Partnere

Visste du at Bodø i Vinden er Bodøs lengstlevende samarbeidsprosjekt mellom Bodø kommune og næringslivet?

Det er offentlige og private virksomheter som sørger for at Bodø og regionen har mulighet til å jobbe så aktivt med å promotere Bodø og regionen som bo- og arbeidssted. Våre partnere legger ned betydelige ressurser og engasjement for at vi skal kunne utføre oppdraget vårt.

Her er partnerbedriftene:Bodø Kommunes bidrag i Bodø i Vinden er å dedikere en heltidsstilling til prosjektet. Bodø Kommune vokser, og er i en rivende utvikling, og støtter derfor naturlig opp om å jobbe med omdømme og rekruttering. I tillegg frontes prosjektet Ny by- ny flyplass, som vil generere fantastiske muligheter for etableringer og utbygging.

 

Avisa Nordland er Bodøområdets lokale mediehus. Gjennom avtalen med Avisa Nordland får vi markedsført Bodø i Vinden lokalt. Som avis skal AN fremme samfunnsengasjement og påvirke samfunnsdebatten, samtidig som de ivareta rollen som en kritisk overvåker av samfunnsutviklingen. Avisa Nordland er en positiv kraft i regionen og fylket.

 

Nord universitet er en viktig strategisk partner for Bodø i Vinden. Vi har mange felles oppgaver med å fronte Bodø og samarbeider i utvikling av Bodøs attraksjonskraft. Universitetet er også en representant i styret i Bodø i Vinden. I Bodø har universitetet drøyt 6000 studenter og ca 600 ansatte. Universitetet har 5 fakulteter med ansvaret for forskning og studieprogram på bachelornivå,  masternivå og 4 doktorgradsutdanninger. Universitetets faglige profil er Blå og grønn vekst, Innovasjon og entreprenørskap samt Helse, velferd og oppvekst.

 

Kunnskapsparken Bodø etablert i 2002 i samarbeid mellom næringslivet, Nordland Fylkeskommune og SIVA. Kunnskapsparken arbeider for nyskaping og vekst i næringslivet. Dette gjør de gjennom å hjelpe etablerere med oppstart av bedrift, samt bidra til utvikling av eksisterende virksomheter. Kunnskapsparken bidrar med en ressurs i styret, samt engasjement for retningen Bodø i Vinden tar.

 

Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteytingen. Regionrådet bidrar med regionalt fokus på Bodø i Vinden-prosjektet gjennom sitt engasjement i styret.

 

Elektro ble etablert i 1946, og fremstår i dag som en av landets største privateide tekniske entreprenører med 530 medarbeidere innen alle fagområder i elektro- og VVS-faget. En stor og viktig aktør som bokstavelig talt er med å bygge Bodø og regionen for fremtiden.

 

Avinor – Bodø Lufthavn er en viktig pådriver for utviklingen av Bodø og regionen. Prosjektet Ny by- Ny flyplass er det største utviklingsprosjektet noensinne, og gjør fremtiden for Avinor i Bodø svært spennende. Avinor gir oss mulighet til å profilere Bodø på flyplassen.

 

Bodø Energi er deltaker, sponsor og partner i en rekke prosjekter for å bidra til utvikling av Bodø og omegn. Selskapets visjon er: Bodø Energi – med kraft til utvikling. Det er alltid godt å ha en god porsjon «bodøenergi» med i prosjekter, og vi er stolte av å ha dem i ryggen i Bodø i Vinden.

 

Nordlandssykehuset er Nord-Norges nest største helseforetak. Nordlandssykehuset jobber aktivt med rekruttering, også av utenlandsk arbeidskraft. Nordlandssykehuset er tett på Bodø i Vinden og bidrar med tung kompetanse på kommunikasjon.

DIPS er er den ledende leverandøren av e-helse systemer til norske sykehus. To av tre norske legekontorer bruker samhandlingsløsninger fra DIPS. DIPS er i stadig utvikling og på jakt etter mennesker til å ta selskapet videre. DIPS er en engasjert og dedikert partnerbedrift til Bodø i Vinden.

 

Bodø Næringsforum er en pådriver for vekst og utvikling i Bodøregionen -på tvers av bransje og konkurranse. BNF er en medlemsorganisasjon med hovedfokus på næringslivets rammebetingelser, som bidrar til samhandling og utvikling, og er en pådriver for et konkurransedyktig næringsliv i Bodøregionen. En strategisk viktig partner for Bodø i Vinden, med sitt store nettverk og et positivt Bodøengasjement.

