Nina Solstad i DNB opplever stor interesse for sparing i fond og aksjer blant kvinnene i Bodø.

Vil ha bodøkvinnene på banen

… og i ryggen har DNB selveste Beyoncé.

22. oktober 2020

Jobb

– Så klart er det viktig at vi i DNB tar ansvar som Norges største bank.

Det sier Nina Solstad, som jobber som Private Banker i DNB i Bodø. Jobben hennes er kort fortalt å investere overskuddet til de største kundene i DNB og bygge deres portefølje videre. Hun har også jobbet aktivt med DNBs mest synlige kampanje det siste året, nemlig #huninvesterer.

Budskapet er å få flere kvinner til å spare i fond eller i aksjer, og på den måten eie mer av næringslivet. Med slagordet «Vi kan ikke styre verden hvis vi ikke eier den» har kvinner blitt oppfordret til å lære mer om feltet der menn til nå har dominert. I fjor gikk 80 prosent av alt aksjeutbytte i Norge til menn.

For DNB er det naturlig å ta et slikt samfunnsansvar når det er så store ulikheter mellom kvinner og menn innen økonomi på flere felt i samfunnet.

– DNB har observert at kvinner generelt setter av og sparer for lite penger, og generelt at det er veldig skjevt fordelt mellom kvinner og menn. Vi ønsket derfor å lage en bevisstgjøring blant kvinner for egen sparing, og hvordan de med det kan oppnå større fleksibilitet og frihet for egen framtid, forteller Nina.

Fokus er kapitalgapet – det vil si de store økonomiske forskjellene i eierskap, sparing og investeringer mellom kvinner og menn. Det handler også om hva kvinner faktisk bruker penger på, og at kvinner jevnt over i for liten grad investerer pengene sine i det som skaper verdier på sikt.

Stor effekt i Bodø

Også lokalt i Bodø har kampanjen gjort stor suksess, og kundekveldene DNB har arrangert for kundene sine har blitt fullbooket på nulltid og med ventelister.

– Vi har hatt flere runder med kampanjen i Bodø på ulike arrangementer, og responsen har vært helt enorm. Vi ser tydelig at det har vært et behov for dette og at det har hatt effekt i etterkant av treffene. Damene har virkelig kommet på banen.

Ikke bare har kveldene vært fullbooket, de har også gitt effekt i etterkant.

– De har hatt en helt tydelig effekt. Bodøkvinnene går hjem og setter opp aksjesparekontoer, laster ned appen SPARE og kjører på, forteller Nina.

De rene damekveldene er det ikke slutt på med det første, selv om koronapandemien har lagt noen midlertidige begrensninger.

– Vi ser at det er mye lavere terskel for å stille spørsmål når det er kun damer til stede. Spesielt blant de yngre ser vi at de flinke til å spørre og sultne på å lære.

Nasjonalt har økningen i nye kvinnelige fondskunder etter kampanjen har vært på hele 111 prosent, i følge tall fra DNB. Under høsten 2019 var det for første gang i historien flere nye kvinnelige fondskjøpere enn mannlige.

Nå som denne delen av kampanjen er i sluttfasen, håper Nina Solstad i DNB at budskapet har bidratt til at flere kvinner får øynene opp for denne måten å spare på.

– Kvinner må bli tøffere og tåle å ta litt risiko. Mange sparer i den trygge sparekontoen sin, og er ikke klar over at de på den måten taper massevis av penger, forteller hun.

Det kan også være positivt å være kvinne innenfor aksjemarkedet.

– Om vi generaliserer litt, er en typisk fordel med å være kvinne at vi står i det mye bedre enn menn når vi først bestemmer oss. Vi tar ikke pengene inn og ut av konto, og endrer beløp og stresser. Vi venter, og står av stormene når de kommer. Og det tjener vi masse på, smiler hun.

