Søker ny lederdetektiv i hvitt

Kan du tenke deg en lederstilling i Nord-Norges største og flotteste 
analyselaboratorium? Da må du lese videre.

18. desember 2020

Jobb

Det er ikke uten grunn at de ansatte ved det 60 år gamle bodøselskapet Labora kaller seg «detektiver i hvitt» I analyselaboratoriet på Rønvikleira i Bodø jobber de nemlig med prøvetaking, analyser og rådgivning innen vannforsyning, i tillegg til omfattende tjenester innen sjømatnæringen og bedre fiskehelse.

Labora jobber kort fortalt med å holde folk og næring i nord friske og trygge. De benytter moderne analysemetoder innen kjemi og mikrobiologi for å sørge for at alt fra drikkevann, oppdrettsanlegg, produksjonsmiljø, dusjanlegg og avløp skal være hygienisk og trygt.

Labora er nå landsdelens største laboratorium, for ikke å nevne landets lekreste laboratorium, i nye og moderne lokaler sentralt i Bodø. I tillegg har de nylig startet en egen analyseavdeling i Tromsø, og fordelt på de to lokasjonene jobber det i dag 30 ansatte.

Snart må tallet justeres ytterligere opp, for Labora søker nå etter ny leder til mikrobiologisk avdeling i Bodø.

– Vi ser naturligvis etter en person med høy kompetanse innen mikrobiologi til denne stillingen, men for oss i Labora er det også viktig at staben vår består av folk som er fremoverlente og både kan gjøre komplekse analyser og samtidig har evne til å formidle dette til kunden på en forståelig og god måte, forteller daglig leder Karianne Jakobsen.

Den ledige stillingen spiller en viktig rolle i Labora, hvor den rette personen også vil inngå i ledergruppen i selskapet.

– Vi trenger folk som tør å ta et ansvar for utvikling, og som sørger for at Labora er oppdatert på de nyvinningene som skjer innenfor vår bransje.

Daglig leder Karianne Jakobsen i Labora jakter nå etter ny leder på mikrobiologisk avdeling i Bodø.

Folkene utgjør forskjellen

Visjonen til Labora er å holde folk og næring i nord trygg og frisk. Daglig leder Karianne er ikke i tvil om hva som skal til for å oppfylle denne.

– Det kan jo nærmest bli en floskel, men for oss er det jo folkene som jobber i Labora som utgjør forskjellen mellom oss og våre større, internasjonale konkurrenter på analyser. Vi har folk som innehar spisset kunnskap, og ikke minst den riktige innstillingen ovenfor våre kunder.

I de 60 årene selskapet har eksistert har fokuset alltid vært å tilby sterk faglig kompetanse. Når Labora nå rigger seg for framtiden, mener daglig leder Karianne at det er tydelig at det er de rette folkene som vil sørge for framtidig vekst og gjøre at Labora skiller seg ut.

I 2018 besluttet selskapet å satse for å kunne være en aktør for hele Nord-Norge.

– Satsingen vår er strategisk, og vi vet at den legges merke til av våre konkurrenter. Skal vi være en aktør for hele landsdelen, måtte vi utvide til Tromsø for å kunne være tett nok på kundene i nord, forteller Karianne.

Hun er ikke redd for å satse hardt for å kunne innta posisjon og tilby tjenester innen et større område.

– For å være den sterke sparringspartneren som næringslivet i Nord-Norge trenger, så må vi også tørre å satse. Og det mener jeg vi har gjort rett i, vi ser at det er nok av aktører i nord som trenger vår kompetanse og våre tjenester.

Og ikke bare det:

– Laboratoriet i Bodø vil jeg påstå, med god selvtillit, er et av Norges mest moderne og fineste laboratorium.

På lag for et sterkt fagmiljø i nord

I Labora jobber det dyktige fagpersoner som brenner for jobben degjør, både de rutinemessige, og de mer krevende prosjektene de holder i. Selv om Labora gjør en svært viktig jobb, er de ikke uten konkurranse.

Labora jobber i det de mener må være Norges lekreste laboratorium på Rønvikleira i Bodø.

Konkurrentene er som regel store aktører med morselskaper i lavkost-land i Europa. Det betyr harde priskriger i anbudsrunder og knallhardt press på analysepriser. Løsningen for Labora ligger i å bli best i sitt felt.

– Vi er nødt til å være bedre på noe det er vanskelig for dem å bli gode på, nemlig det at vi jobber tett på, sier Karianne.

– Vi skal ha best kjennskap til Nord-Norge, løse logistikk-utfordringer og være en aktiv og faglig dyktig sparringspartner for våre kunder.

Jobben hennes er å sørge for å ha de rette folkene på rett sted, og at de ansatte kjenner på at innsatsen de gjør er viktig for hele Nord-Norge.

– Vår tilstedeværelse er viktig for å ha en upartisk kvalitetssikring av drikkevann- og matproduksjon i nord. Der er jeg ikke i tvil om at vi i Labora utgjør en stor forskjell her i nord, avslutter Karianne.

Ønsker du å vite mer om stillingen som leder ved mikrobiologisk avdeling i Labora? Da kan du trykke her.