 

Nobl ble stiftet i 1946 og eies av medlemmene sine. Nobl skal være en ledende boligaktør i Nordland, til beste for våre nåværende og fremtidige medlemmer, gjennom å bygge, selge og forvalte boliger.  Nobl er en strategisk viktig partner, som bidrar aktivt med innhold om Bodø som bosted, og om byutvikling til Bodø i Vinden.

 

 

Luftfartstilsynets hovedoppgave er å bidra til økt sikkerhet i all norsk sivil luftfart. Hovedkontoret er i Bodø og har 190 ansatte med høy kompetanse på alle fagfelt innenfor luftfart. Luftfartstilsynet er en viktig samfunnsaktør som bidrar til å styrke Bodøs attraksjonskraft. De jobber også etter beste Bodø i Vinden ånd med aktivt å fronte Bodø som et attraktivt arbeids- og bosted overfor nye medarbeidere.

 

DNB er Norges største og et av Nordens største finanskonsern og vi er veldig stolte av å ha en så attraktiv samarbeidspartner i Bodø i Vinden. DNB er utrolig dyktige på synlighet i lokalsamfunnet. De ønsker genuint å være med å utvikle Bodø og regionen, blant annet gjennom sin satsing på gründere. Gjennom året inviterer DNB sine mange forbindelser inn i eget hus, og byr på arenaer for nettverksbygging og kompetansedeling.

Iris Salten er Saltens renovasjonsselskap, og jobber for et rent og grønt Salten.

– Vi syns Bodø i Vinden er i positiv driv, med fullt fokus på jobbmuligheter. Selv er våre selskaper stadig på jakt etter kompetanse, og vi ser partnerskapet i Bodø i Vinden som en gylden mulighet til å nå enda lengre ut med våre budskap, sier administrerende direktør Leif Magne Hjelseng.

T.Kolstad eiendom AS er en solid verdiskaper i Bodøsamfunnet, en aktør som virkelig er med å sette Bodø på kartet gjennom bl.a sine eiendomsprosjekter, og som bokstavelig talt er med å bygge Bodø!

Løvold Solution eier og driver flere selskaper innenfor eiendom og drift. Løvold AS er en ledende leverandør innen fiskeri, havbruk, industri og maritim sektor. Fortøyningssystemer i havet et selskapets spesialitet.

 

Havbruksloggen AS er et selskap som har utviklet et webbasert vedlikeholdsprogram for havbruksnæringen, og som er tatt i bruk av store aktører i hele Norge.

Polar Kraft AS er en lokal nordnorsk strømleverandør som driver omsetning av strøm og annen virksomhet som hører naturlig sammen med det. Polar kraft driver etter følgende visjon: Alt vi gjør i dag er med tanke på i morgen. Det sammenfaller fint med det vi jobber med i Bodø i Vinden.

PowerOffice AS ble etablert i 1998. Siden den gang har de levert brukervennlige økonomisystemer for små og mellomstore bedrifter. Selskapet holder til i Bodø, har 45 medarbeidere fordelt på fire avdelinger, og eies av ansatte.

 

Nordnorsk lederutvikling ble etablert 10. juni 1986, som en stiftelse – under navnet Stiftelsen Nordnorsk Lederutvikling. De arbeider med leder- og organisasjonsutvikling for alle typer virksomheter i hele Norge og er ett av Norges sterkeste fagmiljø innen ledelse.

 

JobbNorge kom inn i Vind-familien på slutten av 2019 og vi er stolte av å ha en stor rekrutteringsbedrift med på laget! Siden 1991 har JobbNorge prøvd og feilet, lært og lyktes. I dag er de en av Norges ledende leverandør av tjenester og løsninger knyttet til rekruttering. Målet er å forenkle rekrutteringshverdagen for alle som skal ansette, og å levere over kundens forventninger.

Bølgen og Moi er en ny partnerbedrift i 2020. Bølgen og Moi åpner snart i Bodø!

 

Hundholmen Byutvikling er ny partnerbedrift i 2020. Hundholmen Byutvikling utvikler det nye Bodø med attraktive byrom, næringsarealer og boliger.