Karriere-klare: Etter et særdeles innholdsrikt opphold hos Trainee Salten, er disse talentene klare for et spennende yrkesliv. Fra venstre: Sunniva Greger, Karoline Nilssen, Jørgen Dalheim Olsen og Pernille Kolsing.

Karriere-klare: Etter et særdeles innholdsrikt opphold hos Trainee Salten, er disse talentene klare for et spennende yrkesliv. Fra venstre: Sunniva Greger, Karoline Nilssen, Jørgen Dalheim Olsen og Pernille Kolsing.

Siste sjanse til å søke plass i trainee-programmet.

20. januar 2017

Workers of Bodø

3.februar er det søknadsfrist på trainee-stillingene i Trainee Salten. Og det er slettes ikke bare nordlendinger som søker, så hiv deg rundt!

Her er alle ledige trainee-stillinger i Trainee Salten. 

Under kan du lese historien om suksessen.

Det som begynte med løs idé har blitt til en dundrende suksess som har vakt nasjonal og internasjonal oppsikt.

I fjor feiret Trainee Salten 10-årsjubileum. Og tallenes tale er utvetydige:
I løpet av 10 år har Trainee Salten levert fra seg 55 høyt utdannede ungdommer. 12 av disse er fremdeles i programmet, men av de ferdige traineene har 25 valgt å bosette seg i regionen

Men hvordan var det hele begynte, tilbake i 2006?

Mistet ungdommen

– Det er utrolig flott at det gikk så bra.
Det sier Heidi Øyvann. Det var hun og Innovasjonsprogram Salten som i 2006 tok initiativet til å lage et skreddersydd trainee-program for Salten. Bakgrunnen for at det hele ble sparket i gang, beskriver hun slik:

– Det gikk veldig bra med næringslivet i Nordland og Salten, men vi så en klar tendens til at unge, velutdannede personer mellom 20 og 29 år forlot fylket eller ikke kom tilbake etter endt utdanning. Det var det dette ville gripe tak i.

I pilotfasen som varte fra 2006 til 2008, ble programmet finansiert via kompensasjonspenger for økt arbeidsgiveravgift (DA-midler) og bransjeprogrammet for kraftselskaper i Nordland.
Trainee Salten ble umiddelbart en suksess og det skulle etter hvert blir en voldsom kniving om å få plass på det som fort ble et av Norges mest attraktive trainee-programmer.

Suksess-historier

I kjølvannet fulgte også flere suksesshistorier. En av dem som har brukt Trainee Salten som en suksessfylt springbrett, er Robert Tarasz. Tyskeren begynte som trainee og endte opp med å revolusjonere deler av norske avfallsbransje.

Innovativ suksess: Robert Tarasz brukte trainee-perioden hos Iris Salten IKS til å utvikle et banebrytende rensesystem som førte til etableringen av en helt ny bedrift. Foto: Rune Nilsen, Bodø Nu Respons
Innovativ suksess: Robert Tarasz brukte trainee-perioden hos Iris Salten IKS til å utvikle et banebrytende rensesystem som førte til etableringen av en helt ny bedrift.
Rune Nilsen, Bodø Nu Respons

– Det har rett og slett vært et eventyr – fra begynnelse til slutt, sier Tarasz.

I utgangspunktet skulle han være innom tre bedrifter, men prosjektet han ble involvert i var så omfattende at han tilbrakte alle 21 månedene ute hos Iris Salten IKS på Vikan. Det oppholdet ende med utviklingen av en banebrytende løsning på sigevann fra avfallsfyllinger. Arbeidet resulterte i at det ble opprettet et nytt selskap, Mivanor, eid av Iris Salten, som nå har solgt systemet til både Vesterålen, Narvik og Mo i Rana.

Viktig hovedsponsor

Nå er det ikke tilfeldig at denne suksesshistorien utspant seg hos Iris Salten IKS. Selskapet har vært med fra dag én og siden 2014 har de vært hovedsponsor for Trainee-programmet. Iris-fondet, som er finansiert gjennom overskudd i de kommersielle selskapene Retura Iris, Iris Produksjon, Labora og HT-Safe, har gitt et årlig bidrag på 1,25 mil kr hvert år siden. Til sammen 12 traineer har vært innom konsernet.

