Kull 11 og 12.

Trainee Salten: Stein Markussen og deltagere i kull 11 og 12 av Trainee Salten ute på samling. Kull 11 er ferdige denne våren. FOTO: Marthe Mølstre

Stein har ledet 60 høyt utdannede ungdommer gjennom programmet som har blitt en kjempesuksess

Tallene levner ingen tvil. 90 % av alle de som har vært med i Trainee Salten har fått tilbud om fast jobb i regionen. Det kan uten forbehold kalles en suksess.

20. juni 2018

Jobb

Bodø 2006: Næringslivet i Salten går godt, men hos Innovasjonsprogram Salten er de bekymret over tendensen som tydelig viser at unge mennesker med høy utdanning, ikke blir værende i regionen. Dette ble utgangspunktet for det som nå har blitt en skikkelig suksesshistorie.

Ved hjelp av DA-midler og bransjeprogrammet for kraftselskap i Nordland, ble Trainee Salten startet som pilotprosjekt i 2006. 12 år senere kan fagansvarlig for Trainee Salten, Stein Markussen i Nordnorsk Lederutvikling (NNL), glede seg stort over hva de har fått til.

– Vi har veldig mange eksempler som viser at dette har vært en suksess. Vi har gått fra å ha noen få interesserte i starten, til flere hundre i dag. Det betyr at de vi tar opp i programmet, er svært godt kvalifiserte, sier han.

Her kan lese mer om Trainee Salten

Drive egen nettverksbygging

Formelt sett er Trainee Salten en forening, med et styre bestående av de 31 medlemsbedriftene. Kunnskapsparken betaler lønn, rekrutterer og følger opp medlemsbedriftene, mens det er NNL som står for det faglige.

–       NNL leverer et kompetanseprogram som går parallelt med traineeprogrammet. I tillegg legges det opp til at traineene selv skal drive nettverksbygging gjennom å besøke bedrifter i regionen. Det å bygge sosiale relasjoner og skaffe seg bekjentskaper, er en veldig viktig del av det å være trainee, sier Markussen som har vært fagansvarlig helt siden oppstarten i 2006.

Vi har gått fra å ha noen få interesserte i starten, til flere hundre i dag. Det betyr at de vi tar opp i programmet, er svært godt kvalifiserte.

Stein Markussen
Stein Markussen Jan Eskil Severinsen

Skal utfordre bedriftene

I løpet av de 22 månedene traineeprogrammet pågår, vil rundt tre uker gå med til ulike typer fagsamlinger i regi av NNL. Strategi, læring, kommunikasjon, teamutvikling og konflikthåndtering er eksempler på tema for slike samlinger.

–       Traineene er alle svært godt kvalifiserte, men de er gjerne ikke veldig erfarne i arbeidslivet. De er ute i bedriftene i perioder, og er på en måte en del av bedriften samtidig som de ikke er det. Som fagansvarlige jobber vi mye med disse rollene. Det er viktig at de følges opp på en skikkelig måte. Når de er ute i bedriftene, er tanken at de skal kunne tilpasse seg bedriften de er i, men samtidig også utfordre. For bedriftenes del er det bra å bli utfordret av noen som kommer inn med ny kompetanse. Vi har også et svært godt samarbeid med kontaktpersonene ute i bedriftene. De gjør en skikkelig god jobb, og er veldig viktige brikker, sier Markussen.

Les om Robert som utviklet en suksessbedrift i Bodø etter traineeperioden

På topp i Norge

Trainee Salten har fått inn 208 søknader i 2018, og 22 bedrifter ønsker seg en trainee.

–       Det er jo ingen tvil om at det er enklere å få søkere i dag sammenlignet med da programmet startet opp. Vi er en region hvor det skjer mye, og hvor det fortsatt ligger en utfordring i det å få tak i riktig type kompetanse. Det er mye spennende som skjer, og det er utrolig viktig at vi gir de unge muligheter. Vi må ta inn talentene og utvikle dem. Og aller helst beholde dem i regionen, sier Markussen.

En søkerliste på mer enn 200 navn forteller mye om hvor attraktivt Trainee Salten er. Også på nasjonalt nivå legges det merke til.

–       Det ble gjort en nasjonal evaluering av traineeprogrammene for noen år tilbake, og da lå Trainee Salten på topp. Det er nok sammensatte grunner til det, men vi har mange bedrifter å spille på, og en fin blanding av offentlige og private aktører. Kunnskapsparken er en god samarbeidspartner for NNL, og den rekrutteringen de har satt i gang nå er meget god.

Ønsker du å motta spennende jobbtilbud rett i mailboksen din?

Meld deg på nyhetsbrevet her! Ved å melde deg på godtar du at vi sender deg nyhetsbrev. Les mer her.

Kommer ikke av seg selv

Trainee Salten hadde vært vanskelig å gjennomføre uten midlene fra Iris-fondet, som er inne og sponser drift, rekruttering og fagutdanning. Markussen mener også andre aktører bør kjenne sin besøkelsestid.

–       Arbeidsmarkedet er såpass tøft at vi er nødt til å ha på plass gode ordninger for å sikre oss kvalifiserte folk. Vi skulle gjerne hatt med flere større aktører. Rekruttering og tilrettelegging for kvalifisert arbeidskraft til regionen er utrolig viktig, og Trainee Salten har vist seg å ha en veldig god effekt. Gode, attraktive arbeidsplasser for unge mennesker er helt essensielt for å lykkes, og det å få gode folk til regionen kommer på ingen måte av seg selv, sier Markussen.