Rune Røbekk, Ingunn Dalen, Annette Digermul Hals og Hege Næss Klette.

Satser på ungdommen

Barn og unge er en viktig del av satsingene Salten Regionråd gjør. Gjennom friluftsrådet, kultursamarbeidet og Felles Ansvar, har Salten Regionråd satt seg som mål å gjøre Salten til et trygt og attraktivt sted å vokse opp.

6. august 2020

Jobb

Salten Regionråd har stor bredde i sine engasjement og prosjekter: Alt fra å vekke friluftsinteressen hos de yngste og interessen for filmskaping, til forebyggende arbeid mot rus.

– Vi satser på barn og unge fordi vi mener det er viktig å bidra til gode og utviklende oppvekstmiljø i hele regionen.

Gode vaner starter tidlig, og gjennom våre satsinger bidrar vi til å skape frilufts- og aktivitetsglede såvel som film- og skaperglede blant barn og unge, til å motivere ungdom til endring i forhold til rus- og adferdsutfordringer, sier Kjersti Bye Pedersen, daglig leder i Salten Regionråd.

Hjelper ungdommen å velge riktig

Felles Ansvar i Salten er ei satsing som har til formål å hindre ungdommer i Salten fra å begynne med rus eller annen negativ adferd, og å kunne tilby oppfølging og hjelp, fremfor straff.

— Målsettingen vår er enkel; å hjelpe ungdom og ta gode valg. I tillegg kan vi bistå foresatte som har ungdommer med utfordringer. De siste to årene har vi hatt kontakt med over 200 ungdommer og deres familier. I tillegg holder vi foredrag for ungdom og foresatte, om blant annet tema som rus og nettvett, forklarer Ingunn Dalen, faglig leder i Felles Ansvar i Salten. Hun har også bakgrunn fra politiet og forebyggende arbeid.

Mange ungdommer endrer kurs underveis. Dette skjer ofte i samarbeid med flere instanser.

— Vi ønsker å være en «fartshump» i veien, og håper å bremse farten nok til at mange Saltenungdommer får tenkt seg om og tar bedre valg for seg selv, sier Dalen og legger til at hvis foreldre, skolen, barnevern, venner, trenere eller politiet finner grunn til bekymring rundt rus kan de kontakte Felles Ansvar.

Elevene fra Rognan vant prisen for årets miljøfilm i 2019. Kasper Holgersen.

Den gode historien

Salten Regionråd jobber for å gjøre Salten mer attraktiv for ungdom på flere måter. Filmfesten ble startet i 2005 og er i dag et samarbeid mellom DKS Bodø og Salten Kultursamarbeid. Vi ønsker at de unge filmskaperne skal fortelle den gode historien og lage god film.

– Tanken bak Filmfest Salten er at de rundt 1000 tiendeklassingene i Salten skal se, oppleve og lage film innenfor pedagogiske rammer. Vi ønsker å stimulere barn og unge til et kritisk og skapende forhold til film, være en motivasjonsfaktor og skape en regional møteplass for barn og unge med fokus på film. Kanskje kan prosjektet være med å bidra til en gryende filmindustri i regionen? spør Hege Næss Klette, som er faglig leder i Salten Kultursamarbeid.

Filmfesten starter med opplæring og inspirerende besøk av filmskapere, og det hele avsluttes med filmgalla.

– Den kanskje største gleden for oss arrangører er å se ansiktene til elevene når de kommer festkledde og spente til Bodø for å overvære filmfestgallaen, med prisutdeling, kjendiser og artister, sier Klette. Alt dette for å gjøre stas på elevene og det arbeidet de har lagt ned i prosjektet med å lage film, og ikke minst: for at elevene skal gjøre stas på seg selv.

Basecamp Salten.

– Naturen som læringsarena

Salten Regionråd har også et mål om å bidra til at barn og unge skal lære å glede seg over naturen, og har gjennom Salten Friluftsråd gått inn i prosjektene Friluftskolen og Basecamp Salten.

– Friluftsskolen er et ferietilbud i nærmiljøet for barn fra 8 til 11 år, hvor målet er å gi barna en meningsfull og morsom ferieuke i nordnorsk natur. Tilbudet skal inspirere til uteglede og gi en introduksjon til friluftslivet. Gjennom å gjøre barn glade i å være ute, og ved å introdusere de for sine nærområder på en ny måte, håper vi å skape aktivitetsglede og bolyst i hele Salten, sier Annette Digermul Hals, prosjektleder i Salten Friluftsråd.

Basecamp Salten er for de litt eldre barna, mellom 13 og 18 år.

– Her er målet at ungdom fra hele regionen skal få en smakebit av de spesielle natur- og kulturkvalitetene som finnes i de ulike kommunene. Tilbudene går på tvers av forutsetninger og interesser. Tanken er at det skal være mange aktiviteter å velge blant slik at det er noe for mange, ikke alt for alle, forklarer Hals.

Friluftskolen.