon er: Bodø Energi – med kraft til utvikling. Det er alltid godt å ha en god porsjon «bodøenergi» med i prosjekter, og vi er stolte av å ha dem i ryggen i Bodø i Vinden.

 

Nordlandssykehuset er Nord-Norges nest største helseforetak. Sykehuset er under en storstilt modernisering og utbygging. En ny fløy er allerede tatt i bruk, og i 2019 står det endelige nye sykehuset ferdig. Nordlandssykehuset jobber aktivt med rekruttering, også av utenlandsk arbeidskraft. Nordlandssykehuset er tett på Bodø i Vinden og bidrar med tung kompetanse på kommunikasjon.

 

Widerøe er Nordens største regionale flyselskap, med 1500 medarbeidere og en årlig omsetning på 3,8 milliarder kroner. Selskapet frakter nær 3 millioner passasjerer i året og trafikkerer 47 flyplasser i inn- og utland, sommerruter inkludert. Widerøe har hatt et sterkt engasjement i Bodø i Vinden i mange år, og med stadige rekrutteringsbehov er de en partner som absolutt er med å sette Bodø  og regionen på kartet.

 

DIPS ASA er er den ledende leverandøren av e-helse systemer til norske sykehus. To av tre norske legekontorer bruker samhandlingsløsninger fra DIPS. DIPS er i stadig utvikling og på jakt etter mennesker til å ta selskapet videre. DIPS er en engasjert og dedikert partnerbedrift til Bodø i Vinden.

 

Bodø Næringsforum er en pådriver forvekst og utvikling i Bodøregionen -på tvers av bransje og konkurranse. BNF er en medlemsorganisasjon med hovedfokus på næringslivets rammebetingelser, som bidrar til samhandling og utvikling, og er en pådriver for et konkurransedyktig næringsliv i Bodøregionen. En strategisk viktig partner for Bodø i Vinden, med sitt store nettverk og et positivt Bodøengasjement.

 

Bodø Boligbyggerlag ble stiftet i 1946 og eies av medlemmene sine. BBL skal være en ledende boligaktør i Nordland, til beste for våre nåværende og fremtidige medlemmer, gjennom å bygge, selge og forvalte boliger. BBL har også eiendomsmegleren Garanti i sitt eie. BBL er en strategisk viktig partner, som bidrar aktivt med innhold om Bodø som bosted, og om byutvikling til Bodø i Vinden.

 

Luftfartstilsynets hovedoppgave er å bidra til økt sikkerhet i all norsk sivil luftfart. Hovedkontoret er i Bodø og har 190 ansatte med høy kompetanse på alle fagfelt innenfor luftfart. Luftfartstilsynet er et selvstendig og uavhengig forvaltningsorgan med myndighetsansvar innen norsk sivil luftfart, og er direkte underlagt og rapporterer til Samferdselsdepartementet. Luftfartstilsynet er en viktig samfunnsaktør som bidrar til å styrke Bodøs attraksjonskraft. De jobber også etter beste Bodø i Vinden-ånd med aktivt å fronte Bodø som et attraktivt arbeids- og bosted overfor nye medarbeidere.

LystPå er liten bedrift med store ambisjoner, som åpnet dørene i 2007 med en visjon om å få Bodø til å smake bedre. Lyst På driver cateringtjeneste og har Bodøs mest spesielle selskapslokale, da du sitter to meter unna kokkene på vårt kjøkken. Noen kvelder fungerer det som kurslokale når de lærer gjestene å lage mat. Lyst På har levert nydelig mat til Bodø i Vindens arrangementer i lang tid og stiller alltid opp.

 

DNB er Norges største og et av Nordens største finanskonsern og vi er veldig stolte av å ha en så attraktiv samarbeidspartner i Bodø i Vinden. DNB er utrolig dyktige på synlighet i lokalsamfunnet. De ønsker genuint å være med å utvikle Bodø og regionen, bl,a gjennom sin satsing på gründere. Gjennom året inviterer DNB sine mange forbindelser inn i eget hus, og byr på arenaer for nettverksbygging og kompetansedeling.