­– Traineene har utelukkende vært en stor berikelse for oss, og har bidratt både faglig og sosialt i hele konsernet.  Å få inn unge kunnskapsrike medarbeidere i vår bedrift er svært nyttig, og jeg håper også at traineene selv har en lærerik tid hos oss, sier administrerende direktør Leif Magne Hjelseng.

Han viser til at bedriftene Nofir og Mivanor har begge blitt utviklet av traineer i deres periode i Iris. Nofir omsetter for 24 millioner kroner i året, og er ledende i Europa på innsamling og gjenvinning av utstyr fra fiskeri og oppdrettsnæring. Mivanor har utviklet en egen teknologi for rensing av forurenset vann, og har i løpet av to år levert 5 fem renseanlegg i tillegg til det anlegget som er utviklet i Vikan.

– Jeg er takknemlig for at overskuddet fra våre selskaper kan gå til noe så samfunnsnyttig som å gi unge med god utdannelse en mulighet i bedriftene i Salten. Uten Trainee-programmet er det stor sjanse for at disse personene hadde flyttet ut av regionen og landsdelen for å få sin første jobb, sier Hjelseng.

Aktiv medspiller

Nordland fylkeskommune har hele tiden vært en aktiv medspiller og økonomisk bidragsyter til Trainee Salten. Fylkesråd for næring, Mona Fagerås (SV), har denne definisjonen på Trainee Salten:

Gull verdt: Fylkesråd for næring i Nordland fylkeskommune, Mona Fagerås (SV) mener Trainee Salten gir nyutdannede verdifull erfaring og knytter kontakter som er gull verdt når de senere skal sikre seg en fast jobb. Foto: Nordland fylkeskommune
Gull verdt: Fylkesråd for næring i Nordland fylkeskommune, Mona Fagerås (SV) mener Trainee Salten gir nyutdannede verdifull erfaring og knytter kontakter som er gull verdt når de senere skal sikre seg en fast jobb. Nordland fylkeskommune Nordland fylkeskommune

– Det er rett og slett et ekte Kinderegg. En unik mulighet for nyutdannede til å få en fot innenfor arbeidslivet hvor de opparbeider seg verdifull erfaring og knytter kontakter som er gull verdt når det senere blir snakk om å sikre seg en fast jobb.

Basert på suksessen til Trainee Salten er Nordland fylkeskommune nå med på å starte lignende tilbud i Narvik og i Lofoten og Vesterålen.

– Nordland – og Salten – trenger hele tiden tilskudd av kvalifisert arbeidskraft og disse trainee-programmene er et viktig bidrag til å gjøre det attraktivt å flytte hit og etablere seg her, mener Fagerås. Hun mener at den fylkeskommunale støtten er et godt bevis på at politikerne kan ta en aktiv roll når det gjelder å legge forholdene best mulig til rette for både næringslivet og den nye generasjonen arbeidstakere.

Perfekt springbrett

Trainee Salten har altså blitt en springbrett for unge talenter og en annen som ikke kan få lovprist programmet nok, er makedoneren Nebojsha Mihajlovski.

Unik mulighet: Nebojsha Mihajlovski ble headhuntet til PowerOffice, takket være de kontaktene han fikk knyttet under perioden hos Trainee Salten. Foto: Rune Nilsen, Bodø Nu Respons
Unik mulighet: Nebojsha Mihajlovski ble headhuntet til PowerOffice, takket være de kontaktene han fikk knyttet under perioden hos Trainee Salten.
Rune Nilsen, Bodø Nu Respons

– Det var 21 fantastiske, utfordrende og lærerike måneder, sier Mihajlovski som var innom Nord universitet, Rapp Marine og Bodø Energi.
– Det er helt unikt at du får lov til å gjøre så mye på så kort tid. Lite og stort, detaljer og strategier, operativt arbeid og samarbeid med toppledelsen.

Etter endt program fikk han jobb på Nord universitet og to år senere ble han headhuntet som markedssjef til PowerOffice.

  • Les også: Stine (26) flyttet fra Fredrikstad for å bli trainee i Salten

I dag er Trainee Salten underlagt Kunnskapsparken Bodø og der er administrerende direktør Eirik Pedersen meget godt fornøyd med utviklingen.