Ninas barnebarn Silje har selvfølgelig egen aksjesparekonto, hvor hun får innskudd i bursdagsgave og til jul. Hun har allerede fått god avkastning. privat

Forskjell på nord og sør

På nettsidene til DNB kan kvinner gå inn og sjekke kapitalgapet sitt. For Nordland og Nord-Norge er det nedslående lesning. Menn i Nordland har i snitt 246.700 kr i fond, aksjer og andre verdipapirer. Kvinner har 79.600.

– Det som er typisk for kvinner er at vi er trygghetssøkende og vi ønsker gjerne å kunne mye før vi gjør noe. Generelt kan kanskje også lavere interesse for feltet ha betydning for at kvinner er såpass langt bakpå i forhold til menn.

På samme måte som det er forskjell på kvinner og menn, er det også stor forskjell på nord og sør. Vi nordlendinger har en ekstra jobb å gjøre.

– Nå må vi bare stå på og komme på banen med sparing. Det lave rentenivået gjør også at mange kanskje har mulighet til å spare litt ekstra, sier Nina

Hun trekker fram den nye appen SPARE fra DNB som et smart og enkelt hjelpemiddel for folk som er interessert i å spare i fond og aksjer . Ved hjelp av noen få tastetrykk har hun satt 100 kr inn i et fond via sin egen aksjesparekonto. Her har pengene har mye bedre grunnlag for verdistigning enn om hun bare hadde satt pengene inn på en vanlig sparekonto.

– Alle burde spare, enten det er til egen pensjon, noe en ønsker seg eller sparing til barn og barnebarn. En god idé er å begynne å spare langsiktig og jevnt til framtidig bolig til barna i aksjefond. Det er allerede tøft nok å komme seg inn på boligmarkedet som det er, og en aksjefondsportefølje over år vil kunne gi en flott startkapital.

Nina tror de fleste ikke er klar over hva de går glipp av ved å la være å spare i fond, og at det å spare i fond har mye lavere risiko enn mange tror. Det viser hun ned å illustrere historisk avkastning for flere fond i ulike perioder, og ikke minst verdien av månedlig sparing som er med å utjevne risikoen og svingningene i en portefølje.

– Det er mindre risiko enn mange tror å spare i fond, men det er viktig å ha litt horisont på sparingen man gjør.

Hun poengterer at en ikke trenger store beløp for på komme i gang med å starte sparing. En hundrelapp i måneden holder som en start, noe hun mener omtrent alle har mulighet til.

Stor stemning og fullt hus på DNBs samling i Bodø, før koronapandemien slo til i mars.  privat

Beyoncé takket ja

Til kampanjen #huninvesterer er også sangen Who Run The World (Girls) av Beyoncé brukt som musikk, med godkjenning fra popdronningen selv.

– Det sier jo sitt om hvor viktig dette temaet er når selveste Beyoncé sier ja til å la oss bruke sangen, og til og med endre litt på teksten i det som er én av hennes viktigste låter, sier Nina.

– Jeg er kjempestolt av DNB som tar samfunnsansvaret og får til dette.

Første del av #Huninvesterer-kampanjen er nå i sluttfasen, og en ny kampanje med fokus på pensjonssparing i fond har tatt over. Det er nemlig også et pensjonsgap mellom kvinner og menn.

Tallene fra DNB viser at menn i dag får utbetalt 28 prosent mer i pensjon enn kvinner, og at bare 39 prosent av kvinner sparer selv til egen pensjon. (86 prosent av alle minstepensjonister i Norge er kvinner. Og framtidens pensjonister ser ikke ut til å bli mer likestilte, for i dag jobber fortsatt kvinner mindre enn menn og tjener mindre enn menn, også når de jobber like mye.

Nina Solstad lover at vi kommer til å høre mye mer om dette i tiden som kommer, og selv om vi er i koronatid lover hun flere arrangementer og kundekvelder for kvinner om vil lære mer om dette, både fysisk og digitalt.

– Det er så stor interesse for dette nå, så vi gleder oss til å komme ut på veien igjen.

Les mer om pensjonsgapet og #huninvesterer her!

Den nye kampanjen går hardt til verks for å tette pensjonsgapet mellom menn og kvinner. DNB