 

Nylig ble ogspå Iris-konsernet partner, med selskapene Iris produksjon, Retura Iris, Mivanor og Labora. – Vi syns Bodø i Vinden er i positiv driv, med fullt fokus på jobbmuligheter. Selv er våre selskaper stadig på jakt etter kompetanse, og ser partnerskapet i Bodø i Vinden som en gylden mulighet til å nå enda lengre ut med våre budskap, sier administrerende direktør Leif Magne Hjelseng.

Labora AS er et selskap med akkreditert analyselaboratorium og fiskehelsetjenester, og er Nord-Norges største laboratorium. Selskapet ble etablert i 2003, og er en videreføring av deler av den virksomheten som tidligere ble ivaretatt av Næringsmiddeltilsynet i Salten.

Selskapet utfører analyserer mikrobiologiske, kjemiske og fysikalske parametre i alle former for næringsmidler, vann, jord, avfall og avløp, mm. Selskapets skal gjennom sine laboratoriumstjenester dokumentere produktkvalitet, hygiene og sikkerhet. produksjon.

Labora eies av Iris Salten IKS (98 %) og Universitetet i Nordland (2 %), og har som klart mål å konkurrere om oppdrag utenfor Salten, både i det private og i det offentlige markedet. Det er herlig offensivt, akkurat slik vi liker det.

mivanor_logo

Mivanor AS er et heleid datterselskap til Iris Salten IKS som tilbyr renseanlegg for sigevann fra deponi, industri og næringsliv. Mivanor har også stor kompetanse innen miljøkartlegging av bygg og masser samt sikkerhetsrådgivning innen farlig avfall.

I 2015 vant Mivanor Avfall Norges Innovasjonspris for teknologien knyttet til vannrensning. Vannrensingstekonologien er et produkt av et FoU-prosjekt i Iris Produksjon, og fram til årsskiftet 2014/2015 ble tjenestene til Mivanor utført i Iris Produksjon. Høsten 2014 besluttet styret i Iris Salten IKS å samle disse tjenestene i et eget selskap. Mivanor har ambisjoner om å etablere seg også internasjonalt, en innstilling vi liker veldig godt.

retura_iris_logo

Retura Iris er et kommersielt selskap som tilbyr avfallsløsninger til bedrifter og institusjoner.

Selskapets forretningsidé er å tilby komplette avfallsløsninger, fra avfallsplan til henting og behandling av avfallet, i hele Salten. I tillegg har Retura Iris regionansvar for Retura-selskapene i hele Nord-Norge.

Retura Iris ble stiftet i 2001. Selskapet har etablert en solid kundebase gjennom gode logistikkløsninger, miljøvennlig avfallsbehandling og fokus på gode kundeløsninger. Næringslivet i hele Salten nyter godt av Returas skreddersydde avfallsløsninger, Det trenger vi i en region i stor vekst.

iris-produksjon_logo

Iris Produksjon AS drifter Vikan Avfallsplass og deponiet, og håndterer alt avfall som går gjennom Iris-konsernet.
Selskapet ble stiftet i 2006 etter en omlegging av selskapsstrukturen i Iris Salten.
Iris Produksjon har som mål å oppnå en miljøriktig behandling av avfall og hente ut mest mulig ressurser av det avfallet de håndterer. Selskapets visjon er å være Nord-Norges fremste kompetansebedrift på avfall og miljø. Forretningsideen er å levere totalløsninger på avfall og miljø gjennom egne løsninger, og i samarbeid med andre. Effektiv og rasjonell drift, kostnadseffektive anlegg, høy miljøstandard og bruk av moderne utstyr er satsingsområder i bedriften. De er langt framme i utvikling av nye og miljøvennlige løsninger, noe alle bodøværinger bør være stolte av.