Livslang karriere: Administrerende direktør i Kunnskapsparken Bodø, Eirik Pedersen, mener Trainee Salten gjør det mulig å vise frem at det er fullt mulig å planlegge en livslangt arbeidsliv i regionen. Foto: Rune Nilsen, Bodø Nu Respons
Livslang karriere: Administrerende direktør i Kunnskapsparken Bodø, Eirik Pedersen, mener Trainee Salten gjør det mulig å vise frem at det er fullt mulig å planlegge et livslangt arbeidsliv i regionen.
Rune Nilsen, Bodø Nu Respons

Spennende jobbmarked

Det har også gitt gode utslag for Kunnskapsparken:
– Som en del av det spennende næringslivet i denne regionen opplevde man at høyt utdannede ikke søkte jobb her. For å bøte på dette gikk vi inn i Trainee Salten og for på den måten være med på å presentere mangfoldet i næringslivet. Gjennom dette får vi vist frem at det er mulig å finne jobb nummer to og 3 i et livslangt arbeidsliv i denne regionen og vil derfor været et interessant alternativ for unge mennesker. I Kunnskapsparken Bodø har vi hatt gleden av å ha hatt 11 traineer og seks takket ja til jobb hos oss etter endt deltakelse i Trainee Salten.

Et annet poeng som Pedersen mener et særdeles viktig, er det faktum at interessen fra utlandet er klart økende.
–  Dette er igjen med å øke kvaliteten på programmet i kraft av internasjonale impulser og kontakter.

Personlig utvikling

Et viktig element i Trainee Salten, er det unike samarbeidet med Nordnorsk lederutvikling (NNL). Og der er det Stein Markussen som har hovedansvaret for å følge opp programmet:
– Det handler mye om å kvalitetssikre hele læringsprosessen når det gjelder kunnskapsoppbygging, personlig utvikling og de helt grunnleggende spillereglene i arbeidslivet, sier Markussen.

Han mener at i ordet utdannelse er begrepet dannelse helt sentralt:
– Det går helt ned til takt og tone, hvordan snakker vi med hverandre. En ting er det intellektuelle, altså hvor smart du er. Noe helt annet er det kontekstuelle, hvordan bruker du kunnskap og IQ i en praktisk hverdag.

– Traineene har som regel en svært begrenset erfaring fra det praktiske arbeidslivet. Derfor blir det også en del av vår jobb å guide dem inn i hverdagen, sier Markussen.

Han er overbevist om at Trainee Salten er en gullgruve for fremtidens ledere:
– Med hånda på hjertet; det er ingen andre som får en så rå start på arbeidslivet.

Praktisk ilddåp

Akkurat det er Runar Knudsen helt enig i. Som fersk siviløkonom fikk han sin praktiske ilddåp via Trainee Salten.

Avgjørende valg: Runar Knudsen mener nettverket han bygget under sitt opphold hos Trainee Salten var helt avgjørende for at han fikk fotfeste i arbeidslivet og kunne skape en spennende karriere.
Avgjørende valg: Runar Knudsen mener nettverket han bygget under sitt opphold hos Trainee Salten var helt avgjørende for at han fikk fotfeste i arbeidslivet og kunne skape en spennende karriere.

– Det er noe med det å bli slengt rett ut i praktisk utfordringer i arbeidslivet, noe du har null erfaring med fra studiene, sier Knudsen.

I dag er han daglig leder i IHA Invest, et selskap med ansvar for 13.000 kvadratmeter næringseiendom i tillegg til forvaltning av aksjer og obligasjoner. Han kom ut fra universitetet i 2009 og ettervirkningene av finanskrisen gjorde det ikke lett å finne en jobb.

– Jeg kunne flyttet til Oslo for å bli revisor, men det hadde jeg ikke lyst til. Og det var da jeg så annonsen for Trainee Salten, sier Knudsen.

Han var innom DnB, Kunnskapsparken og Nord universitet mens han var i programmet. Tilbud fra Nordnorsk lederutvikling var også noe han satte stor pris på:
– Du tar deg liksom aldri tid til å ta et par skritt til siden og se nøyere på hvordan du jobber og hva som kan bli bedre. Via NNL ble vi utfordret på en positiv og konstruktiv måte.

