Jobb

#elskerbodø: Vegard Bøthun

Da det ble vedtatt at Bodø Hovedflystasjon skulle flyttes til Ørland, kunne Bodøværingene ha sett på det hele som et nederlag. I stedet så folk at dette åpnet for nye muligheter og spennende prosjekter. Siden mye areal blir frigjort sammen med forsvinningen av flyene, gir det også muligheten til å bygge en helt ny bydel. Prosjektet «ny by, ny flyplass» er i gang, og det er det Vegard Bøthun snakker om når han sier at vi i Bodø ikke ser problemer, bare spennende muligheter.