T.Kolstad eiendom AS med Tord Kolstad i spissen er vår sist ankomne partnerbedrift. En solid verdiskaper i Bodøsamfunnet, en aktør som virkelig er med å sette Bodø på kartet gjennom bl.a sine eiendomsprosjekter, og som bokstavelig talt er med å bygge Bodø! De ansatte på T. Kolstad eiendom gleder seg veldig til #smartpånett kursene i 2017.

AMJ Gruppen består av en rekke bedrifter innenfor restaurantbransjen. Bedriftene har ulik eierstruktur, og i de fleste tilfellene er Alf Mangor Johannessen hovedaksjonær gjennom det heleide selskapet AMJ Capital AS. Innenfor restaurant driver de med konseptutvikling, drift, markedsføring og regnskap. AMJ Gruppen har også franchiserettighetene til Peppes Pizza og Burger King i Nord-Norge, noe som utgjør en betydelig del av virksomheten.  AMJ Gruppens har ca 400 hel- og deltidsmedarbeidere. Hovedkontoret for administrasjon og regnskap ligger i Bodø.

Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter i Norden. Selskapets tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur, og vi er en toneangivende aktør både nasjonalt og internasjonalt. Med nyskapende og målrettede råd skal Norconsult bidra til kundenes verdiskapning og suksess – og til et bærekraftig og sunt samfunn. Norconsult engasjerer seg i alle deler av utviklingen, fra idéfase til overordnede planer, prosjektering og driftsstøtte. Årlig utfører de flere tusen oppdrag for offentlige og private oppdragsgivere i inn- og utland.

Et av landets mest innholdsrike idretts-, kultur- og opplevelsessentre. Bodø Spektrum inneholder to store flerbrukshaller, Bodøhallen og Nordlandshallen, som er tilrettelagt for idrett, messer, konserter, konferanser og events. Anlegget har også et moderne badeland, Nordlandsbadet med spa- og velværeavdeling samt Jafs restaurant. Anlegget inneholder, styrkerom og friidrettsbane. Bodø Spektrum kan også tilby et moderne treningssenter, fysioterapi, hud -, kropp og SPA behandlinger, legevakt og ballettstudio. Dette i samarbeid med våre leietakere. Anlegget har rundt 520.000 besøkende i året, og det er 23 årsverk tilknyttet driften av Bodø Spektrum KF.

Løvold Solution eier og driver flere selskaper innenfor eiendom og drift. Løvold AS er en ledende leverandør innen fiskeri, havbruk, industri og maritim sektor. Fortøyningssystemer i havet et selskapets spesialitet. I tillegg har de landets mest moderne produksjonsverksted for wire og løfteredskaper TOOLS Løvold AS med avdelinger i Bodø, Glomfjord, Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen forsyner bedrifter i hele Nordland med utstyr og forbruksmateriell. På kundelisten finner vi industri, anlegg, offshore og offentlig sektor. Havbruksloggen AS er et selskap som har utviklet et webbasert vedlikeholdsprogram for havbruksnæringen, og som er tatt i bruk av store aktører i hele Norge. Selskapet har også laget spesialtilpassede webportaler og løsninger for e-handel for kundene til TOOL Løvold. Løvold Solution har 58 ansatte, og I 2016 omsatte selskapet for ca 240 millioner kroner.

Andreassens Rederi er et lite rederi som holder til i egne lokaler på Nyholmen. De hele startet da Edvard J. Andreassen kjøpte en 84 fot stor trebåt, og startet med sildefiske i 1948. Fra midten av 60-tallet og helt fram til 2002, hadde rederiet også flere fraktebåter. I dag driver de kun med fiske. Og i en by som Bodø, som ble grunnlagt på grunn av fiske, er de en naturlig samarbeidspartner for oss.

NAV er en betydelig samfunnsaktør over hele landet, og Bodø er ikke noe unntak. En organisasjon med et betydelig nettverk, og en viktig partner for oss i Bodø i Vinden.