  • Les også: Sunniva (25) skal utforske arbeidslivet i regionen etter endt trainee-program

Svært fornøyde bedrifter

I dag er Trainee Salten et samarbeid mellom 25 bedrifter i Bodø og Salten-regionen. Og ute i bedriftene er erfaringen udelt positiv. HR-leder Gunn Pettersen i DIPS ASA, sier det slik:

En ekstra dimensjon: HR-leder Gunn Pettersen i DIPS ASA mener Trainee Salten hjelper bedriftene i Salten og Nordland med å finne dyktige talenter som kan gi dem økt slagkraft. Foto: DIPS ASA
En ekstra dimensjon: HR-leder Gunn Pettersen i DIPS ASA mener Trainee Salten hjelper bedriftene i Salten og Nordland med å finne dyktige talenter som kan gi dem økt slagkraft.
DIPS ASA

– Som medlem i Trainee Salten ønsker vi å støtte opp om tiltak som bidrar til å beholde ung arbeidskraft i regionen. Programmet er på en positiv måte med på å promotere og sette Salten på jobbkartet for nyutdannede. Det er et godt supplement til vår ordinære rekruttering og gir en tilleggsdimensjon i form av lokalt nettverk både for traineene og oss som bedrift.

– Som hovedansvarlig for rekrutteringsprosessen hos oss, og for å delta i HR-nettverk, reiser jeg primært til Oslo. Gjennom bedriftsnettverket til Trainee Salten har jeg fått møte ansatte innen andre bransjer, som også jobber med rekruttering. Gjennom diskusjon ser vi både muligheter og utfordringer som kan være sammenfallende, på tvers av bransjer, sier Gunn Pedersen.

Skaper økte verdier

Økonomisjef Kjersti Stormo i Bodø Energi AS mener at ordningen har skaffet bedriften dyktige, motiverte og initiativrike medarbeidere med helt fersk kunnskap:

Økt verdiskaping: Bodø Energi er en av flere sentrale støttespillere for Trainee Salten. – Vi opplever at De opplever at kandidatene bidrar til økt verdiskaping, samtidig som de selv får en unik mulighet til å finne ut hvilke typer oppgaver de trives best med, sier økonomisjef Kjersti Stormo. Foto: Bodø Energi
Økt verdiskaping: Bodø Energi er en av flere sentrale støttespillere for Trainee Salten. – Vi opplever at De opplever at kandidatene bidrar til økt verdiskaping, samtidig som de selv får en unik mulighet til å finne ut hvilke typer oppgaver de trives best med, sier økonomisjef Kjersti Stormo.  Bodø Energi

– De har utfordret oss og bidratt til at vi har utviklet oss. Vi opplever at traineene bidrar til økt verdiskaping og vi ser at de er verdifulle medarbeidere. Samtidig får traineene anledning til å finne ut hvilken typer oppgaver de trives med, de får innsikt i flere bedrifter, de etablerer nettverk og kanskje det viktigste for egen utvikling, er oppfølgingen de får hos nordnorsk lederutvikling.

Stormo slå fast at traineene velges ut blant de flinkeste og at man samtidig vet at Nord-Norge eksporterer flink og flott ungdom sørover. Slik sett er Trainee Salten et viktig virkemiddel for å beholde disse i landsdelen.
– Nordnorske bedrifter trenger denne kompetansen, sier Stormo.

  • Les også: Pernille (26) er fornøyd med å ha dannet seg et solid nettverk i Saltens næringsliv

Viktig for regionen

Flere av traineene har sin bakgrunn fra Nord universitet og der har de også særdeles gode erfaringer med programmet.

Viktig hjelp: Nord Universitet har fått flere viktige og verdifulle bidrag fra Trainee Saltens kandidater og er overbevist om at programmet har stor betydning for utviklingen av Salten og Nordland.
Viktig hjelp: Nord universitet har fått flere viktige og verdifulle bidrag fra Trainee Saltens kandidater og er overbevist om at programmet har stor betydning for utviklingen av Salten og Nordland.

– Akkurat nå har vi en trainee som jobber med hvordan vi skal sikre digital arbeidsflyt med lik brukt av de ulike fagsystemene våre, sier direktør for HR og økonomi, Anita Eriksen.

Tidligere år har universitetet fått gode bidrag innen områder som økonomistyring og analyse, studentrekruttering og sosiale medier, innkjøpsrutiner, interne rutiner for prosjektvirksomheten, informasjonssikkerhet og fysisk utvikling campusutvikling og planlegging av nye bygg.

– Vi har også ansatt noen av traineene i faste stillinger, noe som selvsagt har vært ekstra hyggelig, sier Eriksen.

Hun er også overbevist om at programmet har en stor betydning for videre utvikling av Salten og Nordland, da det fører til at flere velger å finne seg en jobb her:
– I tillegg til det som skjer i de enkelte virksomhetene mens de er traineer, har jeg også sett verdien av det sterke fellesskapet som traineene etablerer seg imellom, sier Eriksen.

En vinn-vinn situasjon

Bodø kommune innså fort at Trainee Salten var et meget verdifullt tiltak og de føler at dette er en ekte vinn-vinn situasjon:

Fremragende jobb: Næringssjef i Bodø kommune, Heidi Therese Thommesen, mener Trainee Salten gjør en fremragende jobb med å sikre arbeidsgiverne topp kvalifisert arbeidskraft samtidig som de nyutdannede får en gullkantet sjanse til å vise seg frem og gjøre karriere. Foto: Fotograf Mats Jensaas
Fremragende jobb: Næringssjef i Bodø kommune, Heidi Therese Thommesen, mener Trainee Salten gjør en fremragende jobb med å sikre arbeidsgiverne topp kvalifisert arbeidskraft samtidig som de nyutdannede får en gullkantet sjanse til å vise seg frem og gjøre karriere.  Fotograf Mats Jensaas

For Bodø kommune er Trainee Salten et meget verdifullt program:

– Det handler om å legge til rette for en best mulig rekruttering og utvikling av nye ledere og her synes vi Trainee Salten gjør en fremragende jobb. Den enorme søkningen til programmet gjør jo at man sitter igjen med topp kvalifiserte kandidater, sier næringssjef Heidi Therese Thommesen.

Hun er overbevist om at det å kombinere nyutdannede arbeidstakere med erfarne fagfolk styrker begge sider:
– Trainee-medlemmene får folk de kan støtte seg på, mens de etablerte alltid trenger et friskt blikk på arbeidet som gjøres. Dette skaper en vinn-vinn situasjon, mener Thommesen.

Styrker kunnskapsbyen

Akkurat det er styrelederen i Trainee Salten, Arne Brinchmann, helt enig i. Han jobber til daglig som personal- og organisasjonsdirektør på Nord Universitet, og er tett på et dynamisk utdanningsmiljø.
– Bodø skal være en kunnskapsby og Trainee Salten er med på å forsterke nettopp dette, mener Brinchmann.

Styrelederen er godt fornøyd med jobben som er gjort, men skulle gjerne sette at man fikk med flere kommuner. Og at flere bedrifter aktivt kommer opp med trainee-plasser.

– For Trainee Salten har gang på gang bevist at det er oppskriften på suksess!

25 bedrifter

Trainee Salten er et samarbeid mellom 25 bedrifter i Bodø og Salten-regionen.

Her får kandidatene mulighet til å delta på et program som varer i 22 måneder hvor de får testet og utviklet sin kompetanse i to ulike bedrifter. Modulene har en varighet på 11 måneder og vil variere ut fra bedriftenes behov og kandidatenes kompetanse.

I utgangspunktet har det vært siviløkonomer og ingeniører som har vært etterspurt og inngangsbilletten er en mastergrad.

Følgende bedrifter er med i Trainee Salten:

Iris Salten,Retura Iris, LaboraSKS, Bodø Energi, PowerOffice, Signal, Elektro, Sparebank 1 Nord-Norge, Nordnorsk lederutvikling, Nord-Salten Kraft, JakhellnNord universitet, Dips, Kunnskapsparken i Bodø, Dragefossen, Nordland fylkeskommune, Bodø boligbyggelag, Bodø kommuneHepro, Indre Salten Energi, Fauske kommune, Meløy kommune og Nordlandssykehuset, Nexans, PBL(Private Barnehagers landsforbund)

Karriere-klare: Etter et særdeles innholdsrikt opphold hos Trainee Salten, er disse talentene klare for et spennende yrkesliv. Fra venstre: Sunniva Greger, Karoline Nilssen, Jørgen Dalheim Olsen og Pernille Kolsing.</em><br /> <em>Foto: Rune Nilsen, Bodø Nu Respons</em>
Karriere-klare: Etter et særdeles innholdsrikt opphold hos Trainee Salten, er disse talentene klare for et spennende yrkesliv. Fra venstre: Sunniva Greger, Karoline Nilssen, Jørgen Dalheim Olsen og Pernille Kolsing. Rune Nilsen, Bodø Nu Respons